Boligbransjen om statsbudsjettet: – Vil ha minimal effekt på boligmarkedet

Dette får regjeringen ris og ros for av boligbransjen.

VIL HA FLERE STUDENTBOLIGER: Boligbransjen hadde økte bevilgninger til flere studentboliger i Oslo høyt oppe på ønskelisten.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
 • Sophie Lorch-Falch
Publisert: Publisert:

– Det var ingen budsjettsjokk for boligeiere, sier leder i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, til E24.

I likhet med resten av bransjen, er Batta imot enhver form for beskatning av boligen, og kan nå puste lettet ut for at regjeringen nok en gang lover å verne nordmenns hjem fra høyere beskatning.

– Mest skryt skal Siv Jensen ha for at hun tar relativt milde grep. Generelt er vi hverken glad i skatteskjerpelser eller politiske reguleringer, men grepene som ble presentert er innenfor det man kan akseptere, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, til E24.

SKUFFET OVER BOLIGSPARING FOR UNGE: Peter Batta, leder i Huseierernes Landsforbund.

Foto: Trond Solberg VG

Det var heller ikke ventet store grep på skattesiden. Derimot var det forventninger om at regjeringen hadde flere kort i ermet for å få fart i boligbyggingen. Regjeringen bar nemlig bud om «omfattende omtale av boligmarkedet» på forhånd.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, mener det riktignok var mye prat, men savnet store tiltak.

– Hovedkonklusjonen er at det er lite nytt for det norske boligmarkedet i dette budsjettet, sier han til E24.

Studentboliger og dokumentavgift

Det er ingen tiltak i statsbudsjettet som vekker harme blant boligtoppene E24 har snakket med i Huseiernes Landsforbund, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Boligprodusentenes Forening.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Bransjen skulle imidlertid helst sett at finansminister Siv Jensen (Frp) fant midler til følgende tiltak i statsbudsjettet:

** Øke den årlige og totale maksimalgrensen for boligsparing i BSU. BSU-grensen økes ikke i statsbudsjettet.

** Øremerke midler til 3.000 studentboliger, istedenfor 2.200 studentboliger, hvorav minst 1.000 ekstra boliger bør bygges i Oslo.

– Med nok studentboliger vil også leiemarkedet dempes, og da svekkes også investorviljen. I tillegg minskes lønnsomhetsgapet mellom å leie kontra å kjøpe, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, til E24.

** Fjerne dokumentavgiften på 2,5 prosent.

** Begrense innsigelsesretten til statlige organisasjoner under saksbehandlingen av byggeprosjekter, slik at saksbehandlingstiden for byggesøknader ikke trekker ut i tid.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Foto: NEF

– Det er 21 statlige instanser som kan trenere og utsette byggeprosjekter, og det er fremdeles ikke gjort nok for å redusere dette, sier Batta.

** Selv om bransjen i hovedsak er veldig fornøyd med sterkere satsing på samferdsel, savner enkelte aktører større summer til infrastruktur i Oslo-regionen for å gjøre det mer attraktivt å bosette seg utenfor bykjernen.

– Vi trenger et par tunneler i Oslo, vi trenger infrastruktur til Ahus, og mer penger til Fornebubanen, sier leder i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, til E24.

– Grepene vil ha minimal effekt

Regjeringen får mest skryt av bransjen for samferdselssatsingen og arbeidet som er lagt ned i å forenkle byggekravene i plan- og bygningsloven.

Et kjærkomment tilskudd er digitalisering av plan- og bygningsetaten, hvilket forhåpentlig skal gi kortere saksbehandlingstid i kommunene.

Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

Foto: Foto: Privatmegleren

– Regjeringen må bare fortsette å kjøre på for å gjøre det mulig å bygge raskere og rimeligere. Den viktigste oppgaven er å påvirke tilbudssiden, sier Nef-direktør Carl O. Geving til E24.

Ett av de viktigste tiltakene som skal begrense boligspekulasjon, er en reduksjon på 20 prosent i verdsettingen av gjeld med pant i sekundærbolig. Det vil redusere effekten noe av rentefradraget for sekundærbolig.

– Det blir litt mindre gunstig å investere i sekundærbolig. Jeg tror ikke det vil ha dramatisk effekt, men det vil gi et viktig signal, sier Geving.

Dreyer tror også tiltaket vil få begrenset virkning på kort sikt.

– Den kan få effekt på lengre sikt hvis det oppstår usikkerhet i boligmarkedet i Oslo, sier Dreyer.

– Grepene vil – heldigvis – ha minimal effekt på boligmarkedet. Først på nyåret får vi svaret på om færre kjøper sekundærbolig. I Oslo vil det sannsynligvis ikke bety noe i det hele tatt, men bekymringer kan forplante seg andre steder i landet, sier Meier i Privatmegleren.

Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Foto: Berit Roald NTB scanpix

– Trenger spekulantene

Både Dreyer og Meier er opptatt av at boligmarkedet trenger sekundærboligeiere for å ha et velfungerende leiemarked og boligmarked, og advarer mot at investorene blir utpekt som syndebukken for den kraftige boligprisveksten.

– Uten investorene vil leieprisene gå i været, sier Dreyer.

– I hver eneste region trenger boligmarkedet de såkalte spekulantene. De er avgjørende for at nye prosjekter kan settes i gang. Dette er investorer som investerer i noe som ikke engang er påbegynt og som tross alt tar en risiko fordi ferdigstillelse gjerne ligger to år frem i tid. I et slikt perspektiv er det naturlig å forvente en viss avkastning, sier Meier.

– Jeg mener vi skal bygge boliger for folk flest. Det må være målet for politikken. Jeg er redd man av og til iverksetter tiltak som har uheldige bivirkninger, sier Jæger.

– Hvilke tiltak?

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, mener statsbudsjettet har åpenbare mangler:

- Hvilke tiltak? Jeg finner ingen åpenbare tiltak i budsjettet om boligmarkedet, sier Johansen til E24.

Han er bekymret over bildet media tenger av boligmarkedet.

- Vi er svært opptatt av at bolig ikke skal bli et investeringsobjekt, og jeg er bekymret når media melder at over at fire av ti som kjøper bolig, ikke flytter inn selv, sier han.

- For å lykkes med omstilling trenger vi å få gjort risikovillig kapital tilgjengelig for skapende virksomhet heller enn bolig, som gir død avkastning, mener byrådslederen.

Les også

Disse bilene blir billigere med regjeringens avgiftskutt

Les også

Siv Jensen: – Et budsjett for flere jobber

Les også

– Fremstår som lite ambisiøst

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Siv Jensen
 3. Digitalisering
 4. Eiendom
 5. Eiendom Norge
 6. Fremskrittspartiet (Frp)
 7. Høyre (H)

Flere artikler

 1. Så sterk er frykten for boligboble blant boligtoppene

 2. Derfor ser hele bolig-Norge til denne sørlandsbyen

 3. Johansen: - Leilighetsnormen bør endres

 4. Tror Oslos korreksjonsbrems forplanter seg

 5. – Å særregulere Oslo på denne måten er tøv