De Grønne foreslår opptil 600 kroner i flyseteavgift

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det dyrere å spise kjøtt, kjøre bil og reise med fly, men billigere å spise grønnsaker og ta bussen.

VIL TA «KLIMAVERSTINGENE»: Talsmann Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne vil innføre en rekke avgifter for å få ned nordmenns klimautslipp.
Publisert: Publisert:

Kraftige hopp i miljøavgiftene vil alene finansiere økte asylutgifter neste år, ifølge partiets alternative budsjett som legges fram tirsdag.

Der foreslås det å økte momsen på kjøtt og kjøttvarer med 20 prosent, så lenge varene ikke er økologiske. Da skal momsen bort.

Frukt og grønt skal også ha momsfritak, i likhet med elsykler og kollektivtransport. Merverdiavgift skal heller ikke betales ved gjenbruk og reparasjon av brukte klær, sko, husholdnings- og fritidsvarer. Men flyreiser blir vesentlig dyrere.

Les også

Dette er de viktigste endringene i statsbudsjettet 2016

Økt bistand

Miljøpartiet De Grønne vil nemlig innføre en flyseteavgift på 600 kroner per sete ved flyreiser til utlandet, 300 kroner per sete mellom steder i Sør-Norge som har jernbaneforbindelse og 150 kroner per sete ved øvrige flyreiser innen Sør-Norge.

Grepet vil ifølge partiet skaffe 9,5 milliarder kroner mer i inntekt til staten, omtrent på øret hva regjeringen i tilleggsnummeret til statsbudsjettet anslo at flyktningkrisen vil koste Norge neste år.

– Det er ingen grunn til å sette det grønne skiftet på vent fordi oppmerksomheten er rettet mot flyktningstrømmen, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

I motsetning til regjeringen som omdisponerte 4,2 milliarder kroner innen bistandsbudsjettet, legger De Grønne samme sum inn i potten og øker bistandsbudsjettet med 4,2 milliarder kroner.

– Å kutte flere milliarder kroner i bistand er den aller mest vanvittige måten å finansiere en økt flyktningstrøm på. Dette er kortsiktig politikk som vil føre til at flere mennesker må flykte i fremtiden.

Les også

Økte avgifter – mer til klima og bistand

Klimaavgifter

Listen over økte klimaavgifter er lang. Kuttene som regjeringen har foreslått i årsavgiften på campingvogner, reverseres. Det blir dyrere å kjøpe og omregistrere bil, samt å fylle diesel, bensin eller gass.

– Vi mener et grønt skatteskifte på minst 30 milliarder er nødvendig for å sette fart på norsk miljøpolitikk. I vårt alternative budsjett viser vi hvordan det kan gjennomføres, sier Hansson.

Partiet foreslår å avgiftsbelegge matavfall fra handelen, øke elavgiften med 10 øre per kilowattime, innføre en egen lakselusavgift og sørge for at plastposeavgiften gjør comeback med 2 kroner per pose. I tillegg vil partiet ha en avgift på 10 kroner per kilo plastemballasje og en generell CO2-avgift på 500 kroner per tonn.

På skattesiden økes inntektsskatten med 5 milliarder kroner og formuesskatten med til sammen 2 milliarder kroner.

Publisert: