Finanstilsynet mistenker inkassoselskap for systematisk porno-bedrageri

Mens Finanstilsynet mistenker systematisk bedrageri, skjulte bakmenn og skatteunndragelser, vil ikke politiet prioritere å etterforske det omstridte selskapet.

STERKE MISTANKER: I januar i år gikk Finanstilsynet til politianmeldelse av Oslo Creditservice. Men saken ble henlagt av Oslo-politiet. Her er finansdirektør Morten Baltzersen i en annen sammenheng.
Publisert:

Det får Finanstilsynet til å reagere skarpt: De mener det er helt uholdbart å ikke etterforske det mulige bedrageriet.

– Fra et samfunnsmessig perspektiv er det uholdbart, og det vil kunne være støtende mot den alminnelige rettsoppfatning, dersom inkassoforetak som bidrar til å legitimere uberettigede krav, ikke blir underlagt en nærmere etterforskning med påfølgende mulig strafferettslig reaksjon, står det i klagen fra Finanstilsynet sendt til politiet den 17. mars i år.

Uttalelsen er hentet fra en klage tilsynsorganet skrev til politiet etter at deres anmeldelse av inkassoselskapet Oslo Creditservice ble henlagt.

VG og E24 har fått oversendt politianmeldelsen og de påfølgende klagene fra Finanstilsynet.

I dokumentene, som frem til nylig var unntatt offentligheten, kommer Finanstilsynet med sterke anklager mot inkassoselskapet og reagerer på at politiet ikke vil etterforske anklagene.

Politianmeldt

Inkassobyrået Oslo Creditservice har vært i Finanstilsynets søkelys i lang tid. Selskapet har blitt kjent for blant annet innkreving av såkalte «pornokrav» og parkeringsbøter.

I november i fjor fattet Finanstilsynet vedtak om full inkasso-stans for selskapet på bakgrunn av «ekstraordinært mange innsigelser fra skyldnere» og overtredelser av inkassolovgivningen som Finanstilsynet klassifiserte som «grove».

Selskapet klagde på vedtaket og saken ligger nå til behandling hos Justisdepartementet og skal etter planen ferdigstilles i nær fremtid. Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere politiets henleggelse av saken.

Kort tid etter at Finanstilsynet vedtok stans av inkassodriften, leverte de en politianmeldelse mot selskapet. Saken ble henlagt av politiet uten etterforskning.

Etter flere klager fra Finanstilsynet ble saken endelig henlagt i juli i år, og nå står Finanstilsynet uten mulighet til å påklage anmeldelsen videre, kommer det fram av korrespondansen mellom partene.

«Det beklages at situasjonen er slik at vi ikke har hatt kapasitet til å behandle de anmeldte forhold», skriver politiet i det endelige avslaget til Finanstilsynet datert 22. juli i år.

Brevet er signert påtaleavsnittleder Anne Karin André Blanck i Oslo politidistrikt.

– Det er ikke så mye å si om det, annet enn at vi hverken hadde tid eller ressurser til å etterforske saken, sier Blank til VG/E24.

– Selv om Finanstilsynet insisterer på at dette er en omfattende sak hvor mange nordmenn kan være utsatt for bedrageri?

– Ja, i utgangspunktet må vi ta vurderingene ut ifra de ressursene vi har der og da.

ADVARSEL: I et to år gammelt brev advarer Forbrukerombudet Oslo Creditservice om at innkrevningen fra utenlandske pornotjenester betyr medvirkning til lovbrudd. I bakgrunnen fra en pornoside drevet av firmaet Blue Ray Media, før siden ble tatt ned.
Les også

Inkassokrav fra utskjelte Oslo Creditservice flyttet til nytt selskap: – De forsøker å rømme unna

Alvorlige beskyldninger

I den fem sider lange opprinnelige politianmeldelsen skriver Finanstilsynet at de har mottatt en rekke henvendelser fra personer som mener seg urettmessig krevd for penger fra underholdningstjenester på nettet – tjenester de mener de aldri har brukt, eller tjenester de mener seg forledet inn i. Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har også mottatt lignende henvendelser.

«Underholdningstjenestene» består av pornografiske filmer og innhold.

Selskapene som står bak disse tjenestene, er registrert i blant annet Belize, Bahamas, Seychellene og på Kypros, og Oslo Creditservice er selskapet som krever inn penger for disse tjenestene.

Finanstilsynet viser til tre konkrete mistanker de ønsker at politiet skal etterforske. Mistankene går på bedrageri, mistanke om norsk eierskap til tjenesteleverandører av underholdningstjenester og mistanke om skatteunndragelse.

I anmeldelsen skriver Finanstilsynet at de har mottatt og fremskaffet opplysninger som underbygger en mistanke om «at eierne av tjenesteleverandører av underholdningstjenester kan være nordmenn, herunder at ledelsen i Oslo Creditservice AS kan være involvert eller på annen måte ha økonomiske interesser i slike selskaper».

Finanstilsynet mistenker derfor at pornokravene blir utstedt av de samme som krever inn pengene for dem.

I en av klagene på henleggelse går de et skritt videre, og mener at det foreligger «indikasjoner på systematisk svindel» av forbrukere.

Les også

Oslo Creditservice ble varslet om inkassolovbrudd for to år siden

Tause

Finanstilsynet har avvist VG/E24s forespørsel om intervju om saken.

– Finanstilsynet tar avgjørelsen til etterretning. Utover det har vi ingen kommentarer, svarer kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad.

Singstad sier Finanstilsynet avventer Justisdepartementets behandling av tilbakekallsvedtaket til Oslo Creditservice.

Anne Christine Wettre, advokat for Oslo Creditservice, sier de ikke har noen kommentarer til saken utover de svarene de allerede har gitt Finanstilsynet og Justisdepartementet.

Oslo Creditservice har tidligere anklaget Finanstilsynet for «alvorlig saksbehandlingsfeil» og «forskjellsbehandling», og hevder tilsynet deres la til grunn et helt feil antall omtvistede krav, og nekter for at moms-innkrevingen bryter loven.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere Finanstilsynets påstand om at mangelen på politietterforskning av anklagene deres går ut over den alminnelige rettsoppfatningen.

– Justis- og beredskapsdepartementet er meget opptatt av at den alminnelige rettsoppfatningen ikke skal undergraves. Derfor er det en prioritet for oss å gi påtalemyndigheten de ressursene og virkemidlene de trenger for å rettsforfølge handlinger som strider mot nettopp dette. Når det gjelder denne konkrete saken, kan ikke departementet kommentere den, sier statssekretær Vidar Brein Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert:
Gå til e24.no