Trygdesvindel har økt med 24 prosent på ett år

Nav tar kampen mot svindlerne og har i løpet av årets fire første måneder anmeldt saker for rekordhøye 118 millioner.

SVINDELREKORD: I første kvartal i år ble det anmeldt trygdesvindel for 118 millioner kroner, opp fra 95 millioner kroner i samme kvartal i fjor.
Publisert:

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger utgjør 86 millioner kroner, eller nesten tre fjerdedeler av totale svindelanmeldelser, opplyser Nav i en pressemelding onsdag.

Mesteparten av svindelen foregår ved at personer avgir feil opplysninger om hvor mye de har jobbet og har dermed fått utbetalt mer enn de har krav på. Svindelen blir avdekket ved at arbeidsgivere månedlig rapporterer inntekt til Skatteetaten, og Nav kan dermed kontrollere oppgitt arbeidstid mot Skatteetatens registre.

Høy risiko

– Risikoen for å bli oppdaget er høy. Det er viktig at de som velger å svindle til seg stønader, er klar over at kontrollene blir stadig bedre, sier fungerende Arbeids- og velferdsdirektør, Kjersti Monland.

Det har også vært en dobling av saker om enslig forsørgerstønad hvor foreldre oppgir ulik bostedsadresse mens de i realiteten bor sammen.

Etatene går sammen

Samarbeid med andre offentlige etater skal nå sikre at flere blir tatt. Nav opplyser at den største enkeltsaken i år ble avdekket med hjelp av politiet. Den aktuelle personen er skyldig for svindel av nærmere to millioner kroner etter feilaktig heving av AAP og sykepenger samtidig.

– De aller fleste er ærlige, men for å opprettholde tilliten til velferdsordningene er det viktig å avdekke svindelsakene. Det skal bli vanskeligere å jukse til seg stønad, sier Monland i pressemeldingen.

Det ble også avdekket trygdesvindel i kombinasjon med svart arbeid for 20 millioner kroner.

Les også

Økokrim inndro over 80 millioner kroner i fjor: – Dette er gode tall, men det er ikke nok!

Publisert:

Her kan du lese mer om