Ny dom fjerner reklamasjonsfrist på forsinkede og innstilte fly

Høyesterett mener også flyselskapene kan bli flinkere til å informere passasjerene om sine rettigheter, slik at de kan fremme et eventuelt krav raskere.

Flere av flyselskapene skal ha håndhevet den ulovfestede reklamasjonsfristen, ifølge Forbrukerrådet.
Publisert: Publisert:

En dom avsagt i Eidsivating lagmannsrett november i fjor ga forbrukere maks to måneder til å kreve kompensasjon dersom flyet var forsinket eller innstilt.

Nå har Høyesterett besluttet at flyselskapene ikke kan sette en slik reklamasjonsfrist.

– Vi har en lovfestet ordning med en standardkompensasjon. At selskapene begynner å operere med en ulovfestet frist som forbruker må holde seg innenfor har skapt en forbrukerfelle. Vi er derfor svært godt fornøyd med at avgjørelsen er så klar og tydelig. Den etterlater ikke tvil om hva som er rett, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Les også

Klagekøen mot Norwegian: – Renner fortsatt inn nye saker

Les også

Forsker om SAS-refusjoner: – En unnskyldning fordi de ikke har penger

Få kjenner til ordningen

Høyesterett begrunner sitt syn med at mange flyselskaper i dag holder informasjonen til passasjerene på et minimumsnivå. Og mener derfor at de som kjenner ordningen vil fremme krav kort tid etter reisen. Samtidig trekker retten frem at det er sannsynlig at de sent fremsatte kravene i stor grad skyldes at ordningen med standarderstatning er lite kjent.

Les også

Boeing 737 Max tilbake i lufta

I dommen nevnes det at flyselskapene kan være mer aktive med å gi informasjon til passasjerene, ved eksempelvis å sende ut en beskjed til passasjerer som antas å være berettiget til standarderstatning med informasjon om hvordan det kan gjøres.

«Dette ville trolig ha medført at de fleste krav ble fremsatt innen kort tid», står det i dommen.

Det opplyses også om at et forslag om seks måneders reklamasjonsfrist for standarderstatning etter flypassasjerdirektivet er under diskusjon i EU.

Flere av selskapene benyttet fristen

Lagmannsrettens dom har ikke virkning for forbrukerne så lenge den er anket til Høyesterett.

– Når det ble kjent at saken ble anket til Høyesterett er vi kjent med at sakene som lå i Flyklagenemnd ble satt på hold inntil avklaringen fra Høyesterett forelå, forklarer Blyverket.

Hun forteller videre at Fylkesklagenemda har mottatt «en god bunke» saker.

– Mange saker er også sendt til forliksrådet, som opplyser at de har holdt svært mange slike saker på vent til Høyesterettsdommen ble klar.

– Håndhevet flyselskapene reklamasjonsfristen?

– Dette er egentlig et spørsmål som må rettes til selskapene selv. Det vi vet er at de første sakene om temaet kom opp i Flyklagenemnd i 2018. Da er det tydelig at noen av selskapene har benyttet seg av den ulovfestede fristen, bemerker Blyverket.

Les på E24+

Slik skal Norwegian reddes: De viktige datoene og hva som skjer fremover

Brukte reklamasjonsfrist

– Når det gjelder reklamasjonsfrist har vi forholdt oss til rettspraksis i Skandinavia, slik som dommer fra Eidsivating lagmannsrett og Högsta Domstolen i Sverige, sier pressesjef i Norwegian Tonje Næss.

Hun legger også til at de følger den gjeldende rettspraksisen. Nå som høyesterettsdommen har kommet, vil selskapet gå gjennom dommen og forholde seg til den.

Også SAS forklarer at de har praktisert to måneders reklamasjonsfrist basert på lagmannsrettens dom.

– Vi vil nå praktisere regelverket slik vi gjorde før denne dommen, i tråd med Høyesteretts avgjørelse, forklarer John Eckhoff, pressesjef i SAS.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Widerøe, men flyselskapet har ikke ønsket å kommentere saken.

Publisert: