Boligprisene falt med 1,6 prosent i juni (sesongjustert ned 0,7 prosent)

Boligprisene falt 1,6 prosent i juni, viser ny statistikk fra meglerbransjen.

BOLIGPRISENE FALLER: Oslo hadde den svakeste boligprisutviklingen i juni, med en nedgang i prisene på 3,1 prosent.
Publisert:

Sesongkorrigert var prisnedgangen i juni 0,7 prosent. Det er det kraftigste juni-fallet noensinne, viser prisstatistikken fra Eiendom Norge.

– Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskift, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden. Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Det var i forkant av dagens tall fra Eiendom Norge ventet et prisfall på 1 prosent (0,3 sesongjustert) i juni, ifølge estimater TDN Finans hentet inn.

Størst prisfall i Oslo

Oslo hadde den svakeste prisutviklingen i juni måned, med en nedgang på 3,1 prosent. Den sterkeste prisutviklingen i juni hadde Tromsø og Bodø, hvor prisene steg med 0,2 prosent.

DINE PENGER+: Slik selger du boligen når markedet surner

Dreyer mener det ikke er overraskende at Oslo nå får en periode med priskorreksjon etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år.

Les også

Boligmarkedet kjølner: Ekspertenes råd til boligkjøpere

– Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt-tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet. Dette vil nok prege markedet utover i 2017, men markedet vil normalisere seg etter hvert, sier Eiendom Norge-sjefen.

– Avkjølingen har blitt tydeligere

– Dette er et sterkere prisfall enn ventet, og det samme som vi så i mai måned, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Meglerhuset hadde i forkant ventet at de sesongjusterte prisene skulle falle med 0,1 prosent i juni, etter fallet på 0,7 prosent i mai.

VENTET LITE FALL: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Avkjølingen i boligmarkedet har blitt enda tydeligere enn det vi så for oss da vi laget prognosen, legger hun til.

Haugland mener imidlertid ikke disse boligpristallene og andre indikatorer for norsk økonomi bør gi noen grunn til bekymring, ei heller hos Norges Bank.

– Prisnedgangen som vi ser nå kommer etter en periode med en veldig sterk prisoppgang, og dette er en korreksjon vi mener primært er utløst av de innstrammingene i regelverket som myndighetene innførte fra nyttår, sier Haugland og peker på at effekten ble litt forsinket fordi flere satt med finansieringsbevis en stund etter nyttår basert på det gamle regelverket som fortsatt var gyldige, men som nå er gått ut.

– Den reduserte kredittilgangen har hatt en effekt på prisene, så dette handler ikke bare om at psykologien i markedet har endret seg, sier Haugland.

Hun peker også på at en nedkjøling i markedet er positivt for mange, blant annet førstegangskjøpere som skal inn på markedet.

Les også

Færre visninger av boligannonser i Oslo

Økning i boliger til salgs

I juni ble det solgt 9.563 boliger, noe som er 2,1 prosent færre enn tilsvarende måned i fjor.

Det ble lagt ut 10.745 boliger for salg på landsbasis, 17,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 54.120 boliger for salg i Norge, mens det er solgt 46.374 boliger.

NYE TALL: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge har sluppet boligprisstatistikken for juni måned.

Det er spesielt i hovedstaden at det har vært en økning på tilbudssiden, noe som blant annet skyldes at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny, ifølge Eiendom Norge.

– Så langt i år har det vært god aktivitet i det meste av det norske boligmarkedet. Det har vært en nedgang i antall salg i Oslo-markedet, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, som var et år med høy aktivitet, sier Dreyer.

Et skifte i markedet

Etter et sterkt fjorår har vi gjennom våren sett avtagende prisvekst, som har fått flere meglertopper og sjeføkonomer til å snakke om et skifte i markedet.

I mai falt boligprisene på landsbasis for første gang på 19 måneder. Maitallene viste et fall på 1,1 prosent, med en sesongjustert prisnedgang på 0,7 prosent. For Oslo var nedgangen i mai måned på 1,4 prosent.

Les også

Optimismen tilbake i Stavanger - tror på boligprishopp

Les også

Ekspertenes råd til boligkjøpere

Les også

Færre visninger av boligannonser i Oslo

Publisert:

Her kan du lese mer om