Her kan det bli forbudt å kjøre fossilbil i Oslo

Byrådet jobber for at det allerede neste år skal opprettes en nullutslippssone i Oslo hvor det blir forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler

TRINNVIS UTRULLING: Dette er de forskjellige utstrekningene for nullutslippssone som er vurdert. I Bilfritt Byliv-området, markert med grønt, bor det 2700 personer. I Ring 2-området, som dekker alt innenfor den ytterste rosa streken, bor det 155 000 mennesker. I alle de skraverte områdene kan det bli forbudt å kjøre bensin- og dieselbil.

 • Stella Bugge
 • VG
Publisert: Publisert:

Det rødgrønne byrådet ser for seg at det kan bli ulovlig med fossildrevne biler innenfor hele ring 2, hvor det bor 155 000 mennesker eller rundt dobbelt så mange som bor i Drammen by, i løpet av 2026.

Men planene er langt fra ferdigspikret, og Bymiljøetaten skal nå fortsette arbeidet med å utrede nullutslippssone etter at den første rapporten forelå i oktober. I tillegg må staten gi grønt lys.

– Vi sikter på en trinnvis utvidelse. Fagfolkene foreslår i første omgang å starte med området som kalles Bilfritt Byliv innenfor Ring 1, og så utvide sonen til å inkludere Ring 2. Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres i løpet av 2026 i Ring 2, og i Ring 1 innen utgangen av neste år, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, til VG.

NULLUTSLIPPSSONE: Området rundt Rådhuset vil sannsynligvis bli det første til å teste ut nullutslippssone. Her ankommer Lan Marie Nguyen Berg til rådhuset på sykkel.

I området som omfattes av Bilfritt Byliv, det vil si rundt Rådhuset og Aker Brygge siden man i dette prosjektet ikke tar med Grønland og Tøyen, bor det rundt 2700 mennesker.

Kommunen har i dag ikke myndighet til å opprette en nullutslippssone, men regjeringen har signalisert at den vil åpne for noen prosjekter i Oslo og Bergen.

Bymiljøetaten peker i rapporten på at det er behov for utredning knyttet til håndheving. Så har da også byrådet satt av åtte millioner kroner over to år til å utrede nullutslippssoner.

– Det er korte tidsfrister?

– Det er en kort tidsfrist, men det er nettopp for å få fart på en pilot der vi kan få erfaring med en nullutslippssone. Utslippene i Oslo skal ned til null i løpet av ni år og da må alle bilene ha null utslipp. Veitrafikken står for halvparten av klimagassutslippene i Oslo, sier Berg.

Oslos politikere har som mål at hovedstaden skal bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030.

– Nå skal forslagene utredes. Så må de til politisk behandling, og så må vi sende en søknad til staten som må gi grønt lys, sier Berg.

I rapporten fra Bymiljøetaten, som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet, er det vurdert at nullutslippssonen skal begrenses til å kun omfatte kommunale veier.

IKKE BARE FORBUD: Nicolai Øyen Langfeldt, Miljø- og samferdelspolitisk talsperson i Oslo Høyre, mener livet med bil ikke må gjøres kjipest mulig.

Høyre ikke begeistret

– Forbud mot bensin- og dieselbiler innenfor Ring 2 allerede i 2026 kommer Høyre ikke til å bli med på. Det vil i praksis stenge folk inne med bilene sine. Vi må slutte å tenke at eneste veien til mål er forbud. Vi må gjøre alternativet til bilen best mulig, ikke livet med bil kjipest mulig, sier Nicolai Øyen Langfeldt, Miljø- og samferdelspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Han sier partiet kan være med på å diskutere en nullutslippssone i indre by, altså det som omfattes av Bilfritt Byliv.

– Men det må gjøres nøkternt, i god dialog med beboere og næringsliv. Det er fremdeles mange uavklarte spørsmål i det som regjeringen har åpnet for: Hvor store kan sonene være, hvilke forutsetninger må oppfylles, hvilke unntak kan lages? Skal man for eksempel ha anledning til å kjøre til egen eiendom?

Langfeldt mener både næringsliv og befolkningen trenger forutsigbarhet over tid.

– Det er i alle fall ganske urimelig å tvinge alle beboere innenfor Ring 2 å kjøpe ny elbil innen 2026.

INNGRIPENDE: Camilla Wilhelmsen mener forslaget er helt uakseptabelt.

– Helt uakseptabelt

Frp mener forslaget er alt for inngripende i folks privatliv.

– Du kan ikke bare knipse med fingrene og så må folk med bensin- eller dieselbil kjøpe seg en elbil. Slik fungerer ikke verden, sier Camilla Wilhelmsen, medlem av Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret.

– Dette er et helt uakseptabelt forslag.

Wilhelmsen bor selv i området som sannsynligvis blir først ut med å teste nullutslipssone, og kjører en dieseldrevet Mercedes som fyller 30 i år.

– Den går som en klokke. For miljøet sin del er det da mye bedre at jeg fortsetter å kjøre den noen år til fremfor å kjøpe en elbil.

– De som bor innenfor Ring 2 må håndtere Norges høyeste boligpriser, nå skal de i tillegg måtte kjøpe seg en elbil eller kvitte seg med bilen, Lan Marie Berg?

– Det blir stadig enklere å klare seg uten en fossil bil, og femti prosent av dem som bor i indre by eier ikke egen bil. Her i Oslo reiser tre av fire kollektivt eller de går og sykler. Det er også blitt enklere å klare seg uten bil – mange butikker tilbyr hjemkjøring av varer og bildelingsordningene vokser, sier Berg og peker på at seksti prosent av dem som kjøper seg ny bil i Oslo kjøper elbil.

Hun har tidligere gått ut og bedt Osloborgere om å kvitte seg med fossilbilen snarest mulig fordi det blir både dyrere og vanskeligere å bruke den.

– Men hvor skal folk som bor innenfor Ring 2 lade elbilen? Mange av disse bor i gårder som ble bygget rundt 1900 og som ikke har p-garasjer.

– Vi har en ganske målrettet strategi i Oslo kommune. Vi bygger ladestolper der det trengs mest – i boligstrøkene. Men i dag har mange elbiler god rekkevidde, sier Berg og peker på at mange også lader raskere slik at man kan gjøre dette på en energistasjon.

Byrådets ambisjon er å bygge rundt 200 ladestolper per år og de har i dag bygget 2091 kommunale ladepunkter. Berg peker på at gateladningen gir større effekt enn for få år siden, slik at langt flere biler kan lade per ladestolpe.

– Hvordan tror du folk vil reagere på disse planene?

– Jeg tror veldig mange i Oslo ønsker en by med bedre luft, færre biler og mindre klimagassutslipp. De aller fleste støtter Oslos ambisiøse mål om å bli en nullutslippsby. Klimakrisen vi står i nå er skremmende, og vi vet at vi må gjøre mer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oslo
 2. Klima
 3. Byutvikling
 4. Utslipp
 5. Elbil
 6. Lan Marie Nguyen Berg
 7. Fossil

Flere artikler

 1. Ja til prøveprosjekt om nullutslipp i Bergen og Oslo

 2. Betalt innhold

  Uventet trend gir butikkene nytt håp i bilfritt Oslo sentrum

 3. Nullutslippssoner får grønt lys

 4. Enighet om ny avtale: Billigere for elbiler i bompengeringen i Oslo

 5. Oslo nattestenger sparkesykler fra klokken 23