Gjeldsregisteret skulle bremse bankene – men i dag sitter enda flere med 20 forbrukslån hver

– En ganske dramatisk økning, sier Gjeldsregisteret-sjefen.

Publisert:

Utrullingen av gjeldsregisteret i fjor sommer skulle stagge forbrukslån-eksplosjonen i Norge – og forhindre uforsvarlige lån til folk som allerede er nedtynget i dyr kreditt.

Men fra september til januar har antallet nordmenn med minst fire forbrukslån økt med 35.877 nye personer – og denne gruppens totale forbruksgjeld har vokst med 8,1 milliarder kroner.

Det viser nye tall E24 har fått fra Gjeldsregisteret.

– Det betyr at gruppen med fire eller flere forbrukslån har vokst med 400 nye personer hver dag. Det er en ganske dramatisk økning, sier Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregistreret AS, til E24.

Langt flere har fått 20 forbrukslån

Nordmenns samlede forbruksgjeld har stagnert de siste månedene, viser tallene. Totalen – medregnet kredittkort, men ikke ubenyttet kreditt – ligger nå på 170,2 milliarder kroner, og det er bare en halv milliard mer enn i september.

Men det er en økende skjevfordeling av forbruksgjelden som uroer: De som allerede hadde lite forbrukslån, har nå enda mindre – mens folk som allerede hadde lånt mye, nå har pådratt seg enda flere lån.

De nye tallene indikerer at noen banker, til tross for informasjonen gjeldsregisteret gir, har fortsatt å innvilge nye forbrukslån til personer som for lengst er i betalingstrøbbel:

Antallet nordmenn med 20 forbrukslån eller mer har vokst med 36 prosent til 4.503 personer på tre måneder, ifølge tallene E24 har fått.

I oktober skrev vi at hver person i denne gruppen skylder 1,6 millioner kroner i snitt.

– Det er svært bekymringsfullt at vi har en kraftig økning i antall personer med gjeldsproblemer, sier Årrestad.

– Varsellampene må blinke

Allerede når man passerer 400.000 kroner i forbrukslån, mener han man kan begynne å snakke om et «faretruende» nivå: Gitt at renten ligger på 20 prosent, vil renteutgiftene alene spise over 80.000 kroner i året.

For de med 20 forbrukslån eller mer mener Gjeldsregisteret-sjefen mener man trygt kan snakke om «gjeldsofre» som vil ha store problemer med å gjøre opp for seg.

Og han mener bankene har fått noe å svare for.

En slik utvikling strider med gjeldsregisterets intensjon: Registeret gir bankene informasjon om forbruksgjelden folk har fra før, nettopp for at de skal unngå å gi nye lån til de som allerede har lånt for mye.

– Så man kan jo spørre seg hvorfor dette likevel skjer: Hvorfor får de som allerede har for mange forbrukslån, enda flere av dem? spør Årrestad.

Han mener forklaringen dels må være at «enkelte långivere er for slepphendte med utlånspraksisen».

– Det er viktig at alle som gir forbrukslån gjør en
grundig kredittvurdering. Når en person har 10 eller 20 forbrukslån fra før må varsellampene blinke, mener Årrestad.

Bank Norwegian forbløffet

Det synes også Bank Norwegian, en av de store forbrukslån-tilbyderne i Norge.

– Dette overrasker meg, sier kommunikasjonsleder Kai Morten Terning om tallene.

– Reglene for å innvilge forbrukslån er klare på at man ikke skal gi folk mer lån enn de klarer å betjene. Etter at gjeldsregistrene var i drift fra 1. juli i fjor, har vi nå oversikt over den usikrede gjelden til alle som søker om lån, sier han.

Han påpeker at bransjen hadde etterspurt denne oversikten, nettopp for å unngå å gi lån til folk som ikke er betalingsdyktige.

– Jeg kan ikke snakke for andre, men vi henter inn tall fra gjeldsregisteret for hver eneste lånesøknad. Får vi søkere med 19 forbrukslån, gir vi dem selvfølgelig ikke et til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om