E24s partiutspørring: Slik vil partiene skatte lønnen din

En årslønn som gir økt skatt med Arbeiderpartiet, kan gi skattelette med Miljøpartiet. De fleste partiene vil endre inntektsskatten – sjekk hvordan!

VIL SKATTE LØNNEN ULIKT: Tjener du mer enn 600.000 kroner i året skal du betale mer i inntektsskatt, mener Jonas Gahr Støre (Ap). Erna Solberg (H) vil ikke øke skattene for noen. Her fra en statsministerduell.
 • Karl Wig
 • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Mens klokken tikker ned til valgdagen, har E24 bedt alle partiene redegjøre for hvordan de vil skatte nordmenns lønnsinntekt.

Og vi har bedt dem være så konkrete som overhodet mulig – ved å dele hvordan de vil justere hver av satsene som sammen danner skatteleggingen av pengene som triller inn på lønnskontoen vår.

Én av tingene som gjør dette valget spennende, er hvilke allianser partiene kan komme til å inngå for å sikre seg regjeringsmakt.

Det kan ikke minst påvirke skattepolitikken.

Her har vi bedt hvert parti svare for sin egen del – hvordan de selv vil endre inntektsskatten dersom deres politikk får gjennomslag.

7 av 9 partier vil omfordele mer

Les også

Raser mot SVs milliardkutt: Bilistene må betale for veier de aldri får

Her er hovedfunnene fra E24s partiutspørring:

 • Det er kun regjeringspartiene Høyre og Frp som ikke vil øke skattene for noen inntektsgrupper. De hviler seg også på skattelettene de allerede har utført i regjering, og er partiene som vil endre minst fra dagens skatteopplegg.
 • Alle de andre partiene ønsker en mer omfordelende beskatning: Økt skatt til høyere lønninger – ofte fra rundt én million – og skattelette til de med lavest lønn.
 • Nyansene mellom partiene kommer best til syne i beskatningen av mer normale inntekter. Venstre vil for eksempel gi skattelette til alle som tjener under 800.000 kroner, noe Ap ikke er med på.
 • Flere av partiene viser til generelle linjer for omfordeling, og ønsker ikke å oppgi konkrete satser eller beløp.
Høyskolelektor og skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved Handeshøyskolen BI.

– Får aldri Ap med på dette

E24 har fått skatteekspert og høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI til å gå igjennom partienes forslag.

Han er ikke overrasket over at Høyre og Frp nå sitter stille i båten etter fire år ved makten.

– Regjeringspartiene har, med tilslutning fra KrF og Venstre, gitt skatteletter. For en middels inntekt har det utgjort noen tusenlapper, mens det i prosent har monnet mest for lavtlønte, sier Hveem til E24.

På venstresiden er det tre partier som stikker seg ut, mener han.

– Rødt har en sterk progressiv skatteprofil, men også SVs forslag om et femte skattetrinn på 27 prosent er relativt dramatisk. For disse partiene, samt Miljøpartiet, er nok dette først og fremst indremedisin, sier Hveem, og utdyper:

– De vil aldri klare å få med seg Senterpartiet og Arbeiderpartiet på dette. Og på borgerlig side er jo alternativet verre, sett med deres øyne.

Arbeiderpartiet sier at inntekter under 600.000 kroner enten vil få uendret skatt eller moderat skattelette.

På borgerlig side er Venstre mest progressive, ifølge skatteeksperten.

– Økning av minstefradraget og personfradraget har en klar sosial profil, og monner mest for lavere inntekter. Venstre er også det eneste borgerlige partiet som sier klart at de vil gi skatteskjerpelse til alle som tjener over en million, fremholder Hveem.

Rødt

GOD STEMNING, TROSS ALT: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Siv Jensen (FrP) under partilederdebatten på TV2 torsdag kveld.

Sterk progressiv skatteprofil. Alle som tjener mer enn en snittinntekt vil få økt skatt, varsler partiet. De som tjener under «ikke skal betale mer skatt» enn i dag.

De laveste inntektene skal få redusert skatt, men dette er ikke spesifisert i konkrete tallstørrelser.

 • Vil øke minstefradraget og personfradraget.
 • Rentefradraget begrenses med et nytt tak for samlet gjeld som gir fradragsrett.
 • Hovedvirkemiddelet blir brattere trinnskatt-innslag med høyere skatesatser og innføring av et nytt, femte trinn.

Sosialistisk venstreparti

Vi ha en mer omfordelende skatteprofil, med følgende forslag (beløp for 2017):

 • Uendret trygdeavgift og rentefradrag
 • Reduksjon i skattesatsen for alminnelig inntekt (skatteforlik i Stortinget)
 • Økning av minstefradraget til 47 prosent
 • Økning av personfradraget til 66.000 kroner.
 • Trinnskatten: Innslagspunkt for trinn 1 økes til 200.000 kroner, trinn 2 til 300.000 kroner. Vil beholde innslagspunktene for trinn 3 og 4, men øke satsene med tre prosent. Foreslår nytt trinn 5 med innslagspunkt ved 1,5 millioner og skattesats 27 prosent.

Arbeiderpartiet

Vil ha større omfordeling fra dagens skattenivå. Deler ikke konkrete skattesatser eller tallanslag.

 • Årsinntekt på inntil rundt 600.000 kroner skal få «om lag lik eller lavere» skatt, ifølge partiet.
 • En «moderat økning i skatten» venter personer med millioninntekt.

Senterpartiet

Les også

Tidligere Høyre-statsråd: Sammenligner de blåblås el-avgiftshopp med eiendomsskatt

Ønsker ikke å binde seg til konkrete satser, men ønsker å gi skattelette til lavere inntekter og mer skattetrykk på høyere inntekter:

 • Støtter reduksjon i alminnelig skatt på inntekt til 23 prosent (skatteforliket). Dette gir i isolert skattekutt til alle inntektsgrupper.
 • Redusert trygdeavgift og «andre tiltak som vil komme lavtlønte til gode», inkludert et særskilt fradrag for lavtlønte i arbeid.
 • Vil øke trinnskatten «forsiktig», mest for de høyeste inntektene. For vanlige inntekter vil reduksjonen i trygdeavgiften veie opp for dette og gi netto skattelette, ifølge partiet.
 • Vil senke rentefradraget på nivå med nedgangen i satsen for alminnelig skatt på inntekt.

Miljøpartiet De Grønne

Vil gi skatteletter fra 600 til 4.300 kroner i snitt til alle som tjener under 750.000 kroner i året. Skatteskjerpelse fra 750.000 kroner og oppover. De som tjener én million og mer får 32.500 kroner høyere skatt i snitt, anslår partiet. Deler disse konkrete endringene i satser:

 • Rentefradraget trappes ned
 • Personfradraget økes til 66.000 kroner
 • Trinnskatten: Innslagspunkt på 200.000 kroner for trinn 1, og 300.000 kroner for trinn 2. Uendret innslagspunkt for trinn tre og fire, men tre prosent høyere skattesats for begge. Foreslår nytt trinn 5 med innslagspunkt på 1,5 millioner og marginalsats 27 prosent.
SNART ER DOMMENS DAG HER: Partilederne samlet til debatt på TV 2 torsdag, før valget over helgen. Fra venstre: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp, delvis skjult), Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt), talsperson Rasmus Hansson (MDG), Knut Arild Hareide (KrF), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (FrP) og statsminister Erna Solberg (H).

Kristelig folkeparti

Foreslår en mer sosial skatteprofil.

 • Støtter kutt i satsen for alminnelig skatt på inntekt fra 24 til 23 prosent innen 2018 (stortingsforlik). Alt annet likt gir dette skattekutt for alle.
 • Men partiet vil skatte høytlønte hardere gjennom endringer i trinnskatten, uten å si hvor mye.
 • Ønsker inntil videre ikke å endre rentefradraget og trygdeavgiften.
 • Vil vurdere endring av minstefradraget og personfradraget, men konkrete endringer er budsjettavhengig.

Venstre

Vil gi moderat skattelette til alle inntekter under 800.000 kroner, mest til de som tjener mellom 200.000 og 400.000 – her anslås 2.500 kroner i skattelette. Skatteskjerpelse til alle inntekter over én million. Vil endre en drøss av satser:

 • Trygdeavgiften på lønn økes til 8,5 prosent.
 • Skattesatsen på alminnelig inntekt senkes fra 24 til 23 prosent (i tråd med skatteforliket)
 • Mindrefradraget økes til 95.000 kroner / 50 prosent
 • Personfradraget økes til 55.000 kroner
 • Trinnskatten: Første trinn skrotes. Andre trinn økes til 300.000 kroner og 2,5 prosent. Trinn 3 justeres ned til 580.000 kroner og 12 prosent. Trinn 4 justeres ned til 900.000 kroner og 15 prosent.

Høyre

Regjeringspartiet fremholder at de allerede har fått gjennomslag for sin skattepolitikk, og sier seg stort sett fornøyd. Er likevel med på noe mer skattekutt:

 • Støtter reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 prosent, i tråd med skatteforliket i Stortinget.

Fremskrittspartiet

Fremholder viser til at de har levert skattelettelser til folk flest i regjering, men lover at «de totale skattesatsene reduseres videre» i årene fremover. Er kun konkret om skattesatsen for alminnelig inntekt:

 • Partiet viser til årets reduksjon fra 28 til 24 prosent, og sier denne satsen skal videre ned.
Les også

Sammenligner de blåblås el-avgiftshopp med eiendomsskatt

Les også

Ola og Kari Nordmann har fått 18 mrd. i skattekutt - Staten får likevel inn 65 mrd. mer

Les også

Folk flest avspist med skattesmuler

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Slik har unge tapt på skattereformen

 2. Siv Jensen foreslår tre milliarder kroner i nye skattelettelser

 3. I dag må Siv Jensen kutte denne skatten igjen

 4. Betalt innhold

  Dette er skatteregningen fra Støre, Vedum og Lysbakken til «dem som har mest fra før»

 5. Statsbudsjettet: Endringene som påvirker deg