Eldrebølge i inkassosaker: – De har et annet forbruksmønster enn før

Personer over 60 år står for flere inkassosaker enn noen gang. Lindorff tror tallet bare vil stige i årene som kommer.

Eldrebølgen begynner også å skylle inn i inkassobransjen, sier inkassoanalytiker.
 • Ola Alsberg
Publisert:

– Det blir flere og flere eldre i Norge, og levealderen øker. Dermed vil både antall inkassosaker og mislighold blant de over 60 år øke fremover, sier Morten Trasti, analytiker i inkassoselskapet Lindorff.

Ferske tall fra inkassoselskapet viser at antallet inkassosaker blant nordmenn over 60 år har økt rundt 40 prosent siden 2012.

– I tillegg ser vi at forbruksmønsteret er forskjellig enn for ti år siden. Da var ikke de over 60 like aktive med kredittbruken som de er nå, sier han.

Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

Høy vekst

Selv om prosentveksten er stor, står personer over 60 år fremdeles kun for 10,8 prosent av det totale antallet inkassosaker, selv om det ifølge tall fra SSB er om lag 22 prosent av befolkningen som er over 60 år.

Les også

Nesten én million nordmenn tar julehandelen på kreditt: – Mange betaler for julen helt til sommeren

– Forbruksmønsteret er forskjellig

En tendens som kan forklare økningen mener Trasti er at eldre er mer løsslupne med kredittbruken enn tidligere.

– Veksten er større enn hva eldrebølge alene kan forklare. Vi tror forbruksmønsteret og kredittvanene til de over 60 er annerledes enn før.

– Det kan for alt vi vet være relatert til at eldre er ved bedre helse, og dermed også bruker mer penger, men det betyr ikke at vi tror at de som bikker 60 år de neste årene har særlig andre vaner enn de som er 60 nå, sier Trasti.

For Lindorff medfører eldrebølgen at pengeinnkrevingen kan bli vanskeligere.

– Som eldre har man færre «verktøy» enn man har som ung, som å kunne gå fra deltid til heltid eller få hjelp fra foreldre, sier Trasti.

Les også

Mener Finanstilsynet skremmer unødig: – Jeg ville vært mer bekymret hvis gjeldsnivået var på bunn

Kredittvanene blir likere

Tradisjonelt har alder vært sentralt i kredittvurderinger. Nå får imidlertid alder mindre å si, tror Trasti.

– Sannsynligheten for mislighold faller tradisjonelt jo eldre man blir, men vi er i fred med å se et skifte i begge ender av aldersskalaen. Unge blir bedre til å gjøre opp for seg mens eldre blir dårligere, sier han.

For mens antallet inkassosaker øker blant de over 60 år, har antallet saker knyttet til skyldnere under 30 år sunket med 20 prosent. I aldersgruppen mellom 30 og 60 har det steget med ti prosent.

– Skylder større beløp enn før

En trend som viser seg på tvers av aldersdemografien, er at personer som først skylder ofte er skyldig mye.

– Konjunkturene ser bra ut og for de fleste går det bra i privatøkonomien. Det vi derimot ser er at antallet personer som misligholder ikke øker, men de som først får problemer med å betale ofte skylder større beløper enn før, sier Trasti.

– Det skyldes blant annet at høyere rente slår hardest ut på de med mest lån og at kredittmarkedet har blitt strammere, med nye forskrifter og oppretting av gjeldsregisteret som gjør det vanskeligere å refinansiere. Det resulterer i inkassosaker, sier han.

For ordens skyld: Undertegnede hadde i 2017 og 2018 oppdrag i Lindorff gjennom et bemanningsbyrå.

Les også:

Les også

Utvalg vurderer kutt i inkassogebyret

Les også

Historisk høy gjeld i norske husholdninger

Les også

Norges Bank: Gjelden er fortsatt høy, men veksten bremser

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Lindorff
 2. Inkasso
 3. Gjeld
 4. Eldrebølge
 5. Eldre
 6. Forbrukslån
 7. Gjeldsregister

Flere artikler

 1. Stille før «inkassostormen»: – Veksten vil tilta utover høsten

 2. Nordmenn har 57 milliarder i misligholdt gjeld

 3. Lindorff kutter 35 ansatte selv om de venter mer å gjøre: - Et paradoks

 4. Finanstilsynet refser Lindorff – ringte skyldnere åtte ganger per dag

 5. Gjeldsordningshopp: – Et symptom på gal utlånspraksis