Nyboligsalget har falt i tre måneder på rad

Samtidig blir færre boliger igangsatt. Nyboligtopp spår nye Oslo-hetetokter.

NYBOLIGSTOPP: Direktør Per Jæger i Boligprodusentene presenterte nyboligtallene fra Arendalsuka tirsdag.

Foto: Fredrik Kampevoll
  • Karl Wig
  • Fredrik Kampevoll
Publisert:,

Nyboligsalget i Norge falt i sin tredje måned på rad i juni, samtidig som igangsettingen av nye prosjekter har falt tilbake i år, og flere nordmenn kjøper nye småhus og leiligheter fremfor eneboliger.

Det viser nye tall fra Boligprodusentene.

Salgsfallet i juni var på 12 prosent. Den følger et like stort fall i mai, og seks prosents nedgang i april, sammenlignet mot fjoråret.

Igangsettingen av nye boliger har falt 11 prosent hittil i år mot fjorårets nivåer, og dette fallet tilskrives i helhet en byggebrems i leilighetsmarkedet.

Les også

Analysesjef regnet på boligkjøp med forbrukslån: – Hvis dette tallet stemmer, er det skremmende

Spår nytt Oslo-prispress

Leilighetsbyggingen har falt hele 21 prosent, mens igangsettingen av småhus og eneboliger går litt opp, med henholdsvis tre og én prosent.

Per Jæger, direktøren i Boligprodusentene, spår en ny periode med prisbonanza i Oslo som følge av byggebremsen.

– I Oslo har vi kommet ned på samme nivå for boligbyggingen som vi har hatt før, og det gjør at vi kommer til å få en sterk prisvekst, sa han da tallene ble presentert under Arendalsuka tirsdag.

Jæger fremholder at dagens byggetakt i Oslo vil gjøre at det produseres 1.500 færre nyboliger i året enn hovedstaden har behov for.

– Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, advarer han.

Les også

SSB: Norge har den største andelen unge boligeiere i Europa

Svikter eneboliger-utbyggere

Det har blitt solgt 27.158 nye boliger i Norge de siste tolv månedene, ifølge de nye tallene.

I andre kvartal svekket nyboligsalget seg ti prosent mot fjoråret, mens igangsettingen er tilbake med åtte prosent.

Jæger understreker at salget faller fra forholdsvis høye nivåer i fjor, og mener at dagens boligvolum i Norge uansett er «i balanse» totalt sett.

Boligprodusentenes tall viser at nyboligsalget svikter mest for eneboliger. Salget er tilbake 13 prosent i første halvår.

– Det er en tydelig trend over flere år at eneboligsalget faller, sier Jæger.

Salget av småhus og leiligheter har økt noe hittil i år, i likhet med igangsettingen.

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Stabilt salg av boliger, men færre nybygg

  2. Nedgang i nyboligsalget – frykter virus vil stanse byggingen

  3. Fortsatt svak igangsetting av bygging av nye boliger

  4. Annonsørinnhold

  5. Kraftig coronasmell for nyboliger

  6. Rapport: Opphoping av usolgte nyboliger i Norge