Legekontorer får likevel lov til å kreve inn omstridte kortgebyr

Helsedirektoratet kalte dem ulovlige, men nå har Justisdepartementet talt. Melin Medical og landets legekontor som vil kreve kortgebyr for betaling, har loven på sin side.

RETRETT: I et brev 14. august i 2013 skrev Helsedirektoratet at legenes kortgebyrer er i strid med gjeldende regelverk. Nå sier Justisdepartementet at gebyrene likevel er lovlige.

Foto: E24
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

I mai i fjor fortalte E24 at minst 380 legekontor og legevakter rundt om i Norge krever fem kroner i gebyr for å la deg betale konsultasjonen med kort.

Gebyrene tas til tross for at Helsedirektoretet hadde erklært dem ulovlige året før, i et brev sendt Melin Medical – selskapet som leverer betalingssystemene til legene i samarbeid med Nets.

Samme høst sendte Helfo ut melding om at legekontor og legevakter «kan ikke kreve ekstra betalt fra pasienter som betaler med kort».

Les også

Mener leger som tar ulovlig gebyr må stanses

– Prinsippsak

Overfor E24 levnet Helsedirektoratet liten tvil om beslutningen:

MØTER DEG HOS LEGEN: Betalingsautomater med gebyr for kortbetaling.

Foto: Melin Medical

– Vi mener det er et gebyr det ikke er noen lovhjemmel for å ta, noe vi ga klar beskjed om til Melin Medical i brevet. Fem kroner er jo ikke noe stort beløp, men det er prinsippet dette handler om, sa avdelingsdirektør Steinar Mathisen til E24 i mai.

Legeforeningen varslet medlemmene

Allerede høsten 2013 varslet Den norske legeforening sine medlemmer om at gebyrene var erklært ulovlige.

– Vi ser ingen grunn til å tvile på direktoratets rettslige vurdering, og har derfor anbefalt våre medlemmer å følge den, sa advokat Riise-Hanssen til E24.

Les også

- Feil å påføre oss kostnaden

Justisdepartementet: Det er lov

Men nå blir helsemyndighetenes rettslige vurdering kneblet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Etter at helseministeren ba dem vurdere saken, har de nå kommet med en åpen prinsipputtalelse hvor de fastslår at gebyrene må anses som lovlige – stikk i strid med hva helsemyndighetene har sagt.

I brevet, som er datert 8. januar, viser departementet til Finansavtalelovens paragraf 39b.

Den åpner for at betalingsmottagere kan kreve gebyr for bruk av et «bestemt betalingsinstrument», så lenge gebyret ikke overstiger mottagerens faktiske kostnad for å bruke instrumentet. I tillegg skal du opplyses om gebyret før transaksjonen.

Les også

Leger tar ulovlig gebyr for å la deg betale

I klinsj med helseloven

Den samme paragrafen var kjent for Helsedirektoratet, som likevel vurderte gebyrene som lovstridige.

Årsaken er at de la vekt på to andre krav som gjelder særskilt for leger, og som går i klinsj med gebyr-åpningen i Finansavtaleloven:

  • Fastleger er underlagt helse- og omsorgstjenesteloven, som sier at alle tjenester det tas betaling for må være eksplisitt listet i folketrygdloven. I denne er ikke kortbetaling nevnt.
  • Kortgebyr øker dessuten pasientenes egenandel hos legen, og medfører derfor et brudd med de strenge satsene for egenandel som er fastsatt i rammeavtalen for fastlegeordningen, mente direktoratet.

Snur argument på hodet

Men det er altså ikke Justisdepartementet enig i.

«Etter vårt syn kan disse bestemmelsene ikke anses å begrense betalingsmottagerens adgang til å kreve gebyr ved bruk av et bestemt betalingsinstrument innenfor rammen av finansavtaleloven § 39 b.», skriver de.

De snur Helsedirektoratets argumentasjon på hodet: Siden Finansavtaleloven allerede åpner for gebyr, mener de kortgebyr heller burde vært listet dersom det er blant unntakene leger ikke får ta:

«Når gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument er særskilt regulert gjennom finansavtaleloven, måtte det etter vårt syn kommet klart til uttrykk dersom meningen var å fravike dette», skriver departementet.

Les også

Radio Norge får gebyr på 700.000

Jubler

Helsedirektoratets presseavdeling opplyser at avdelingsdirektør Steinar Mathisen ikke er tilgjengelig for kommentar mandag ettermiddag.

Melin Medical, som lager betalingsautomatene, har tidligere sagt at de er helt uenige i Helsedirektoratets gebyrvurdering.

Nå sier de seg fornøyd med det de selv mener er en endelig avklaring på gebyr-striden.

– Vi er glade for at myndighetene nå har bekreftet vår forståelse av lovverket. Uttalelsen fra lovavdelingen er viktig fordi den gjør det mulig å ta betalt for transaksjoner, også i helsesektoren, sier daglig leder Ingvill Hestenes i en uttalelse.

– Denne avklaringen skaper viktig forutsigbarhet for oss som utvikler løsninger der legen får bruke tid på pasientene, heller enn administrasjon og kontorarbeid.

Les også

Fikk kortgebyret etter legebesøk: - Feil å påføre oss kostnaden

Les også

Reagerer på «slapp» oppfølging fra helsemyndighetene: Mener leger som tar ulovlig gebyr må stanses

Les også

Leger tar ulovlig gebyr for å la deg betale

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Helsedirektoratet krever nytt svar om legenes kortgebyrer: – Underlig at de kan si det er lov

  2. Norge dropper kontanter: – En velsignelse

  3. – Danmark gir opp valutaen i løpet av året

  4. Annonsørinnhold

  5. Alpinbakkene i Trysil fylles opp av dansker

  6. Boliglånet steg med 180.000 kroner etter sjokkbeskjeden fra Sveits