Økonomi: Pessimismen råder blant nordmenn

Ikke siden krisen først på 1990-tallet har nordmenns forventninger til den økonomiske utviklingen vært så lav som nå i to kvartaler.

MER BEKYMRET: Ola og Kari Nordmann ser mørkere på økonomien. Her ser vi 17. mai-toget på Karl Johans gate i fjor.
Publisert:

Det kommer fram i Finans Norges forventningsbarometer, som legges fram onsdag.

– Hovedindikatoren dette kvartalet er den tredje laveste som er målt i barometerets historie. Vi må helt tilbake til bank- og boligkrisen tidlig på 1990-tallet for å finne to kvartaler med lavere målinger, ifø

lge Finans Norge.

Helt siden 1992 har hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge, i samarbeid med TNS Gallup, målt nordmenns forventninger til den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover.

Les også

Troen på norsk økonomi har ikke vært lavere siden finanskrisen

Dystert bilde

Hovedbildet i undersøkelsen for årets andre kvartal er at nordmenn fortsatt er pessimistiske. Samtidig er bildet delt.

– En svakere kronekurs og ekspansiv økonomisk politikk har i noen grad motvirket kutt i investeringer og bemanning i oljerelaterte virksomheter. Dette har gitt større tro på landets økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Men når det gjelder nordmenns tro på egen økonomi, er bildet et annet.

– Samtidig viser barometeret at husholdningene er noe mer usikre på egen økonomi fremover, sier Kreutzer.

ADM.DIR: Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge.

Svak vekst – økt ledighet

Norsk økonomi sliter for øyeblikket med flere utfordringer.

Oljeprisen har falt fra 115 dollar fatet sommeren 2014 til 44 dollar fatet i dag. Sammen med en ventet nedgang i oljeinvesteringene har det gitt en solid nedtur for olje- og gassnæringen, også i leverandørbedriftene, på Sør- og Vestlandet.

Dette har gitt seg utslag i svak vekst og at arbeidsledigheten har steget sammenhengende i to år. 4,6 prosent nå står uten jobb, ifølge ferske SSB-tall.

– NHOs siste kvartalsrapport viser at fallende oljeinvesteringer nå også merkes andre steder enn på Sør-Vestlandet. Oslo og Akershus begynner nå for eksempel å nærme seg de negative markedsutsiktene som bedriftene på Vestlandet har opplevd, sier Kreutzer.

Les også

Kommentar: 2016: Hvor mange rammes av arbeidsledighet?

Advarer mot ond sirkel

Finans Norge-sjefen mener tegn på at krisen i vest sprer seg, påvirker jobbtryggheten til den enkelte og er årsaken til at husholdningene ifølge barometeret er mer usikre på egen økonomi neste år.

– En fast jobb og stabil inntekt er bærebjelken i privatøkonomien. Usikkerhet om denne gjør at folk blir mer forsiktige, reduserer forbruket og øker sparingen. Dermed forsterkes nedgangen, og vi risikerer å komme inn i en ond sirkel med akselererende arbeidsledighet, sier han.

Det er først og fremst nordmenn som kun har grunnskole, som drar ned barometerets hovedindikator. Det er i denne gruppen ledigheten har økt mest.

Barometeret viser også at spareviljen faller noe, men at den fortsatt ligger på et høyt nivå historisk sett.

Les også

Finanssektoren vil jobbe sammen for likelønn

Les også

Norske familier på bunn i budsjett-undersøkelse: – Vi har hatt det for godt lenge

Les også

Aftenbladet: – 150-200 millioner kroner mot ledighet

Publisert: