Selv om DNB skulle bli frikjent: Slik kan bankkunder få erstatning uansett

Flere tusen bankkunder venter spent på om  DNB blir dømt til erstatning i Røeggen-saken. Selv om DNB blir frikjent, kan mange kunder med sparetap, likevel få erstatning.

ALT HÅP ER IKKE UTE: Advokat Ola Fæhn påpeker at mange bankkunder kan ha krav på erstatning uavhengig av dommen i Røeggensaken. Røeggens erstatningskrav på 230.000 kroner mot DNB avgjøres om et par uker og får betydning for to tusen bankkunder.

Foto: Taral Jansen
 • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Høyesterett vurderer. Høyesteretts storkammer avsluttet Røeggen-saken tirsdag forrige uke, der bankkunder krever erstatning fra DNB. Nå diskuterer de elleve dommerne hva de mener bør bli utfallet.

Hans advokat John Christian Elden sa i retten at ingen normal forbruker ville kjøpt produktet om all informasjon var kjent. Han krever full erstatning for Røeggens tap på 230.000 kroner på sitt kjøp av lånefinansierte investeringer i aksjeindeksobligasjonene DNB Global og DNB Sektor i 2000.

Les også:En investering er ikke som en bil

Tapte ti milliarder. Dommenfår følger for flere tusen norske bankkunder, som til sammen tapte omlag 10 millarder norske kroner på kjøp av strukturerte spareprodukter i denne perioden, ifølge beregninger. Dom ventes tidligst ved månedsskiftet.

– Det er ingen tvil om at dommen vil ha betydning for andre bankkunders rett til erstatning også, men hvor mange dommen vil gjelde, avhenger av hvordan den blir utformet, sier fagdirektør for økonomi i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Over 2000 kunder. Over 2000 andre bankkundene har sine klagesaker om lignende garanterte spareprodukter liggende på is hos Finansklagenemnda og i Oslo tingrett, i påvente av rettskraftig dom.

Dersom flertallet kommer til at DNB må felles, vil det være godt nytt for disse kundeklagerne. De ble kalt aksjeindeksobligasjoner (AIO) og Banksparing med aksjeavkastning (BMA).

Les også:Norske bankkunders viktigste rettssak hittil

Veldig like produkter. I følge en analyse som professor i økonomi Snorre Lindset har gjort, er Global og Sektor representative for de strukturerte produktene som ble solgt på den tiden.

RØEGGENSAKEN VIL GJELDE MANGE: – Vi mener at dommen vil kunne få betydning for mange av de andre klagesakene på lignende produkter, sier Jorge Jensen, fagdirektør finans i Forbrukerrådet.

Foto: CF-Wesenberg

– Han konkluderer med at de to produktene som Ivar investerte i, er mer lik enn forskjellig fra et nokså tilfeldig utvalg av andre AIO-er / BMA-er som ble solgt til vanlige forbrukere, sier Jensen.

Han mener analysen gjør det naturlig å mene at Røeggendommen vil ha relevans for forbrukere som hadde liknende produkter, hvis den blir klar på det som gjelder produktegenskapene.

– Men det avgjør Norges øverste dommere i storkammer, presiserer han.

Håpet ikke ute. Men selv om DNB skulle bli frikjent, betyr ikke det nødvendigvis at alt håp om erstatning er ute for alle de drøyt 2000 andre bankkundene som tapt penger. Det påpeker Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten i Oslo.

Han har mangeårig erfaring som jurist fra Forbrukerrådet og har ført en rekke erstatningssøksmål i domstolene for forbrukere.

– Slaget er ikke nødvendigvis tapt. Forbrukerrådet, som finansierte Røeggen-saken, la opp til en prøving av spareproduktet og dets egenskaper for at avgjørelsen skal bli prinsipiell.

Forhåpentlig vil dommen konstatere at produktet manglet evne til å gi positiv avkastning ved lånefinansiering, sier Fæhn.

Les også:Garanterte spareprodukter

Tonet ned. Røeggens team har tonet ned en del argumentasjon rundt Røeggens konkrete situasjon, som rådgiverens opptreden og om forhold ved om Røeggens privatøkonomi skulle tilsi at plasseringen var utilrådelig.

– Dette ble gjort for å sikre at avgjørelsen skal være basert på produktets egenskaper. Flere av bankkundene som har klagesaker liggende på vent, vil dermed likevel kunne vinne frem med sine krav uavhengig av utfallet i Røeggensaken, mener Fæhn.

Rådgivning kan gi erstatning. Grunnen er at forbrukere som har tapt penger på investeringer, kan ha krav på erstatning hvis rådgivningen før investeringen var mangelfull.

– Finansklagenemnda tar alltid en konkret vurdering av den enkelte kundens situasjon i forhold til bankens opptreden, forklarer Fæhn. Dersom kritikkverdige forhold som nevnt under kan påvises, kan avtalen settes tilside.

Listen over kritikkverdige forhold som er nevnt her, er utarbeidet av advokatfullmektig Frode Arnesen, som selv har erfaring fra Finansklagenemnda bank.

Kritikkverdige forhold som kan gi erstatning:

 • Kunden manglet erfaring og mulighet til å forstå hva han/hun gikk inn på.
 • Den anbefalte investeringen var ikke forsvarlig ut fra kundens økonomiske situasjon og alder. Dette er spesielt viktig hvis investeringen var lånefinansiert.
 • Kunden ga uttrykk for særlige ønsker og behov. Dette ble ikke ivaretatt av bankens rådgiver.
 • Investeringen var ikke i samsvar med kundens ønsker om risiko og likviditet.
 • Avtalen ble inngått i kundens første møte, slik at kunden ikke fikk tid til å tenke seg om.
 • Kunden har ikke fått tilstrekkelig informasjon om investeringene. Markedsføringen var ikke dekkende eller var villedende.
 • Det kan også tale til kundens fordel om det var foretaket og ikke kunden som tok initiativ til investeringen.
  Les også: Strukturer til forvirring

Reklamert for sent. Andre forhold ved investeringen eller hva kunden foretok seg etterpå, kan trekke i motsatt retning.

– Det kan for eksempel være hvis kunden har ignorert eller oversett relevant informasjon som banken ga, sier Ola Fæhn. Det samme gjelder dersom kunden har ventet for lenge med å reklamere eller fremme krav om erstatning for tap, forteller han.

Punktene er hentet fra artikkelen Når sparepenger forsvinner, skrevet av advokatfullmektig Frode Arnesen, som ligger på Forbrukeradvokatens nettside.

– Selv om man skulle ha rettmessige krav, så varer det ikke evig. Reglene om foreldelse kan gjøre til at kravet går tapt om man venter for lenge med å ta rettslige skritt i saken.

Dette avbryter. Forbrukere som mener de har krav på erstatning, kan avbryte foreldelsesfristen ved å ta rettslige skritt. Klage til Finansklagenemnda (tidligere Bankklagenemnda) eller stevning av banken inn for en domstol, vil begge gjelde som avbrytelse av foreldelsesfristen.

Les også:Advarer mot kreative spareprodukter

Dekker advokatutgifter. En klage til Finansklagenemnda er kostnadsfri, men du må ha klaget til banken først, uten å ha nådd frem. Har du bare klaget til banken, gjelder ikke det som fristavbrudd. Trenger du hjelp fra en advokat, vil din hjemforsikring dekke det meste av advokatomkostningene du påføres.

Dine Penger omtaler dommen i Røeggensaken så snart den foreligger. Den er ventet tidligst i starten av mars.

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

 1. – Nemnda tolker Høyesterettsdommen feil: Røeggensaken: Advokat refser Finansklagenemnda

 2. Rettsthriller for norske bankkunder starter i morgen: Røeggensaken opp i forsterket Høyesterett

 3. Sparebanken Vest varsler Røeggen-erstatninger

 4. Røeggen: Jeg er veldig fornøyd

 5. I dag kan tusenvis av bankkunder få rekorderstatning