Arveavgiften er borte – men ikke helt fritt frem

Arveavgiften forsvant ved nyttår. Men det betyr ikke at all arv kan deles fritt ut. Her er fellene du må unngå.

Fjernet avgiften: Finansminister Siv Jensen fjernet arveavgiften helt da statsbudsjettet for 2014 ble lagt frem. Nå er avgiften borte.
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert: Publisert:

Borte. Det er ikke ofte en hel avgift forsvinner, men det skjedde mens rakettene gikk til værs nyttårsaften. Da ble arveavgiftsloven opphevet, og dermed arveavgiften fjernet.

Dermed er det ingen avgift på arv ved dødsfall, eller ved gaver og forskudd på arv. Det betyr for eksempel at besteforeldre avgiftsfritt kan gi støtte til bolig til sine barnebarn.

Arvereglene består. Men samtidig som arveavgiftsloven ble borte, består de vanlige arvereglene. Dermed er det en del regler som begrenser hvor mye besteforeldre og foreldre kan dele ut av sine midler.

Eller regler som for eksempel sier at samboere ikke arver alt. Under finner du de viktigste reglene som kan begrense arv og forskudd på arv.

Samboere: Pass på arvefellen

Arverett? Advokat Birgitte Schjøtt Christensen i Help forsikring minner samboere på at de må sjekke om de har arverett etter hverandre, eller sikre seg med samboeravtale og testament.

Men selv om arveavgiften forsvinner, kan ikke samboere gå rundt og tro at de får arve den andre hvis samboeren dør.

– Det hjelper ikke om arve avgiften faller bort, om en ikke har arve rett, presiserer advokat Birgitte Schjøtt Christensen hos Help.

Det er bare samboere som har, har hatt eller venter felles barn, som har lovbestemt arverett etter hverandre og da bare til 4 ganger grunnbeløpet = 340.980 kroner i år. Dette er i mange tilfeller lite:

– Disse – og alle andre samboere – vurdere å tilgodese hverandre ved gjensidig testament, sier Schjøtt Christensen.

Med testamentet vil man kunne øke arveretten.

Du finner maler på testament her:Slik sikrer samboere arven

Uskifte: Kan ikke dele ut alt

En viktig begrensning finnes for de som sitter i uskifte. Altså enker eller enkemenn som har tatt over boet etter sin avdøde ektefelle uten å skifte boet etter avdøde og sitter med boet som om det var deres eget.

De som sitter i uskifte kan råde over hele boet omtrent som sin egen økonomi, men det er noen viktige begrensninger:

Fast eiendom kan ikke gis bort. I som sitter i uskiftet bo, har ikke lov til å gi bort fast eiendom eller gi andre relativt store gaver, uten samtykke fra arvingene. (Dette står iarveloven § 19). Begrensningen gjelder også salg av deler av boet som har element av gave i seg, det vil si billigsalg av hytte eller andre verdier.

Store gaver kan ikke gis bort. Den som sitter i uskifte kan heller ikke gi bort veldig store gaver. Om gaver er for store, kommer an på størrelsen av gaven i forhold til den totale formuen i uskifteboet. Er uskifteboet stort står man friere til å gi store gaver, enn hvis uskifteboet er lite.

Ikke store gullunge-gaver. Den som sitter i uskifte har heller ikke lov å forskjellsbehandle arvingene uten videre. For eksempel kan ikke én arving få helt eller delvis arveoppgjør.

Les mer om uskifte i Dine Pengers Arveskole:Ektefeller og samboere i uskifte - dette kan de gjøre

Arv til barn: Pass på pliktdel

Barn har etter arveloven krav på sin pliktdelsarv. Det vil si at barna skal arve 2/3 etter foreldene, og denne arven skal fordels likt mellom barna. Beløpet kan i testament begrenses til 1 million kroner pr barn.

Pliktdelen består, så foreldre kan ikke i testament planlegge arven for å komme unna pliktdelsarven.

Men i levende livet har foreldrene større spillerom, og kan dele ut midler til barna etter eget forgodtbefinnende. (Så lenge de ikke sitter i uskifte, da er det begrensninger - se over.)

Mer om barnas pliktdelsarv finnes i Dine Pengers arveskole.

Utleieboliger: Pass på skattefelle ved salg

Samtidig med at arveavgiften avvikles skjerper regjeringen gevinstskatten på blant annet tomter og utleieboliger.

Hittil har arvinger sluppet unna gevinstbeskatning etter arv, ved senere salg, fordi verdien ved arvetidspunktet er blitt langt til grunn. Man har med andre ord sluppet unna skatt på verdistigning i arvelaters eiertid.

Men etter nyttår får arvingene gevinstskatt på verdistigningen hos de man arver fra. Og gevinstskatten på 27 prosent er høyere enn arveavgiften som ble maks 10 prosent mellom foreldre og barn (se boks nederst i saken).

Per-Ole Hegdahl, advokat i NARF

Gevinstskatten får man når man selger det man arver. Dermed kommer ikke skattebelastningen når man tar over, men når man senere en gang selger.

Reglene vil også kunne slå ut for overføring av enkelte familiebedrifter.

Men Per-Ole Hegdahl i NARF peker også på at familiebedrifter som drives som ANS eller AS har de samme reglene om gevinstskatt som tidligere:

– Dermed er et nå mer lønnsomt med generasjonsskifte fordi arveavgiften fjernet ved nyttår, kommenterer advokaten.

Gaver og dødsfall før nyttår: De gamle reglene gjelder

Det er bare arv eller gaver gitt etter nyttår som kommer inn under at arveavgiften er borte. Dermed vil gaver og dødsfall før nyttår gå etter de gamle reglene – med arveavgift.

Dødsfall. Det er ikke mulig å be om offentlig skifte først for så å få privat skifte for å komme unna reglene. (Et smutthull som har vært åpent ved tidligere regelendringer.).

De som skal ha arv etter de gamle reglene om arveavgift kan spare arveavgift ved å fordele arven best mulig i familien, for eksempel gjennom avkall på arv.

Les mer om det i Dine Pengers arveskole: Slik går du fra 80.000 kroner til null i arveavgift

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi

Flere artikler

  1. Kan spare på å ta flytte arven før nyttår: Arveavgiftsfritaket kan bli skattebombe

  2. Ny Arvingane-episode i kveld: Her er foreløpig fasit på arvestriden

  3. Samboere likere ektepar etter forslaget til statsbudsjett: Fortsatt arvefelle for samboere

  4. Slik unngår du arvestrid

  5. Ny arvelov vil styrke ektefellens arv – på bekostning av barna