Små kjøpesentre gir minus for Olav Thon

Men Olav Thon Eiendomsselskap blir ikke skremt av verdifall eller usikkerhet i verdensøkonomien.

SOLID: Regnskapene til Olav Thon Eiendomsselskap vitner om solid økonomi.
Publisert:

Olav Thon Eiendomsselskap fikk et underskudd på 81 millioner kroner i 3. kvartal.

Det skyldes i stor grad at selskapet måtte nedskrive verdien av flere mindre og mellomstore kjøpesentre med til sammen 182 millioner kroner, fremkommer det i selskapets kvartalsrapport.

Men selv om verdien av noen kjøpesentre falt, er det lite tegn til svakhet i selskapets regnskaper.

Les også: Olav Thon mener nordmenn har dårlig arbeidsmoral

Leieinntektene beløp seg til 496 millioner kroner i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet tilsvarte leieavtalene et årlig inntektsnivå på 2.070 millioner kroner.

Kun to prosent av eiendomsmassen stod ledig ved utgangen av kvartalet.

Venter vekst

Til tross for at selskapet måtte ta en liten nedskrivning i kvartalsregnskapet, tegner styret et langt fra dystert bilde av fremtiden for kjøpesentrene.

«Det forventes en fortsatt betydelig vekst i privatkonsumet i Norge i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre vurderes derfor som positive,» heter det i kvartalsrapporten.

Det betyr at selskapet mener det skal unngå negative virkninger av usikkerheten i verdensøkonomien.

«Styret (vurderer) at Olav Thon Eiendomsselskaps solide markedsposisjon i eiendomsmarkedet og sterke finansielle posisjon vil bidra til en fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling i tiden fremover,» heter det om fremtidsutsiktene i styrets beretning.

Les også: Olav Thon har betalt 3,4 mrd. i skatt på 16 år

Publisert:

Her kan du lese mer om