Norsk takstmann-praksis forbudt i Danmark

I Danmark er det forbudt at eiendomsmegleren engasjerer takstmannen som lager tilstandsrapporten når en bolig skal selges. I Norge er dette vanlig kutyme.

Eiendomsmeglerbransjens adgang til å håndplukke takstmenn må forbys, slik det er blitt gjort i Danmark, mener Forbrukerrådet. Illustrasjonsbilde fra boligsalg på Morsø i Danmark.
Publisert:

Onsdag varslet regjeringen at man vurderer tiltak for å regulere takstmann-bransjen, og at det vil komme en høring våren 2016.

Som E24 har omtalt, der er det blant annet aktuelt å innføre nye regler som holder takstmannen ansvarlig ved feil og mangler i tilstandsrapporter.

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, forteller E24 at Forbrukerrådet er glad for at regjeringen vil ta aktive grep for å gjøre noe med det de kaller «utrygg bolighandel».

Han peker samtidig på at det er behov for flere tiltak.

– Det er veldig viktig at regjeringen også griper fatt i den meget usunne koblingen mellom meglere og takstmenn, sier Bartholdsen.

Les også

Regjeringen varsler høring: Vil holde takstmenn økonomisk ansvarlig

Se til Danmark

Han mener at man bør se til Danmark der man har lovfestet en reell uavhengighet mellom eiendomsmegler og takstmann.

– Tankegangen om at profesjonelle må ta større ansvar slik at forbrukerne ikke blir sittende igjen med svarteper, støtter vi 100 prosent. Selvsagt må dette også bety at meglerbransjens adgang til å håndplukke takstmenn, må forbys, slik danskene har gjort det, sier Bartholdsen.

Han får støtte av Yngve Johansen som er ingeniør og takstmann, og har drevet med verditaksering av fast eiendom siden 1986.

Johansen mener også at det kan være grunn til å stille spørsmål ved at de fleste takstmenn som driver med taksering i forbindelse med boligsalg, får sine oppdrag direkte fra eiendomsmeglere.

– Det burde være en mer reell uavhengighet mellom eiendomsmegler og takstmann, sier Johansen.

Johansen er avdelingsleder i Norges Takseringsforbund (NTF) avdeling Hordaland. Han forteller at eiendomsmeglerne som regel sender ut sine utvalgte takstmenn på de oppdrag de får inn og at eiendomsmeglerne derfor i stor grad har muligheter til kunne påvirke resultatet av rapportens utforming, om det er ønskelig.

VIL FORBY: Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

Han mener at det er rikelig med eksempler på at takstmenn som drister seg til å ha for mange egne meninger og står for fast på disse, må belage seg på å finne andre kontakter eller til slutt kanskje finne seg annet å gjøre.

– Takstmenn som ikke er tilpasningsdyktige nok, erstatter megler med andre takstmenn, sier Johansen.

Påvirkning?

Han forteller at eiendomsmeglerne nok ønsker å kunne påvirke takstmann, for å få en takst som gjør det enkelt og raskt å selge boligen, ikke nødvendigvis til den høyeste prisen, men til en pris som overfor kunden forsvarer valg av megler.

At takstmenn i for eksempel Trondheim ikke lenger setter verdi i sine boligsalgsrapporter som leveres meglere ved boligomsetninger, er et helt tydelig eksempel på dette, mener Johansen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund reagerer på virkelighetsbeskrivelsen til takstmann Yngve Johansen.
– Johansens påstander bekrefter at det er behov for en regulering av takstbransjen og takstmennenes ansvar, for å sikre nødvendig seriøsitet i yrkesutøvelsen, sier Geving.

MENER FORBUD IKKE ER VIKTIG: Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Geving mener at dersom en takstmann setter sin faglige integritet til side svikter han forbrukernes tillit, og det kan det være brudd med god meglerskikk dersom en megler legger sterkt press på takstmannens faglige skjønn.

Samtidig sier Geving at han ikke tror at dette er et stort problem i praksis.
– Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen, sier Geving.
Han peker på at det i dag er en utfordring at boligselgeren identifiseres med takstmannens feilvurderinger.
– Dersom man bryter denne identifikasjonen i en fremtidig regulering, vil det være et incentiv for takstmannen til å gjøre en grundigere vurdering for å unngå erstatningsansvar, sier Geving.

Har du opplevd noe uregelmessig i takstbransjen? Kontakt E24s journalist.

Autorisasjon viktigere?

Han mener at det langt viktigere å stille høyere krav til takstmanns kompetanse, enn å innføre de danske reglene.

Han ønsker å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn. Geving mener også at det er viktig å se over avhendingsloven.

– Det er en bred oppfatning blant juridiske eksperter at avhendingsloven fra 1992 er helt utdatert i forhold til dagens bolighandel, sier han.

Han mener at det å varsle en høring i løpet av 2016 om en isolert problemstilling ikke er veldig progressivt.

Bartholdsen sier at Forbrukerrådet støtter fullt ut at det gjøres unntak for billige boliger og boliger der man anser at risikoen er lav.

– Det er viktig at tilstandsrapporter blir gode og grundige nok. Det må ikke i fremtiden være like såre enkelt for eiendomsmegler å få droppet tilstandsrapporten og heller bruke pengene på styling som det er i dag, sier Bartholdsen.

Forbrukerrådets to undersøkelser i fjor viser at ni av ti boligkjøpere ønsker tilstandsvurdering av en kyndig takstmann før de byr på en bolig.

Positive til økt ansvar for feil

POSITIV TIL ØKT ANSVAR FOR FEIL: Administrerende direktør i NITO Takst, Espen Fuglesang.

Administrerende direktør i NITO Takst, Espen Fuglesang, er svært positiv til at regjeringen ønsker å regulere takstbransjen.

– Vi er også positive til økt ansvar for feil takstmannen gjør, sier Fuglesang.

Han mener at det haster å innføre en ordning med obligatorisk boligsalgsrapport. Han peker på at dagens takstrapporter og tilstandsrapporter som benyttes i forbindelse med salg, ikke gir tilstrekkelig opplysninger om boligens tilstand, og svært mange salg ender i konflikt.

Det sentrale med den nye boligsalgsrapporten er at den fokuserer på og undersøker grundig de områdene som vanligvis forårsaker konflikter ved kjøp og salg.

– Kjøper skal vite om badet eller kjelleren har fuktskade og konsekvensen av dette før de legger inn bud, sier Fuglesang.

Dette er feil og potensielle mangler som i stor grad ikke vil bli avdekket ved en verdi- og lånetakst eller den gamle boligsalgsrapporten.

Administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF), Are Andenæs Huser, representerer rundt 70 prosent av de takstmenn som arbeider med rapporter i forbindelse med boligsalg. Det er rundt 1.100 takstmenn.

– Vi diskuterer gjerne fordeler og ulemper med en endring av dette systemet, og ser frem til en dialog med regjeringen, sier Andenæs Huser.

Han deler uroen til statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet over at takstmann ikke er en beskyttet tittel.

Han ser tydelig at nivået i bransjen varierer for mye og håper det blir stilt krav om høyt faglig nivå i en fremtidig offentlig autorisasjonsordning.

Les også

Har kun laget 80 boligsalgsrapporter siden nyttår: – Klart det er lite

– Å gjøre takstmann til en beskyttet tittel og å innføre en autorisasjonsordning vil øke nivået i takstbransjen og bidra til tryggere bolighandler, sier Andenæs Huser.

HÅPER PÅ HØYERE KRAV TIL TAKSTMENN: Administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF), Are Andenæs Huser.

Han mener at det er bra, men dette tiltaket alene er fortsatt ikke nok til å øke bruken av tilstandsrapporter.

– Det må nok også andre incentiver til for å nå målsettingen om økt bruk av tilstandsrapport, sier Andenæs Huser.

Anders Olsen i Byggmestrenes Takseringsforbund mener at sertifiseringsordningen knyttet til Boligsalgsrapporter er ekskluderende.
– Vi i BMTF mener at en sertifisering knyttet tetter opp mot den allerede offentlige mesterbrevordningen er den som vil gi minst byråkrati, samtidig som den garanterer at takstmannen faktisk kan bygge et hus, sier Olsen.
BMTF ble stiftet for et og et halvt år siden, og siden da har nesten 300 byggmestre over hele landet sluttet seg til forbundet.

Les også

– Les alle dokumenter om boligen før visning

Behov for nøytrale veiledere i boligmarkedet

Takstmann Yngve Johansen i Os i Hordaland, mener at problemet er at ingen tar tak i helheten i forbindelse med boligsalg.

MENER FOLK TRENGER UAVHENGIG VEILEDER: Ingeniør og takstmann Yngve Johansen i Os i Hordaland.

Han sier at en utvikling i retning av mer bruk av byggfokuserte tilstandsrapporter kan fremtvinge et klart behov for nok en ny profesjon i boligmarkedet – nøytrale veiledere for både kjøpere og selgere.

– Rapporter skrevet av fagfolk for fagfolk har liten verdi for folk flest. Det tjener bare eierskifteforsikringsselskapenes sak, sier Johansen.

Han mener at folk vil trenge en uavhengig veileder som kan gi faglig råd og veiledning til å forstå og tolke opplysninger fremsatt i salgsprospekt, takst og boligsalgsrapporter, samt å få vurdert det fremsatte prisforlangende.

Han understreker at det er hva takster og tilstandsrapporter inneholder av reelle faktaopplysninger som folk flest har behov for og kan stole på, og ikke minst hva de forstår, som betyr noe når de velger å kjøpe.

Publisert:

Her kan du lese mer om