Banksjef trosser dyrere finansiering: Hun kutter renten litt mer

Sandnes Sparebank kutter renten med 1,0 prosentpoeng, hvilket er mer enn mange av bankene i Norge. – Vi velger å ta noe av den risikoen på vår kappe, sier banksjef Trine Stangeland.

Administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank.
Publisert:

Sandnes Sparebank går litt lenger enn de fleste konkurrentene.

Administrerende direktør Trine Stangeland har den siste uken varslet at hun til sammen vil kutte utlånsrenten med 1,0 prosentpoeng, mens mange andre banker har valgt å kutte til sammen 0,85 prosentpoeng (se faktaboks).

– Den situasjonen vi står overfor er krevende både for landet, lokalsamfunn, bedrifter og enkeltpersoner og har skapt mer eller mindre stillstand i økonomien, sier Stangeland til E24.

– Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar og delta i denne fellesdugnaden så langt som vi kan. Derfor har vi valgt å sette ned renten med 1,0 prosentpoeng i løpet av den siste uken, legger hun til.

Siden 13. mars har Norges Bank kuttet styringsrenten med 1,25 prosentpoeng. Ingen banker har så langt fulgt etter og kuttet like mye. Årsaken er blant annet at det har blitt dyrere for bankene å finansiere seg i pengemarkedet.

– Vi velger å ta noe av den risikoen på vår kappe for å skape forutsigbarhet, sier Stangeland.

Les også

Skuffet over DNBs nye rentekutt: – Avspiser kundene

– Stå sammen i en krise

Også Sbanken har til sammen meldt om rentekutt med 1,0 prosentpoeng den siste uken. Banken melder mandag at et kutt på 0,5 prosentpoeng skal gjelde umiddelbart, mens resten kommer i slutten av april for eksisterende kunder.

– Dette er ikke tiden for strategisk spill og taktikkeri. Nå handler det om å stå sammen i en krise, sier daglig leder Øyvind Thomassen i Sbanken i en melding.

Stangeland påpeker at mange banker får rundt halvparten av finansieringen sin fra kunders innskudd i banken, og at kutt i innskuddskundene må varsles åtte uker i forveien før renten kuttes.

Det kan bidra til at noen banker bruker tid på å sette ned utlånsrenten.

– Det betyr at bankene som setter ned utlånsrentene innenfor en kortere tidshorisont enn 6 uker tar noe av denne kostnaden selv, sier hun.

Les også

E24-podden: Jobbmuligheter i krisen

– Usikker situasjon

– Hva tenker du om kritikken mot bankene om at det er for små kutt og at det tar for lang tid?

– Det er en usikker situasjon også for bankene. De må rigge seg for å være solide fremover. Det at bankene bruker tid på å ta gode beslutninger som står seg over tid er viktig for samfunnet. Men så må også bankene ta sin samfunnsrolle på alvor, sier Stangeland.

Landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank sier det er stor usikkerhet i finansmarkedene. Derfor fører ikke kutt i styringsrenten automatisk til at prisen bankene betaler for å hente inn penger til utlån faller tilsvarende.

– Pengemarkedsrenten ligger på et mye høyere nivå enn styringsrenten, som gjør at vi ikke kan senke rentene like mye og til samme tid, sier han.

Les også

Etterlyser ytterligere lettelser fra bankene: – De gjør ikke sin del av dugnaden

Derfor blir det dyrere

I et notat forklarer rentestrateg Lars Mouland i Nordea Markets hvordan bankene henter pengene sine, og hvorfor det er vanskelig for dem å kutte like mye som Norges Bank.

– All finansiering i Norge er på ett eller annet vis knyttet opp til pengemarkedsrenten Nibor, som er den viktigste renten i Norge, sier Mouland til E24.

Denne er igjen knyttet opp til den amerikanske pengemarkedsrenten Libor, som har steget fordi markedene er i panikk. Coronaviruset og nedstengningen av mange land gir en midlertidig bråstopp i økonomien, og ingen vet helt hva effekten på markedene vil være.

– Nå er det store problemer med den amerikanske pengemarkedsrenten, fordi alle er bekymret og tar ut pengene sine fra fond, og heller vil sitte på kontanter, sier Mouland.

– Dette slår rett inn på norske bankers finansieringskostnad i dollar, legger han til.

Rentestrateg Lars Mouland i Nordea Markets.

– Vil være et tapsprosjekt

Norske banker har også to andre viktige kostnader, som gjelder boliglånsfinansiering og finansiering av bedriftslån.

– Bankene pakker boliglån sammen til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), som ligger i egne boliglånsforetak, og usikkerheten i markedene gjør at også denne har blitt dyrere for bankene, sier Mouland.

– Bankene finansierer blant annet bedriftslån over sin egen balanse, og for å hente inn penger i markedet betaler de Nibor-renten pluss et påslag. Også denne finansieringen har blitt dyrere, sier han.

Derfor har mange banker «bare» satt ned renten ned 0,85 prosent den siste uken, mens Norges Bank har satt ned 1,25 prosent.

– Det vil være et tapsprosjekt for bankene å kutte like mye som det Norges Bank har gjort, når de selv ikke får det samme rentekuttet på sin finansiering, sier Mouland.

– Både Nibor-renten og den amerikanske pengemarkedsrenten har endret seg mye, og disse må ned før boliglånsrenten kan komme ned like mye som styringsrenten, legger han til.

Les på E24+

Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

Fed kan bidra noe

Han tror den enorme krisepakken Federal Reserve presenterte mandag kan bidra til å skape litt mer ro i markedene, i alle fall etter hvert.

– Nå kommer Fed med en kjempepakke, og jeg vil tro det kan slå inn på pengemarkedsrentene. Sentralbankene gjør det de kan, og jeg regner med at det vil gå seg til etter hvert, sier Mouland.

– Men man må nok regne med et høyere Nibor-påslag enn før. Det betyr at Norges Banks rentekutt ikke får fullt gjennomslag i bankenes utlånsrenter, sier han.

Norges Bank har den siste uken lovet ytterligere ekstraordinære lån til bankene, og det hjelper ifølge rentestrategen en del.

– Men det må veldig vidtrekkende inngrep til for å koble bankene fullstendig løs fra finansieringen i USA. Da må hele finansieringen av banknæringen endres, sier han.

Les også

Handelsbanken: Norges Bank kan allerede ha grepet inn i valutamarkedet

Publisert:
Gå til e24.no