Sanner avviser å gi støtte etter strømsjokk: – Lite behov

Frp etterlyser hjelp etter høye strømregninger i vinter, men regjeringen viser til at prisene har falt. – Lite behov for ytterligere, umiddelbare tiltak, svarer finansminister Jan Tore Sanner (H).

Strømprisen var oppe i uvanlig høye nivåer i vinter, men har avtatt noe siden toppnivået i forrige måned. Derfor ser finansminister Jan Tore Sanner ikke noe behov for å betale ut strømstøtte til norske husholdninger.
Strømprisene
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Frp fikk 23. februar flertall for et forslag om at regjeringen skulle foreslå tiltak for å avhjelpe folks høye strømutgifter.

Siden da har mange opplevd å motta høye strømregninger for februar.

Innkjøpsprisen på strøm var i snitt på 55 øre kilowattimen i februar, utenom påslag, avgifter og nettleie, ifølge strømbørsen Nord Pool. I samme måned i fjor var prisen 13 øre, mens den var på 41 øre i februar 2019.

I et skriftlig spørsmål etterlyser Hans Andreas Limi hvor hjelpen blir av.

«I lys av utviklingen i kraftpriser etter at anmodningsvedtaket ble fattet, er det etter min vurdering lite behov for ytterligere, umiddelbare tiltak», skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i sitt svar til Limi.

«Vi vil følge nøye med på utviklingen i strømprisene fremover og tar sikte til å komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021», skriver Sanner.

Etter å ha vært oppe i nær 70 øre kilowattimen i snitt i uke seks av 2021, har innkjøpsprisene på strøm kommet ganske mye ned. I uke 11 var prisen i snitt på 44 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

260 millioner i økt bostøtte

Regjeringen økte tidligere i år utbetalingen av bostøtte, som gis til rundt 90.000 husstander. Denne ble økt med 2.950 kroner, noe som kostet staten 260 millioner kroner.

Regjeringen har også satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere om bostøtten bør endres slik at den tar større hensyn til endringer i strømprisen.

Men penger til andre enn dem som er på bostøtte blir ikke aktuelt nå, selv om Stortinget har anmodet regjeringen om å vurdere dette. Sanner peker på at dette vil legge ytterligere press på myndighetene.

«Ytterligere kompenserende tiltak har blitt vurdert, men regjeringen tilrår ikke at dette gjennomføres nå. Å utbetale støtte til strømutgifter gjennom andre støtteordninger vil innebære betydelig behov for systemtilpasninger», skriver Sanner.

«For eksempel vil en ekstra utbetaling til mottagere av ytelser i folketrygden øke belastningen på et allerede hardt presset Nav», skriver Sanner.

Han peker på at det å betale ut strømkompensasjon kan øke risikoen knyttet til gjennomføringen av andre regelverksendringer, slik som innføringen av et midlertidig ferietillegg i dagpengeordningen og endringene i alderspensjoner.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp).

Bekymret for de permitterte

I sitt spørsmål pekte Frp-representant Hans Andreas Limi på at mange nordmenn har opplevd å få svært høye strømregninger i vinter. Samtidig er mange permitterte eller uten jobb grunnet coronakrisen.

Limi sier til E24 at han vil studere svaret fra Sanner grundig før han eventuelt følger opp saken.

– Vårt poeng var at det var langt flere enn dem som er omfattet av bostøtteordningen som hadde utfordringer med strømprisen. Det er et tilbakelagt stadium nå, men det burde ha kommet noe kompensasjon da det var aktuelt, sier han.

Ikke uvanlig høy strømpris

Sanner påpeker at strømprisen ikke er uvanlig høy i 2021, selv om den har vært oppe i godt over to kroner kilowattimen i noen korte perioder.

Snittprisen i år er på 45 øre kilowattimen, som ikke er uvanlig for denne årstiden, oppgir Sanner.

For en husholdning med forbruk på 20.000 kilowattimer ligger strømkostnadene i 2021 an til å bli rundt 250 kroner høyere enn snittet i perioden 2010–2020, påpeker statsråden.

Anslag på strømutgifter for en husholdning med spotprisavtale og forbruk på 20.000 kilowattimer per år det siste tiåret.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Strømpriser
 3. Strøm
 4. Hans Andreas Limi
 5. Nord Pool
 6. Bostøtte
 7. Revidert nasjonalbudsjett

Flere artikler

 1. 2.900 kroner i økt strømregning på Østlandet

 2. Dyreste mai-strøm på ti år: Fortsatt solid rabatt for nordlendinger

 3. Har forståelse for strømpris-bekymringer: – Blir en betydelig utgiftspost

 4. Kaldt vær bidrar til uvanlig høy mai-strømpris: – Helt ellevilt

 5. Rødt vil gi krisehjelp mot strømsjokk: – Slår ned som bomber i privatøkonomien