Rentekutt eller ikke? Uenige om hva Olsen bør gjøre

Prisveksten kom inn omtrent som ventet. Markedsøkonomene er splittet i synet på om Norges Bank kutter renten eller ikke. Flere tror oljeprisfallet blir avgjørende.

KUTTE ELLER IKKE KUTTE? Hva vil sentralbanksjef Øystein Olsen gjøre i mars. Bildet viser (fra høyre) sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets, makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets og seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Publisert:

Tirsdag kom tall som viste at årsveksten i kjerneinflasjonen var på 2,4 prosent i januar.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror Norges Bank avventer rentekutt, når det kalles inn til rentemøte i mars.

Norges Bank kuttet i desember overraskende styringsrenten til 1,25 prosent.

– Det vil nå ikke komme rentekutt fra Norges Bank i mars, men først i juni, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen Nordea Markets er imidlertid uenig. Han tror sentralbanksjef Øystein Olsen tar grep allerede neste måned.

– Vi får et rentekutt i mars, sier han til E24.

– På marginen reduserer dette muligheten for rentekutt i mars, men jeg tror Norges Bank er mer bekymret for lav vekst; hensynet til effekten den lave oljeprisen har på norsk økonomi vil dominere, legger han til.

Norges Bank kuttet altså styringsrenten i desember, til 1,25 prosent. Samtidig ble rentebanen sentralbanken tegnet – den forventede utviklingen i styringsrenten – justert slik at sjansen for et nytt rentekutt er omtrent 50 prosent.

Spenningen rundt rentekutt eller ikke er ytterligere økt, ved at oljeprisen siden den gang har holdt seg på lavere nivåer enn Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser.

Mer usikkert

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets forteller at han ser for seg nok et rentekutt fra Norges Bank, men usikkerheten rundt tidspunktet har økt.

«Vi tror fortsatt på ett rentekutt til fra Norges Bank, og holder en knapp på mars-møtet», skriver Syed i en oppdatering.

«Men vi ønsker å se an noen flere viktige makrotall fra norsk økonomi, spesielt morgendagens BNP-tall for fjerde kvartal, før vi konkluderer mer bastant», skriver sjeføkonomen videre.

Inflasjonen overrasket

Haugland og meglermiljøet i DNB Markets traff blink på tirsdagens inflasjonstall for kjerneinflasjonen fra januar 2014 til januar 2015.

Prisene steg i perioden med 2,4 prosent. På forhånd var det ventet 2,2 prosent.

Mens DNB Markets holder fast ved sin spådom om et rentekutt i juni.

Haugland mener at sentralbanksjef Øystein Olsen da vil dra frem «kuttekniven», da de tror et knapt halvår inn i glasskulen vil arbeidsmarkedet være svakere og det vil kjøle ned et boligmarked som i dag er brennhett.

– Utviklingen i kjerneinflasjonen er to tiendedeler høyere enn Norges Bank ventet. Det peker i retning av Norges Bank holder styringsrenten uendret ved kommende rentemøte, sier Haugland.

Prisnedgang siste måned

Tradisjonen tro falt konsumprisindeksen i januar, men mindre enn vanlig. Statistisk sentralbyrå meldte om en prisnedgang på 0,1 prosentpoeng fra desember til januar.

– En svakere krone grunnet fall i oljeprisen og sterkere vekst enn ventet på importerte varer, var med på å bremse prisfallet i januar, sier Haugland.

Står ved to rentekutt

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets vil ikke legge for stor vekt på dagens inflasjonstall, som han beskriver som «ørlite høyere» enn ventet.

Han forteller at Nordeas prognose om to rentekutt før sommeren fortsatt står ved lag:

– Så langt har vi ikke sett de store effektene av oljeprisfallet. Det tar tid før dette forplanter seg i økonomien. Vi vil se mer og mer effekter av dette, blant annet i arbeidsmarkedet, sier han.

Makrostrategen i Nordea tror ikke at inflasjonen vil bli et problem for sentralbanken fremover.

Han peker på at det ligger an til et moderat lønnsoppgjør, noe som vil gjøre at inflasjonspresset i økonomien blir lavt.

– Jeg tror ikke vi får høyere kjerneinflasjon enn det vi har nå, sier Bernhardsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om