Mindre rentefradrag, mer formuesskatt og økt eiendomsskatt: Vil styre boligmarkedet med mer skatt

Manifest analyse legger tirsdag frem en rapport om "Politiske tiltak mot ekstreme boligpriser". Økt skattlegging på flere plan er det viktigste virkemiddelet i rapporten.

Ekstreme boligpriser: Manifest analyse mener at boligprisene er på et ekstremt nivå i en rapport som lanseres i dag. Utreder Ebba Boye peker på økt skatt som et viktig virkemiddel.
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Mer styring. Begrensning i rentefradrag, økt formuesskatt og mer eiendomsskatt er blant virkemidlene som foreslås i rapporten fra Manifest analyse, en tenketank på venstresiden.

Rapporten presenteres på Manifest analyses årskonferanse i dag. Rapporten slår i innledningen fast at selv om Finanstilsynet og andre instanser er begymret for skyhøyt privat gjeldsnivå er det lite som skjer.

«Likevel mangler de styrende politisk vilje til effektive tiltak for mot ekstrem prisvekst»», står det i innledningen av rapporten.»»

– Det må åpenbart bygges flere boliger, og Regjeringen kommer med flere gode tiltak i boligmeldingen som kommer før påske, forteller utreder Ebba Boye som står bak rapporten til Dine Penger.

Hun forteller at Manifest analyse mener at et av hovedproblemen med boligprisveksten i dag er tilgangen på gjeld. Altså at befolkningen får låne mer og mer penger til bolig. Dermed må også tilgangen på gjeld bremses, og her er skatt et viktig virkemiddel.

Vil begrense rentefradraget. Derfor er et av hovedvirkemidlene Manifest analyse foreslår å begrense rentefradraget for gjeld.

–Vi ønsker å begrense rentefradraget til to millioner kroner i gjeld per person. Dermed kan et par få fradrag for fire millioner i lån, forteller Ebba Boye til Dine Penger.

Hun ser at selv to millioner kan være lavt for noen enslige, men påpeker at det er noe av problemet med å lage regelverk.

Finansminister Sigbjørn Johnsen slo i fjor høst fast at mens han er finansminister ligger rentefradraget fast.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har tidligere klart slått fast at Regjeringen ikke vil røre rentefradraget.

– Det er viktig å ikke skape usikkerhet om rentefradraget. Det er en del av et robust og solid skatteregimet, kommenterte Johnsen til Dine Penger i et intervju i fjor høst.

Les mer:Rører ikke rentefradraget

Han trakk da frem at rentefradraget er en del av et større skattesystem som henger i hverandre.

Ebba Boye mener likevel at det nå må er naturlig å vurdere å begrense rentefradraget, og at det gjøres i en tid med lave renter så effekten ikke blir så stor for de som rammes:

– Man skal ved låneopptak ta høyde for renteoppgang, og en begrensning av rentefradraget slik vil legger opp til får mindre effekt enn den rente oppgangen man skal kunne tåle, mener Boye.

Les Tom Staavis kommentar:Nok et skatteforslag med skylapper

Full skatt på bolig nummer to. Det neste skattemessige virkemiddelet Manifest analyse foreslår er å øke formuesskatten på bolig nummer to. I dag beregnes formuesskatten verdsettes bolig nummer to til 50 % av ligningsverdien. Rapporten anbefaler at verdsettelsen heves til 100 prosent.

– Dette vil gjøre det mindre lønnsomt å eie bolig nummer to for utleie. I Oslo er det for eksempel 42.500 sekundærboliger i dag, og de kjøpes av de som har mye penger og kan være med i budrunder. En heving av formuesskatten vil dempe kjøpeiveren i denne gruppen og prisene vil gå ned, mener Ebba Boye.

Boye peker på at det er viktig med noen utleieleiligheter. Derfor mener hun at utleie i egen bolig fortsatt bør være skattefritt som i dag.

Skatt på gevinst ved salg av bolig og mer eiendomsskatt i kommuner som i dag ikke har eiendomsskatt er også blant virkemidlene Manifest analyse har med i sin virkemiddelliste.

Les også:Kommunene med høyest eiendomsskatt

Økt bygging. I rapporten peker Boye også på at boligbyggingen kan tas mer hånd om av det offentlige. Både ved utbygging av studentboliger og andre leieboligprosjekter.

Hun peker også på at kommunene kan ta mer tak i boligbyggingen ved å gjøre slik for eksempel Sandnes kommune gjør.

Der kjøper kommunen opp tomter for så å anlegge veier og annen infrastruktur. Ferdigregulerte tomter selges så til utbyggere som kan bygge de billigste boligene. Et eksempel til etterfølgelse, for eksempel med støtte fra Husbanken, mener Boye.

Rapporten presenteres tirsdag kl 11.00 på Manifest Analyse sin årskonferanse, og vil bli tilgjengelig på Manifests nettsted i løpet av formiddagen.

Regn ut skatten din

Beregn din skatt! Lønnsmottagere kan bruke Dine Pengers skattekalkulator for å beregne hvor stor skatten blir i 2013.Du finner kalkulatoren her
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Tenketank frykterboligboble sprekker

  2. Industrien ber regjeringen levere skattekutt

  3. Hva er det med formuesskatten?: Skattedebatt med skylapper

  4. Varslet kutt i eiendomsskatten – effekten kan bli den motsatte

  5. Ekstra viktig å sjekke ligningsverdien i år