Toppuniversitet offentliggjør rapport: VW-juks vil føre til for tidlig død for 60 personer i USA

Forskere har laget en prognose for antall dødsfall som Volkswagen-skandalen vil føre til.

FOR TIDLIG DØD: Nå har forskere regnet på helseeffektene av VW-jukset.
Publisert:

Forskere ved de amerikanske prestisjeuniversitetene Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Harvard Universitetet har publisert en rapport som konkluderer at det ekstra utslippet, ut over det som er lov, fra Volkswagen-biler vil føre til at 60 personer i USA vil dø 10–20 år for tidlig.

Studien er blitt publisert i Environmental Research Letters, og den er blitt omtalt i Newsweek. Hovedforfatteren av rapporten er forskeren Steven Barrett ved MIT.

– Hvis du tar hensyn til den ekstra risiko på grunn av de ekstra Volkswagen-utslippene, vil omtrent 60 mennesker ha dødd eller vil dø for tidlig, sier Barrett ifølge MIT News Office.

Forskerne estimerer også at Volkswagens ekstra utslipp direkte vil bidra til 31 tilfeller av kronisk bronkitt, og 34 tilfeller som må behandles på sykehus grunnet lidelser i luftveiene og i hjertet.

Totalt beregnes det at de ekstra utslippene vil føre til økte helseutgifter med 450 millioner dollar, altså over 3,8 milliarder kroner.

Effekten av en fullstendig tilbakekalling av alle berørte VW-biler estimeres å føre til at man unngår en økning med ytterligere 840 millioner dollar, eller 7,2 milliarder kroner, i helseutgifter.

Les også

Dieselskandalen: Varsler skrekkregning

Tilbakekalling kan redde liv

I tillegg konkluderer rapporten at dersom Volkswagen tilbakekaller alle biler som er blitt manipulert før utgangen av 2016, kan man unngå at ytterligere 130 mennesker i USA dør en for tidlig død.

Han mener at rapporten kan hjelpe regulerende myndigheter å bedre estimere effekten av det Volkswagen-konsernet har gjort.

– Det er en viktig sak der vi kunne bringe upartisk informasjon for å hjelpe til å kvantifisere de menneskelige konsekvensene av Volkswagen utslipps-saken, sier Barrett ifølge MIT News Office.

Les også

Volkswagen kastes ut av bærekraftsfond

Stygg sak

Assisterende generalsekretær i Astma– og Allergiforbundet mener at dette er svært alvorlig.

– Dette er en stygg sak for Volkswagen. Folkehelsemessig er dette trist, sier Gleditsch til E24.

Han understreker at han ikke har lest hele undersøkelsen, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Dette underbygger det vi alltid har ment – at vi må fornye bilparken og redusere dieselbruken. Uansett tall mener vi at diesel er et blindspor, sier Gleditsch til E24.

Astma– og Allergiforbundet mener at N0x-komponenten (NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2) i engangsavgiften må opp.

– I tillegg mener vi at dieselavgiften må opp slik at diesel ikke er billigere enn bensin. Volkswagen–skandalen viser at dette er veien å gå. Diesel tilhører fortiden, sier Gleditsch til E24.

Samtidig mener Gleditsch at det er betimelig med litt etterpåklokskap.

– Det var vår egen regjering som 2006, stikk i strid med Astma– og Allergiforbundets råd, bestemte seg for å favorisere dieselbiler. Hadde man hørt på oss den gang, hadde skaden vært langt mindre, sier Gleditsch.

Han vedgår at regjeringen selvsagt ikke kan noe for at Volkswagen jukser, men han mener at man må se ting litt i sammenheng i etterpåklokskapens lys.

Les også

Ny Volkswagen-etterforskning: Leter etter sjefer som visste, men ikke gjorde noe

Avslørte jukset

I starten av september avslørte amerikanske Environmental Protection Agency at Volkswagen-konsernets hadde installert jukse-programvare i VW-biler solgt mellom 2008 og 2015.

Dermed virker det som bilenes utslipp er lavere enn de faktisk er. Etter at dette ble kjent, har Volkswagen-aksjen stupt, og selskapet må trolig betale flere milliarder i erstatning.

Jukse-programvaren sørger for at VW-bilene har mindre utslipp kun når de blir testet ved utslippsmålinger av myndighetene.

Det ble avslørt at når bilene ikke testes, og kjører på veiene, slipper de ut opptil 40 ganger mer enn det som er lovlig i USA. I USA er det til forskjell fra i Norge en egen lov (the Clean Air Act) som regulerer utslipp fra biler.

Det er blitt avslørt at jukse-programvaren er blitt installert i 482.000 VW-dieselbiler, som er blitt solgt mellom 2008 og 2015 i USA. Totalt er det rundt 9,5 millioner VW-biler i hele verden som er berørt, ikke 11 millioner som Volkswagen først antok.

60 prosent av de aktuelle bilene trenger en programoppgradering, mens de resterende 40 prosent vil ha behov for å skifte ut en del i tillegg til programoppgraderingen.

I Norge fordeler bilene seg slik:

  • Volkswagen personbiler: 77.580
  • Audi: 27.649
  • Skoda: 19.947
  • Volkswagen nyttekjøretøy: 21.963
Les også

VW kan gi prisavslag til eiere av juksebiler

Vil bli dyrt

Volkswagen har tidligere meldt at de har satt av 61 milliarder kroner til å håndtere utslippsskandalen. I oktober viste imidlertid en analyse fra av Credit Suisse at skandalen kan koste 86 milliarder dollar, altså 720 milliarder norske kroner, ifølge CNN.

Flere andre eksperter uttalte samme uke at regningen trolig blir mye høyere enn hva Volkswagen til nå har forutsett, som følge av at nærmere 11 millioner biler viser seg å ha blitt utstyrt med jukseprogramvaren.

Les også

Tysk minister til VW-samtaler i USA

Slik ble studien utført

For å estimere helseeffekten av Volkswagens ekstra utslipp, tok Barrett og hans kollegaer ved MIT og Harvard utgangspunkt i beregninger og målinger utført av forskere ved Universitetet i West Virginia. Der hadde forskerne funnet at utslippene fra VW-bilene var 40 ganger høyere enn det som er lovlig i USA.

Deretter beregnet forskerne gjennomsnittlig kjørelengde for bilene i løpet av deres levetid. Dette ble kombinert med salgsdata fra 2008 til 2015 for å estimere de totale utslippene i denne perioden.

Forskerne beregnet så utslippene gitt tre forskjellige scenarioer: Det nåværende scenario der 482.000 biler allerede har hatt utslipp i atmosfæren; et scenario der Volkswagen tilbakekaller alle manipulerte biler før utgangen av 2016; og et fremtidig scenario der det ikke blir noen tilbakekalling, og alle manipulerte bilene fortsetter å slippe ut mer en det som er lovlig i hele deres levetid.

Deretter estimerte forskerne helseeffektene i hvert scenario, ved å bruke en metode de utviklet for å kartlegge hvordan utslippsestimatene til hvordan mennesker eksponeres for utslippene fra dieselbilene, og hvordan dette igjen føre til helserisiko for befolkningen.

Daniel Kammen, redaktør for Environmental Research Letters og professor i energi ved University of California i Berkeley, sier studien gir en omhyggelig vurdering av omfanget av konsekvensene, som er potensielt meget alvorlig.

– Analysen viser verdien av policy-inspirert grunnforskning, der luftkvalitet og helseeffekter av overtredelser som i VW-saken kan beregnes, og gjøres tilgjengelig for offentlig diskusjon, sier Kammen, som ikke har deltatt i forskningen.

Les også

Her er Müllers fem steg for å redde Volkswagen

Les også

Volkswagen leverer historisk lavt kvartalsresultat

Les også

VW: Nyere versjoner av dieselmotor ikke berørt

Publisert:

Her kan du lese mer om