Men du får likevel høyere rente: Norges Bank holder renten i ro

Norges Bank besluttet å holde styringsrenten i ro på 1,50 prosent under dagens rentemøte. Men, nye egenkapitalkrav gjør at du likevel må betale en høyere rente for boliglånet ditt.

Ser ingen grunn til renteendring. Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen varslet under dagens pressekonferanse at styringsrenten holdes i ro på 1,50 prosent.
Publisert:

Fortsatt lav styringsrente. Det var i forkant av rentemøtet ventet at styringsrenten kom til å bli holdt i ro. Det skyldes at ett rentekutt ville gitt ytterligere bensin på bålet, i ett allerede brennhett boligmarked.

Norges Bank har ytret bekymring for den økende veksten i både boligpriser og i kreditt.

Disse faktorene henger sammen, siden økt tilgang på lån og større boliglån gir boligkjøpere til å by mer i budrunder og kan dermed betale mer fo å bo.

Likevel åpnet Norges Bank for muligheten for rentekutt i mars, da kronen var rekordsterk og varslet at det var 50 prosent sannsynlighet for rentenedsettelse i mai.

Les også: Slik går du fra leie til eie som boligfersking

Rentefall i Europa. Blant Norges viktigste handelspartnere (blant de Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland) har rentene i den siste tiden falt.

Den svenske styringrenten er nå på 1 prosent.

Det har også vært fall i den norske pengemarkedsrenten. Det gir forventninger om fortsatt lav styringsrente.

Fire rentemøter igjen. Det avholdes seks rentemøter i året i regi av Norges Bank. Dagens rentemøte er det andre i rekken for i år. Datoer for de kommende rentemøtene er:

  • 20.juni
  • 19.september
  • 24.oktober
  • 5.desember


Les også:Bankene tar, og Norges Bank gir

Bør du bytte bank? Når bankene setter opp renten for eksisterende kunder, er det verdt å sjekke om du kan få bedre betingelser. Sjekk refinansieringskalkulatoren på Penger.no
(Penger.no er et samarbeid mellom Dine Penger og Finn.no)

Sparebanken Sør setter opp renten i dag

I etterkant av forrige rentemøte var dere flere banker som varslet om høyere boliglånsrenter. Danske Bank ledet an, og begrunnet den høyere renten med myndighetenes økte krav til egenkapital i bankene.

Deretter fulgte resten av de store bankene etter, og lokalbankene.

Les også:Du kan få 7200 kroner dyrere boliglån

I dag trer renteendringen i kraft for eksisterende boliglånskunder i Sparebanken Sør.

Danske Bank varslet om ennå ett nytt rentehopp 17.april, og denne gang på 0,25 prosentpoeng, dermed har Danske bank satt opp renten med 0,55 prosentpoeng i vår.

Har du dermed ett boliglån på to millioner kroner, må du ut med 917 kroner i månedlige økte renteutgifter for Danske Banks to renteøkninger. Det blir 11.004 kroner i året.

Ytterligere endringer i markedsforhold, og et større behov for likviditet kan bidra til at boliglånsrentene kan settes opp ved en senere anledning. Bankene må også styrke kapitalgrunnlaget i tiden fremover og en måte å finansiere det på er å øke inntektene ved å sette opp, for eksempel rentene på boliglånet ditt.

Rentekalenderen

Her ser du når bankenes renteøkninger får effekt for deg som kunde i banken.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om