Ny dom: Skjeggkre spiser ikke opp boligverdien

Lagmannsretten har gitt sin første skjeggkre-dom. Den fastslår at krypene er ekle, men vil kun dekke kostnadene for å utrydde dem.

FANGET I FELLE: Limfeller er en av metodene som anbefales for å redusere antall skjeggkre.
  • Ingvild Sagmoen
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Dermed nektes boligkjøper hundretusener i erstatning for påstått verdifall på boligen.

Domsavsigelsen i Agder lagmannsrett står i sterk kontrast til dommen fra Nedre Telemark tingrett, hvor boligkjøper fikk medhold i sitt krav om verdireduksjon på boligen.

Det sentrale temaet i saken, både i tingretten og i lagmannsretten, har vært hvorvidt det på grunn av påviste skjeggkre kan kreves kompensert en verdiforringelse på boligen.

«Ekle og udelikate»

I den nye dommen fra lagmannsretten får boligkjøper medhold i at det er grunnlag for prisavslag, men ikke i den delen av kravet som gjelder verdireduksjon.

Et flertall i lagmannsretten mener nemlig at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at funnet av skjeggkre gir verdireduksjon på boligen – som kan danne grunnlag for prisavslag.

Les også

«Funkygine» etter skjeggkre-sak: – Vi føler oss lurt

Dommerne skriver at skjeggkre kan oppfattes som «ekle og udelikate», men det legges i dommen vekt på at skjeggkreene i boligen, gjennom skadedyrbekjempelse, har blitt redusert til «et minimalt og akseptabelt nivå».

Prisavslaget følger dermed av nødvendige utbedringskostnader for samtlige mangler ved eiendommen – som ifølge boligkjøper ikke bare dreier seg om skjeggkre.

Prisavslaget, som Protector forsikring og boligselgerne dømmes til å betale, utgjør 113.215 kroner etter lagmannsrettens syn.

Ikke tatt stilling til anke

– Denne saken har et spesielt faktum, og det er ingen automatikk i at den vil legge føringer for andre saker om skjeggkre, sier advokat og kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help forsikring til E24.

Advokat og kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help forsikring.

Help, som representerer boligkjøperne, har ikke tatt endelig stilling til ankespørsmålet ennå.

– Jeg syns ikke det er riktig å kommentere saken ytterligere før dommen er rettskraftig, sier han.

Advokat og direktør for skadeoppgjør Cathrine Wessel Poulsen i Protector forsikring – hvor boligselgerne har sin forsikring – sier til E24 at Protector er svært fornøyd med dommen.

– Dommen er god og grundig og tydelig på at det ikke foreligger verdiminus. Den slår fast det Protector har sagt hele veien, nemlig at skjeggkre må behandles på lik linje med andre insekter, med sanering. Kostnadene til sanering er lave og blir stadig lavere, og det er få behandlinger som kreves, sier Poulsen.

Børresen i Help legger til at han håper det snart kommer effektiv og varig sanering av skjeggkre slik at bolighandelen slipper problemene krypene fører med seg.

Fant både sølvkre og skjeggkre

Boligen som lagmannsrettsdommen omhandler ble overtatt av nye eiere i november 2014. Boligkjøperne har anført at de kort tid etter dette oppdaget små dyr på flere steder i huset. Noen måneder senere ble det påvist både sølvkre og skjeggkre (se faktaboks) i huset.

Les også

Meglertopp etter blogger-søksmål: – Tilløp til hysteri

I tingretten fikk kjøperne medhold i sitt krav om at forekomsten av skjeggkre hadde ført til en verdireduksjon på boligen på ca. 15 prosent.

Protector forsikring og boligselgerne ble dømt til å betale 693.000 kroner i prisavslag, pluss saksomkostninger.

Protector og boligselgerne anket dommen til Agder lagmannsrett i september i fjor. De mener det ikke ble tilstrekkelig sannsynliggjort at det virkelig var skjeggkre i boligen på overtagelsestidspunktet.

Spørsmålet i lagmannsretten var om de påviste skjeggkreene i boligen, som har blitt «redusert til en svært beskjeden og utarmet bestand», har ført til verdiforringelse av boligen.

Les også

Insektinvasjon havnet i retten: Informerte ikke om krypene – må bla opp en halv million

«Kjøperne har bevisbyrden for dette,» står det i dommen.

Lagmannsretten finner det lite tvilsomt at det var en levedyktig populasjon av skjeggkre i boligen på overtagelsestidspunktet, og at det er sannsynlig at selgerne også til en viss grad må ha gjort observasjoner av smådyr «som klart tilsier nærmere undersøkelser og oppfølging av forholdene».

Likevel finner dommerne at «det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at selgerne kjente til eller måtte kjenne til at det var sølvkre/skjeggkre i huset ved kjøpernes overtagelse av huset».

Derfor er det altså ikke tilstrekkelig godtgjort noen verdireduksjon på eiendommen som kan gi grunnlag for prisavslag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Skjeggkre-dom reiser nye spørsmål: – Prognosene er at skjeggkreene er kommet for å bli

  2. Høyesterett: Boligkjøpere får ikke skjeggkre-rabatt

  3. 150.000 kroner i prisavslag etter «en meget stor skjeggkrepopulasjon»

  4. Forsikringsselskap tapte i Høyesterett – advokat reagerer på forsøket

  5. Dyr bolig på Oslos vestkant: Selges for 100 millioner kroner