14 000 kroner meteren

For å leie de beste og mest attraktive handelslokalene i Oslo, må man i gjennomsnitt ut med 14 000 kroner per kvadratmeter.

DYRT: Det er dyrt å leie de beste butikklokalene i Oslo.
Publisert: Publisert:

Det fremgår av den seneste detaljhandelsrapporten fra den verdensledende eiendomsrådgiveren CB Richard Ellis (CBRE). Ifølge CBRE var det en leieprisnedgang på 6,7 prosent for de gode handelslokalene i Oslo i løpet av første kvartal i år.

De beste handelseiendommene i vår hovedstad leies likevel ut til under en fjerdedel av tilsvarende lokaler i Moskva, som er dyrest i Europa. På de neste plassene følger London West End og Zürich, med priser på drøyt tre ganger Oslo-nivåene. Leieprisene i Oslo ligger også under nivåene i København, men nokså klart over nivåene i Stockholm.

Oslo blant de høyeste

Leieprisene i den såkalte EU27-indeksen til CBRE i første kvartal var ned 3,0 prosent, slik at fallet i Oslo er over det dobbelte av gjennomsnittet. På årsbasis er prisnedgangen i EU-landene bare 1,2 prosent. Det var prisoppgang i kvartalet i bare ett av de 42 delmarkedene CBRE følger, 29 markeder hadde en stabil leieprisutvikling, mens det var fall i tolv.

Når det gjelder direkteavkastningen for Oslos beste handelseiendommer – prime yield – lå denne ifølge CBRE på 6,75 prosent ved utgangen av første kvartal i år. Det er en oppgang på 1,25 prosentpoeng fra første kvartal 2008 og en oppgang på 1,50 prosentpoeng siden bunnen ble nådd høsten 2007.

Prime yield i Oslo er blant de høyeste i Europa og ligger 0,75 prosentenheter over nivåene i Stockholm og 1,5-2 prosentenheter over de store europeiske handlebyene i Vest-Europa. Gjennomsnittlig yieldnivå (EU27) var 5,77 prosent per 31. mars i år.

Det er en oppgang på 1,12 prosentpoeng siden bunnen ble nådd i tredje kvartal 2007, og vi må tilbake til desember 2004 for å finne tilsvarende høye nivåer for direkteavkastningen. Yielden for handelseiendommer har nå økt i seks kvartaler på rad, med en oppgang på 1 prosentpoeng det seneste året.

Oppgang i første kvartal

For shoppingsentre er yielden oppe på 6,91 prosent i gjennomsnitt, og her har oppgangen vært gradvis siden bunnen ble nådd på 5,57 prosent mot slutten av 2007.

Hele 30 europeiske delmarkeder opplevde yieldoppgang i kvartalet, mens den var stabil i tolv, følgelig hadde ingen yieldnedgang. Yieldivåene har begynt å stabilisere seg i det viktigste europeiske delmarkedet, nemlig Storbritannia, og da spesielt i London.

CBRE skriver videre at interessen fra investorer etter handelseiendommer primært retter seg mot de beste objektene i markedet. Investorene søker langsiktige, strategiske kjøp.

Les også: Tokyo dyrest, prisras i Oslo

Til forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om