Forbrukerrådet vil ha servicehefte for boliger

Foreslåtte endringer i avhendingsloven kan gjøre det vanskeligere å selge bolig for dem som ikke har papirene i orden. Forbrukerrådet ønsker strengere krav til dokumentasjon velkommen.

UTVIDER ANSVAR: Foreslåtte endringer i avhendingsloven innebærer blant annet at selger må gi uttømmende informasjon om boligen.
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

– Man kjøper ikke en bruktbil uten servicehefte. Og en bolig er for de fleste en langt større investering enn en bruktbil, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Det er på høy tid at vi får strengere krav også til dokumentasjon av boligens tilstand, sier hun.

Nye regler kan gjøre det vanskeligere å selge boligen for dem som ikke har papirene i orden.

Regjeringen har foreslått endringer i avhendingsloven, slik at lovens utgangspunkt, at en brukt bolig selges «som den er» i Norge, fjernes. Det vil føre til at selger får mer ansvar for feil og mangler, og må gi uttømmende informasjon om boligen.

Forbrukerrådet håper Stortinget vedtar de foreslåtte endringene.

– Endringene vil bidra til å trygge forbrukerne, sier Blyverket.

– En stor utfordring i dag er at selger ikke har tilstrekkelig incentiver til å innhente en fullstendig tilstandsrapport, fordi boligen kan selges «som den er». Det gjør at feil og mangler ofte oppdages etter kjøpet, noe som skaper konflikter. En lovendring vil motivere selger til å legge fram god dokumentasjon om boligens tilstand istedenfor å sminke objektet for å få en høyere salgspris, sier hun.

Tror man vil få mer riktig pris

Forbrukerrådet samarbeider tett med tjenesten Boligmappa, som leverer digitale servicehefter til alle boliger. Boligmappa spår at servicehefter for boliger snart vil bli like viktig som servicehefter for biler er i dag.

JA TIL ENDRINGER: Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Det er lettere å selge en bruktbil som har god dokumentasjon i serviceheftet. Tilsvarende tenker vi at det er med brukte boliger. Dess mer dokumentasjon du har tilgjengelig, dess større er sannsynligheten for at du får den prisen du forventer for boligen din, sier daglig leder Erling Olaussen.

Boligmappa følger gårds- og bruksnummer, slik at alle boliger har en mappe. Ved hjelp av bank-id kan man logge inn og se sin egen mappe. Ideen er at selgere, eiendomsmeglere, takstmenn og håndverkere lagrer all sin dokumentasjon ved endringer i boligen i mappen. Slik kan kjøpere sjekke hvilke opplysninger som er gitt ved tidligere salg.

Boligmappa er gratis å bruke. IT-selskapet som leverer tjenesten ble opprettet i 2012, og dets største eier er Ambita, som igjen er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Vil ha forskrift

Blyverket i Forbrukerrådet mener Boligmappa bidrar til å gjøre boligmarkedet mer transparent.

Hun understreker at det er viktig at det i etterkant av lovendringen lages en forskrift som regulerer både krav til tilstandsrapportene og takstmennene. I den sammenheng blir Boligmappa et nyttig verktøy, mener Blyverket.

– En slik regulering er nødvendig for at forslaget skal bli vellykket. Da vil forbrukerne kunne forvente bedre og mer nøyaktig informasjon om boligen de vurderer. Det gjør at det blir viktigere å dokumentere boligens kvalitet og standard, sier hun.

Har ført til tvister

Avhendingsloven regulerer ansvarsforholdene i bolighandler og gir føringer for hva slags feil og mangler du som boligkjøper kan kreve erstatning for, og hva du er pent nødt til å leve med.

Problemet, ifølge jurister og forbrukermyndigheter, er at loven ikke er spesielt konkret om hvor grensen går.

Les også

Slutt på å selge bolig «som den er»

Det har gitt grobunn for flere tusen boligtvister i norske domstoler.

Tre foreslåtte lovendringer har vært ute på høring:

I tillegg til forslaget om at forbeholdet «som den er» fjernes, foreslås det at det skal presiseres i loven at kjøperen ikke kan forvente en perfekt bolig.

Feil må dessuten koste mer enn 10.000 kroner for at kjøperen kan rette et mangelkrav mot selgeren. Nå blir også alle innendørs arealvik å regne for en mangel.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier målet er å få ned antall konflikter i forbindelse med boligkjøp- og salg og gjøre bolighandelen tryggere og enklere.

Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseiernes Landsforbund og Norges Takseringsforbund har alle uttrykt støtte til regjeringens foreslåtte endringer.

Eiendom Norge er imidlertid blant dem som har uttrykt seg kritisk. Rett før jul sa administrerende direktør Christian Dreyer til Aftenposten at ved å senke terskelen for hva som er en mangel, vil man få flere mangelskrav og dermed flere konflikter mellom selgere og kjøpere.

Les også

Sjeføkonom varsler lite futt i boligprisraketten

Les også

Her har boligprisene økt mest det siste året

Les også

Skjeggkre-bolig satte prisrekord

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Storfornøyd med ny boligkjøpslov: – Kjøper som har sittet igjen med svarteper

  2. Skjerper elektriker-krav før ny boliglov: – Blant de alvorligste feilene

  3. «De nye boligsalgsreglene er godt nytt for boligselgere

  4. – Det blir ikke noe mareritt

  5. Kommunalkomiteen har ferdigstilt ny lov for boligsalg