Strømregningen er på vei opp: Skal du binde strømprisen nå?

Vil du unngå dyr strøm til vinteren, kan det være lurt å binde strømprisen. Da slipper du unna pristoppen når du bruker mest strøm.

MYE STRØM: Overflod av regn har gitt høy kraftproduksjon og lave strømpriser i sommer. Nå er prisene på vei opp.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Publisert:,

Unngå strømsjokk: Er du bekymret for skyhøye strømregninger til vinteren? Monsterkulde og tilhørende skrekkregninger fra strømleverandørene sitter kanskje friskt i minne fra vinteren 2010/2011.

For å unngå slike strømsjokk, kan du vurdere å binde strømprisen. Akkurat nå får du ett års binding på et relativt behagelig nivå - 36,5 øre pluss nettleie.

Selv om markedsprisen på strøm har økt kraftig de siste ukene, er det fortsatt ikke veldig «dyrt» å fyre opp varmekablene i gang og bad. Akkurat nå er grunnprisen for en kilowatt time (kWh) 18 øre i Sør-Norge og 26 øre i Midt- og Nord-Norge.

Prisen for 1 kWh sier hva det koster å bruke 1000 watt i en time. Produserer panelovnen din 1000 watt, som er en kilowatt - kilo betyr tusen - koster det altså 19 øre å bruke ovnen på full guffe i en time.

Utover høsten må du naturlig nok regne med at strømprisen øker. Kaldere vær og tilhørende økt etterspørsel etter strøm, er klassisk oppskrift på høyere tall i feltet «Å betale» på strømregningen.

Slik tror kraftmarkedet at prisen på strøm vil utvikle seg de neste seks månedene:

Månedlig forventet markedspris fra den nordiske kraftbørsen Nasdaq OMX. Prisen er regnet inklusive kraftleverandørenes påslag (her 2 øre) og merverdiavgift (mva). Fastprisen er beste fastpris på Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser, per 27. august 2012.

Kilde: Nasdaq OMX og Konkurranstilsynet. Utregninger: Dine Penger

Som grafen viser, forventer markedet at strømprisen vil øke jevnt og trutt de neste seks månedene. Allerede i starten av november skal spotprisen overstige den beste fastprisen akkurat nå.

Toppen forventes i februar, med en snittpris på 43,6 øre. Husk at dette er markedsprisen, i tillegg kommer kraftselskapenes påslag, merverdiavgift og nettleie.

Utover våren, med forhåpentligvis mildere være, forventes prisen å falle igjen.

Mye vann. Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat, viser at fyllingsgraden i norske vannmagasiner var 87,3 prosent ved utgangen av uke 33. Det er 10 prosentpoeng høyere enn i fjor og hele 20 prosent høyere enn i 2010. Mest vann er det - kanskje ikke overraskende - i Sørøst-Norge, mens Vest-Norge har lavest fyllingsgrad.

Vanlig fyllingsgrad i Norge på tilsvarande tidspunkt i årene 1990-2011 var 81,3 prosent og maksimumsverdien 97,3 prosent.

Derfor kan det være lurt å binde

Dine Pengers hovedanbefaling er å velge spotpris på strømmen. Det har vist seg over tid å være det billigste alternativet. Påslagene kraftselskapene tar er lavest ved spotpris.

Men ønsker du å jevne ut strømregningen og samtidig ikke betale skjorta hvis kulda biter seg fast fra november til mars, kan strømbinding være et bra alternativ nå.

Normalt bruker du mest strøm i løpet av året når det er som kaldest og strømmen er som dyrest.

I kuldemånedene - desember, januar og februar - kan månedsforbruket komme helt opp i 13 prosent av årets totale forbruk. I juli kan månedsforbruket bli så lavt som 4 prosent av årsforbruket.

Binder du strømprisen unngår du å betale høy strømpris når du bruker mest strøm. Det er det beste argumentet for å binde strømprisen.

Det er ikke sikkert du i løpet av ett år vil tjene på å binde strømprisen, men det er uansett ikke poenget med å binde. Akkurat som for binding av lånerenten er poenget å unngå et mulig kraftig prishopp.

Dersom du binder strømprisen for ett år nå, må du betale 36,5 øre per kWh hos billigste tilbyder - Rauma Energi Kraft. Dine Penger mener det er et relativt godt tilbud. Inklusive nettleie gir det en strømpris på i underkant av 80 øre.

Tre års binding er etter Dine Pengers mening for lenge, og prisen er heller ikke spesielt attraktiv.

Se Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser her.

Se an litt. Sjefsanalytiker i energianalyseselskapet Nena, Sigbjørn Seland, mener at strømkunder kanskje bør vente litt med å binde strømprisen.

- Våre analyser tilsier at spotprisen kan falle litt de neste en til to måneder. Da er det kanskje best å se det litt an, i hvert fall til ut i september, sier Seland til Dine Penger.

- Slik det ser ut nå, med god kraftforsyning, kan spotprisen komme under press. Da vil normalt også fremtidsprisene i markedet falle litt.

Seland ser heller ingen logisk grunn til at fastprisene på strøm «automatisk» skal stige om høsten, så lenge produksjonen av strøm går som normalt og tilsiget av vann er så høyt som det er nå.

- Fremtidsprisene på kraft for fjerde kvartal i år og for hele 2013 ligger ganske tett på produksjonskostnaden for kullkraft. Det er normal prising, sier Seland.

Han syns også at kraftmarkedet tar i når det spår kraftig prisøkning fra oktober/november.

- Markedet priser inn en litt for bratt stigning i prisene, vi tror ikke at økningen blir så kraftig.

Slik beregnes din strømpris

  • Akkurat nå er spotprisen i Sørøst-Norge rundt 18 øre per kWh. Legger vi på kraftselskapets påslag på 1,5 øre pr kWh og plusser på mva, er strømprisen kommet opp i 25 øre per kWh.
  • Så kommer nettleien, som eksempelvis utgjør 41 øre pr kWh inklusive mva (pris fra Hafslund - beregnet ved årlig forbruk 20.000 kWh).
  • Nettleien er inklusive forbruksavgift på 14 øre pr kWh og inklusive fastledd, som i dette eksempel utgjør 3,75 øre ved et forbruk på 20.000 kWh.
  • Da er den totale strømprisen oppe i 66 øre pr kWh.
  • NB! Husholdninger i Nord-Norge er fritatt fra mva. Og husholdninger i Nord-Troms og Finnmark er i tillegg fritatt fra forbruksavgift.

Her kan du lese mer om