- De som har skatteklasse 2 i dag er helt klart blant taperne i dette budsjettet

Rundt 70.000 ektepar hvor den ene forsørger den andre mister en skattefordel på rundt 6000 kroner når regjeringen vil fjerne skatteklasse 2.

FJERNES: Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Uten en endring vil omtrent 70.000 ektepar lignes i denne klassen i 2015.
Publisert:

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2 for ektepar helt.

Dette ble også foreslått av den rødgrønne regjeringen i deres siste budsjett før de gikk av, men i forhandlingene i Stortinget etter valget fikk KrF gjennomslag for at ordningen skulle beholdes. Fradraget ble imidlertid mindre.

Les også

Nettmøte: Hva betyr statsbudsjettet for deg?

- Budsjettaperne

Med dagens ordning kan ektefeller lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt, noe som vil være gunstig for ektepar hvor en av de to har lav eller ingen inntekt.

TAPERNE: Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, mener ektepar som i dag får skatteklasse 2 er budsjettets tapere når det kommer til skatt.

Uten en regelendring anslås det at rundt 70.000 ektepar vil lignes i skatteklasse 2, skriver regjeringen. Dette er under ti prosent av alle ektepar i Norge.

- De som har skatteklasse 2 i dag, men ikke får dette i 2015 er helt klart blant taperne i dette budsjettet. Fjerningen av skatteklassen betyr en skatteøkning på drøyt 6000 kroner, noe som kan være mye for den enkelte, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

- Svekker arbeidsinsentivene

Regjeringen mener dagens ordning svekker arbeidsinsentivene til mange hjemmeværende fordi fordelen vil forsvinne dersom de begynner i lønnet arbeid.

- Blant de aller fleste ekteparene som lignes i klasse 2, er det kvinnen som er hjemmeværende. Å fjerne klasse 2 kan derfor fremme likestilling og er særlig viktig for integreringen, skriver regjeringen.

Videre pekes det på at ordningen ikke er tilpasset dagens ulike samlivsformer, ettersom en som forsørger sin samboer ikke får det samme fradraget.

- Jeg har forståelse for at skatteklassen muligens er et insentiv til å være hjemme, men spørsmålet er om man skal bruke skattesystemet til å oppnå andre politiske mål? Hvis tanken er at vi skal skatte etter evne, mener jeg skatteklasse 2 har en plass i systemet, sier Lothe i Skattebetalerforeningen.

Ingen andre fordeler

Lothe peker på at skatteklassen ble innført fordi man som ektefelle har en lovbestemt forsørgerplikt for den andre ektefellen.

- Halve fordelen ble fjernet i fjor, og noen vil merke det godt hvis resten forsvinner i år, sier han.

- 6000 kroner er ganske mye penger for mange, og som ektepar med kun en inntekt er det ingen andre skattefordeler å benytte seg av.

- Hindrer integrering

Både Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, er fornøyde med at skatteklasse 2 nå fjernes.

- Skatteklasse 2 benyttes stort sett av familier hvor kona går hjemme og spesielt av innvandrerfamilier. Den er til hinder for integreringen, sier Marthinsen.

- Vi er prinsipielt for å fjerne skatteklasse 2, og håper det vil bli ro rundt denne ordningen nå. Det har vært en kamp i mange år, sier Vedum.

Les også:

Dette betyr den nye «500-kronersgrensen» for din shoppehverdagSlik kan statsbudsjettet påvirke din lommebokNy ordning for skatteklager

Publisert: