Fredag kommer den blå regjeringens statsbudsjett: Her er Siv og Ernas skatteutfordringer

Lekkasjene sier at regjeringen fjerne arveavgiften helt i forslaget til sitt budsjett. Slik kan det blå budsjettet påvirke din lommebok.

Mindre skatt: Siv Jensen og Erna Solberg har lovet lavere skatt og fjerning av avgifter. Om det skjer store endringer i årets statsbudsjett er ekspertene mer tvilende til.
Publisert:

Snubletråder. Fredag klokken 10.00 presenterer Siv Jensen sitt første statsbudsjett som finansminister.

Fjerner arveavgiften.Torsdag kveld melder TV2 at regjeringen fjerner hele arveavgiften.

I statsbudsjettet fra oktober ligger det inne en betydelig senking av arveavgiften. Forslaget er at fribeløpet i arveavgiften økes fra dagens 470.000 kroner til 1 million kroner.

Maksimal besparelse som følge av forslaget fra Stoltenberg er 39.800 kroner. Det er nemlig avgiften du i dag må betale på en arv på 1 million kroner. Men stemmer lekkasjen om fjerningen vil du kunne slippe all avgift.

I regjeringsplattformen har regjeringen Solberg lovet å fjerne arveavgiften, og det er også tatt inn i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.Det ser nå altså ut til at løftet innfris allerede første året.

Kostnaden ved å fjerne hele arveavgiften nå er ganske liten – rundt en milliard kroner.

Liten tid. Men hvor mye rekker man ellers å endre på et helt statsbudsjett på under en måned?

Skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved BIs institutt for regnskap og revisjon peker på at de mer grunnleggende tingene, er det vanskelig å få gjort noe med:

– Jeg tror nok de vil forsøke å få til noen markeringer, som ikke koster all verden. Det kan også hende de gjør noe på toppskatt. Minstefradrag koster såpass mye, slik at små endringer fører til milliardbeløp, sier han.

Førsteamanuensis Trond Døskeland ved NHH har ikke tro på de store endringene:

– De har lovet mye, men det er mye som koster penger. Nå kan de gjemme seg bak at de ikke har mulighet til å gjøre det i år. Så jeg tviler på at det blir store endringer.

Økt pengebruk? Å innfri valgløfter både for skattelettelser og økte bevilgninger koster penger. Men Hveem tror at den nye regjeringen tar seg råd til det:

Skatteekspert Dag Jørgen Hveem

– Det vil overraske meg veldig hvis ikke det blir økt pengebruk. Jeg ser for meg at det kanskje vil komme en markering på toppskatt og minstefradrag. Det kan også hende at de vil justere formueskatten noe, for å markere en forskjell.

Hva med kapitalkravet? Regjeringspartiene gikk høyt på banen før valget, og lovet å sette ned egenkaptialkravet ved lån til bolig fra 15 til 10 prosent. I ettertid viser det seg at dette ikke er så enkelt:

– Jeg tror når det gjelder kapitalkrav, så vil de lete etter en god begrunnelse for å la systemet være som det er. Det kan hende de flikker litt på teksten. Jeg tror nok heller de vil forsøke å ta oppmerksomheten bort fra det, med å sørge for at det blir lettere for unge å spare. Da kan det være et smart trekk å løfte BSU.

Dersom de gjør noe med BSU, kan det noe av kritikken mot manglende tiltak mot egenkapitalkrav, sier Hveem til Dine Penger.

Les mer på E24:- Det skjer ikke noe med egenkapitalkravet, sier Boligbransjen

Følg statsbudsjettet på Dine Penger og E24! Statsbudsjettet legges frem klokken 10.00 på fredag. Fra klokken 10.00 finner du saker om hvordan statsbudsjettet påvirker din lommebok.E24 følger lekkasjene og fremleggelsen live

Slik kan statsbudsjettet påvirke din lommebok

Her er en gjennomgang av Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett og hvordan forslagene stemmer overens med lovnadene fra Regjeringen Solberg.

Hva blir skatten din?Regn ut skatten for 2014 med Dine Pengers kalkulator

Etter at statsbudsjettet legges frem fredag formiddag, vil Dine Penger lage en oppdatert kalkulator basert på Solberg-regjeringens forslag.

Minstefradrag

Stoltenberg-regjeringen: Minstefradragssatsen økes fra 40 til 42 prosent. Maksfradraget økes til 84.150 kroner, som er 3,5 prosent opp, eller i tråd med forventet lønnsvekst. Gir noe lavere skatt for de som tjener under 200.000 kroner.

Solberg-regjeringen: I regjeringserklæringen fra de blå-blå står det at minstefradraget skal heves, uten at det er konkretisert nærmere. På bakgrunn av valgløfter og regjeringsplattformen kan det tenkes at satsen også økes ytteligere.

Toppskatten

Stoltenberg-regjeringen: Innslagspunktet for toppskatten økes til 527.400 kroner med forventet lønnsvekst.

Solberg-regjeringen: I regjeringserklæringen har Solberg-regjeringen sagt at det «skal lønne seg å jobbe», og de har lovet å sette toppskattegrensen opp. Antagelig mer enn lønnsvekstjusteringene fra Stoltenberg-regjeringen.

Fjerning av skatteklasse 2

Stoltenberg-regjeringen: I statsbudsjettet fra oktober er det forslått å fjerne skatteklasse 2. Det betyr at ektefeller, der den ene er hjemmeværende eller tjener svært lite, kan få en maksimal skatteskjerpelse på 13.664 kroner.

Skatteklasse 2 betyr nemlig at den ene av ektefellene kan få den andres personfradrag. I 2013 er personfradraget på 47.150 kroner, men foreslås økt til 48.800 kroner. Personfradraget gir et skattefradrag på 28 prosent, eller 13.664 kroner av 48.800 kroner.

Solberg-regjeringen: Både Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har uttalt at de er skeptiske til dette forslaget.

Skatteklasse 2 kan likevel fjernes, dersom det innføres et eget fradrag for forsørgelse, slik det er gjort med enslige forsørgere. De mistet skatteklasse 2 fra og med 2013, men fikk et eget fradrag på samme nivå som personfradraget.

– Revereres. Dag Jørgen Hveem tror ikke forslaget om fjerning overlever budsjettbehandlingen, men er usikker på hva som legges frem i morgen:

– Når det gjelder skatteklasse 2 skulle det ikke forundre meg om de fjerner den. Det kan også tenkes at de vil vente med dette, for å ha et forhandlingskort overfor KrF. Det spørs hvilken strategi de velger. Når budsjettet er ferdigbehandlet tror jeg den er reversert, men jeg er usikker på om det blir i morgen eller etter forhandlinger, sier han til Dine Penger.

Gevinstbeskatning av bolig

Regjeringen Stoltenberg: Foreslår å endre reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig, fra 1. januar 2014.

Det er i dag mulig å leie ut en bolig i mange år, og så flytte inn og bo der i 12 måneder før et salg, for å oppnå fullstendig skattefri gevinst.

Det nye forslaget tar hensyn til hvorvidt du har bodd i boligen de siste 20 årene av eiertiden. Har du eid en bolig i 20 år og selv bare bodd i den i 10 år, vil du dermed bare få skattefritak for halvparten av en gevinst ved salget.

Solberg-regjeringen: Det har kommet få signaler fra den nye regjeringen om dette forslaget. Men FrPs finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæther har tidligere sagt til Dine Penger:

– Det er klart at noen grupper vil rammes av dette forslaget. Dersom det vil slå svært uheldig ut for en del grupper, er det en virkning vi ikke ønsker, sa Hagesæther.

Overlever neppe. Dag Jørgen Hveem tror modellen blir reversert:

Første-amanuensis Trond Døskeland ved Norges Handelshøy-skole.

– Jeg tror de vil fjerne det, eller de vil erstatte det med enklere modell. De fleste er nok enig i at det er fornuftig med mer beskatning av sekundærboliger, problemet her er at rammer så mange.

Les mer:Ole Jørgen (29) kan tape 300.000 kroner med nye skatteregler

Heller ikke Trond Døskeland ved Handelshøyskolen i Bergen tror at den nye gevinstbeskatningen blir stående:

– Jeg tror de tar vekk den nye botidsmodellen for gevinstskatt. Denne regjering er opptatt av og ikke å byråkratisere. Denne regelen er altfor vanskelig å forholde seg til, mener Døskeland.

Spør oss i nettmøte! Hva betyr det nye statsbudsjettet for deg og din lommebok? Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte fra fredag klokken 13.00. Still spørsmål til Carsten Pihl, Anne Lise Stranden, Günther Bache og Øyvind Røst (ikke på bildet). Legg inn spørsmål allerede nå!

Formuesskatten

Stoltenberg-regjeringen: I dag er fribeløpet i formuesskatten på 800.000 kroner. Dette foreslås økt til 1 million kroner.

Regjeringen Solberg: Har lovet at formuesskatten skal trappes ned. Men hvordan – og hvor fort – er det ikke sagt noe om.

Mobilskatten

Regjeringen Stoltenberg: Foreslo å forenkle skatten for de som får mobiltelefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver. I tillegg ble skatten på SMS-avstemminger og lignende droppet. Les mer her om detaljene.

Regjeringen Solberg: Har lovet å gå gjennom frynsegode-reglene, så dette forslaget er det sannsynlig de beholder.

Andre fradrag

Stoltenberg-regjeringen: Hevet fagforeningsfradraget fra 3850 til 4100 kroner. Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner holdt de uendret.

Foreldrefradraget for barnehage og SFO-utgifter holdt de også uendret. Det samme med reisefradraget for reiser mellom hjem og arbeid.

Solberg-regjeringen: Den nye regjeringen har lovet å heve fradraget for fradrag til frivillige organisasjoner. Det er mulig dette fradraget heves allerede nå. Kostnadene for staten vil ikke være veldig store.

Bedriftsskatten

Stoltenberg-regjeringen: Skatt for bedrifter settes ned fra 28 prosent til 27 prosent, som tidligere varslet. Selvstendige næringsdrivende får en lettelse i trygdeavgiften på 0,72 prosentenheter for å kompensere for denne lettelsen for selskap.

Solberg-regjeringen: Det er en trend i Europa at selskapsskatten reduseres. På sikt er det sannsynlig at denne skatten reduseres ytterligere, men mulig kompenseres ved at andre skatter/avgifter økes, spesielt på uttak av overskudd fra selskap til eieren.

Studiestøtten

Stoltenberg-regjeringen: Foreslo 11 måneders studiestøtte, mot dagens 10 måneder. Totalt øker studiestøtten fra 94.000 kroner i år til 105.600 kroner neste år for heltidsstudenter.

Solberg-regjeringen: Både FrP og Høyre har lovet et studentløft. Utfordringen for den blå regjeringen er at dette er et dyrt forslag, men reaksjonene blir sterke om det fjernes.

Siste: Lekkasjer mandag morgen antyder at 11 måneders studiestøtte fjernes fordi det vil koste for mye. Samtidig vil det månedlige beløpet økes noe.

Hva med BSU?

Stoltenberg-regjeringen gjorde ikke noe med reglene for Boligsparing for unge – BSU. Dermed kan man fortatt spare 20.000 kroner i året, maksimalt 150.000 kroner i året, og får 20 prosent fradrag for beløpet.

Solberg-regjeringen: Har lovet i regjeringsplattformen at BSU-sparingen skal styrkes. Det kom signaler underveis i regjeringsforhandlingene som sa at partiene ønsker å doble sparebeløpet og øke fradragsprosenten.

Andre blå forslag

I sin regjeringsplattform har Solberg-regjeringen kommet med en rekke forslag som skal gjennomføres de neste fire årene. Her er noen forslag, men det er tvilsomt om dette kommer allerede i år:

  • Skattefradrag for aksjesparing
  • Økt pensjon for samboere pensjonister
  • Styrking av skattemotivert pensjonssparing (IPS)
  • Skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet
  • Fradrag for oppussing i hjemme (ROT-fradrag)

Skal forhandles om

Solberg-regjeringen er en mindretallregjering, og er avhengig av flertall i Stortinget for å få gjennom statsbudsjettet sitt. Derfor venter nå forhandlinger i Stortinget. Først og fremst med samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Det er ventet at det endelige statsbudsjettet for 2014 vedtas i Stortinget i midten av desember.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om