OPPVASKMØTE OM LAVINNSKUDDSBOLIGER: Nedsetter utvalg for å rydde opp i gjeldskaos

På dagens toppmøte om lavinnskuddsboliger ble det besluttet å nedsette et utvalg som skal foreslå tiltak for å hindre at kjøpere av andelsboliger påtar seg for mye gjeld.

Hauge Jon
 • Marthe Skaar
 • Magnus A. Koren
Publisert:,

Husbanken, NBBL, finansdepartementet, justisdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet, Kredittilsynet, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og kommunal- og regionaldepartementet møttes i dag for å diskutere Husbankens finansiering av lavinnskuddsboliger.

Les også: Politisk oppvaskmøte om gjeldsbomber

Tidligere har kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (bildet) etter påtrykk fra Venstre bedt Husbanken redegjøre for lavinnskuddsprosjektene banken har finansiert.

Utvalg

På møtet ble det besluttet å nedsette en statssekretærgruppe som skal foreslå til tiltak for å forhindre at flere påtar seg for mye gjeld i forbindelse med kjøp av lavinnskuddsboliger. Utvalget får to måneder på seg.

Flere av forslagene Forbrukerrådet på forhånd hadde fremmet vil bli vurdert.

Kommunal- og regionaldepartementet skal gå gjennom borettslagsloven, Barne- og likestillingsdepartementet skal se på markedsføringsreglene, Justisdeptartementet skal se på bustadsloven opp mot denne typen boliger, og Finansdeptartementet vil vurdere om eiendomsmeglerloven bør endres for å pålegge eiendomsmeglere plikt til å opplyse om totalprisen til andelsboliger som legges ut for salg.

- Vi må forhindre at flere sliter. Utvalget får to måneder på å sortere forslag som både har vært spilt inn her og utenfor rommet, sier Kleppa.

- Jeg synes det er veldig konstruktivt. Det har kommet mye bra ut av dette møtet. Det blir spennende å se hva utvalget kommer frem til, sier underdirektør i Forbrukerrådet Torgeir Øines til E24.

Skjerpe regler

Før dagens møte hadde Forbrukerrådet uttrykt at følgende tre spor bør følges videre:

 • Gjennomgang av borettslagsloven med tanke på å innføre regler som bedre sikrer borettslaget.
 • Ytterligere innskjerping av markedsføringsregler og klare privatrettslige konsekvenser for brudd på disse.
 • Tiltak rettet mot finansieringen.

Nå vil utvalget gå igjennom alle disse forslagene.

- De fleste borettslag er sikre og solide, men vi ser at noen er for sårlig sikret og vi trenger en lovskjerping slik at alle skjønner hva de kjøper, sier Finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet har ansvar for eiendomsmeglerloven og de vil vurdere å kreve at totalprisen for andelsboliger oppgis i all markedsføring. Halvorsen understreker også at bankene har frarådningsplikt ovenfor personer som ikke har økonomi til å kjøpe bolig.

Strengere krav

Borettslagsloven bør ifølge Forbrukerrådet endres slik at det stilles strengere krav ved opprettelse av borettslag for å hindre at økonomisk uholdbare borettslag kommer ut på markedet. Loven bør også kreve sikring ved mislighold av fellesutgifter slik at andelseiere ikke skal risikere å måtte bære naboers gjeld. Videre mener de det bør finnes en maksimumsgrense for andel fellesgjeld.

- Vi vil vurdere en maksgrense for fellesgjeld og en prosentsats for minimum innskudd vil drøftes av utvalget. Vi vil også se på det faktum at noen er uten en garantiordning mot å betale naboens gjeld. Vi vil vurdere nærmere om en slik ordning bør være obligatorisk, sier Kleppa.

Forbrukerrådet foreslår krav om at totalpris må oppgis i all markedsføring, samt at brudd på markedsføringsreglene må få rettslige følger. En angrerett ved boligkjøp som løper først fra det øyeblikk boligselger har gitt kjøper visse opplysninger vil etter deres mening gi selger et motiv til å opplyse kjøper best mulig.

Ifølge Forbrukerrådet bør boligselgere ikke kunne tilby lån til kjøpere. Rådet mener det er grunn til å tro at kredittvurderingen er mindre grundig enn det bankene er forpliktet til å foreta. Dessuten har ikke disse utlånerne samme frarådningsplikt som bankene har når kunden har svak betalingsevne.

Husbanken

Husbankens mandat er politisk og gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Flere mener at statsbanken har gått langt utenfor sin rolle som sosial boligbygger ved å finansiere lavinnskuddsboligene.

Forbrukerrådet mener staten må ta ansvar for å ha finansiert gjeldsbomber som gjør at folk sliter med ubetalte regninger, og understreker at Husbanken bør ha som uttalt mål å bare finansiere økonomisk bærekraftige borettslag.

Les flere saker hos E24

E24 følger Norges "subprime"-marked:

Tvangssalg nær tredoblet

Norges verste boligmarked

- Andelsleiligheter er umulig å selge

Risikerer å ta over naboens gjeld

Hipt og billig ble gjeldsfelle

Kleppa har ikke fulgt med i timen

- Bagatelliserer gjeldsfeller

Kleppa advarer unge mot lavinnskudd

Beskylder statsbank for å skape gjeldsslaver

Vil ha toppmøte om lavinnskuddskrisen

Tvinges til å selge boligen

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Vil ha angrefrist på boligkjøp

 2. Politisk oppvaskmøte om gjeldsbomber

 3. Gjeldsbomber erumulig å selge

 4. Annonsørinnhold

 5. Vil redde gjeldsslavene

 6. Strammer inn regler for lavinnskuddsboliger