NEF: – Vi kan ikke redde næringslivet ved å skatte folks bolig enda hardere

Meglertopp tror politikerne skjermer folks bolig i skattedebatten.

HELLIG: For Norges Eiendomsmeglerforbund er folks hjem ikke et egnet objekt for beskatning.

Cornelius Poppe
  • Johann D. Sundberg
Publisert:,

Mektige næringsorganisasjoner tar nå til orde for at boliger kan bli beskattet hardere.

Tidligere i vinter gikk NHO ut å ba om likebehandling av boliger med andre investeringsobjekter.

Tirsdag morgen kom Finans Norge med sitt råd om at det må innføres en skatt på folks bolig og såkalte sekundærboliger, altså bolig nummer to, må skattes like hardt som andre investeringer.

Les også

Finans Norge vil ha boligskatt: – Vi sylter ned formuen vår i død kapital

Nå sier også IKT-Norge at de kan tenke seg en boligskatt som kan være med på å finansiere lettelser i selskapsskatten og formuesskatten.

– Hvis du taper skatteinntekter et sted, så må man hente det andre steder. Det er ikke urealistisk at man ser på boligskatt som en mulighet for å øke skattegrunnlaget. Vi tror det kan være en av de mest farbare veier og en nærliggende løsning, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge til E24.

Han understreker at en eventuell boligskatt må utredes grundig før den innføres.

IKT-Norge er blant de organisasjonene som om få dager skal gi sine innspill til regjeringen om Scheel-utvalgets forslag til omlegging av skattesystemet som blant annet innebærer en skjerpelse av boligbeskatningen.

Les også

Slik kan politikerne dempe veksten i boligprisene

Meglerne misliker utspillet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund merker seg at det ikke lenger bare er fagøkonomer som tar til orde for boligskatt, men også mektige næringsorganisasjoner.

– NHO hadde et utspill som jeg synes gikk altfor langt i å sidestille boligen med andre investeringsobjekter, slik jeg forsto utspillet, sier Carl O. Geving til E24 som heller ikke liker Finans Norges utspill:

– Jeg tror du kan legge til grunn at vi er enda tydeligere i å skjerme primærboligen.

Om få dager kommer organisasjonen han leder til å gi sine innspill til regjeringen i høringsrunden om Scheel-utvalgets forslag til skattereform, som også inneholder forslag om skjerping av boligbeskatningen.

Han håper politikerne ikke gir etter for presset om å skjerpe beskatningen av folks boliger.

Les også

Solberg ikke begeistret for boligskatt

Roser Siv Jensen

– Jeg tror vi har en ansvarlig regjering som forstår det at man ikke kan redde norsk næringsliv gjennom å skatte folks bolig enda hardere.

– Vi vil bli veldig overrasket om regjeringen skulle gå bort fra sin grunnholdning, legger Greving til og viser til at finansministeren har vært krystallklar med hensyn til at folks bolig ikke er et skatteobjekt.

– Jeg registrerer at finansministeren har vært forbilledlig klar og jeg tror vi har en regjering som forstår at man ikke kan redde norsk næringsliv ved å beskatte folks hjem enda hardere.

Geving mener det vil være helt avgjørende å skjerme folks boliger for nye skatter.

- Vi mener at primærboligen er folks hjem og skal dekke helt fundamentale behov i menneskers liv. Det er så grunnleggende at vi mener at det blir aldeles galt å sidestille folks hjem med andre skatteobjekter, som for eksempel en aksjeportefølje.

Les også

Finansnæringen vil heller ha boligskatt enn tettere lånetak: Ønsker å beholde retten til å forskjellsbehandle folk

Opptatt av skillet

Men eiendomsmeglertoppen legger til at han har forståelse for at politikerne i debatten om en skattereform må erstatte skattelettelser et sted med økninger andre steder.

– Du kan ikke gjøre gjeldende de samme sterke argumenter når det gjelder sekundærbolig som investeringsobjekt, som for primærboligen, sier han.

Han har foreløpig tro på at det vil være en skille i skattesystemet mellom folks hjem og boliger folk eier som et investeringsobjekt.

– Jeg opplever vel kanskje at det jeg hører på politisk hold kan tyde på at politikerne er opptatt av å skille mellom primærbolig og sekundærbolig, sier han.

Les også

Eklund selger Sex og singellivs-stjernens townhouse

Les også

Slik kan politikerne dempe veksten i boligprisene

Les også

Oljefondet på vei inn i eiendomsmarkedet i Asia

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
  2. Boligmarkedet

Flere artikler

  1. Dansk boligskatt i Norge kan gi tidenes skattekutt

  2. NEF-direktør: – Bør bli mindre gunstig å investere i bolig nr. 2

  3. – Vi sylter ned formuen vår i død kapital

  4. Annonsørinnhold

  5. Økonomer og SV ber Jensen lytte til IMFs råd om boligskatt

  6. Regjeringen vil øke verdien på sekundærbolig