Olje-bråstopp kan gi prisras på boliger

Her er økonomi-ekspertens mareritt for norsk økonomi.

HVA SKJER MED NORSK ØKONOMI? Beregninger utført av Nordkinns Bjørn Roger Wilhelmsen antyder at fallet i oljeinvesteringer kan påvirke boligprisene negativt. Her fra Sørenga ved Oslo havn.

Berit Roald
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:,

- Nå er dette et scenario som er blitt mye mer realistisk, sa sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management, da han torsdag innledet et seminar hos Statistisk sentralbyrå.

TALLKNUSER: Bjørn Roger Wilhelmsen. Tidligere sjefstrateg hos Swedbank First Securities, som nå er sjeføkonom hos Nordkinn Asset Management.

Www.rolfie.no

Scenarioet han snakket om var avviksberegninger fra de økonomiske spådommene SSB kom med for en uke siden.

Wilhelmsen og Nordkinn har regnet på hvilke utslag et fall på 40 prosent i oljeinvesteringene vil gi på SSBs analyser.

Resultatene var dramatiske

Bare noen timer tidligere var det nemlig blitt presentert en ny undersøkelse som viser at oljeinvesteringene vil falle til under 200 milliarder kroner neste år, en nedgang på rundt 20 prosent.

Det var uventede tall som satte sitt preg på både Wilhelmsen og forskningsleder Torbjørn Eika i SSB, som var satt til å kommentere Wilhelmsens analyser.

På historisk nivå

Utgangspunktet for Wilhelmsens analyse er at det er en sterk sammenheng mellom hele norsk økonomi, og oljeinvesteringer på norsk sokkel. Oljeinvesteringene utgjør i dag rundt 11 prosent av brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge.

- Det er har vært en voldsom økning de siste 10 årene, og det er nå på et historisk høyt nivå, sa Wilhlemsen.

(...artikkelen fortsetter under tabellen)

WILHELMSENS SKREKKSCENARIOER: Tabellen viser hvordan en reduksjon på 40 prosent i oljeinvesteringene vil slå ut i økonomiske nøkkeltall.Kolonnen «SSBs analyser» viser de fremtidsberegninger SSB presenterte for en uke siden. Kolonnen «scenario 1» er Wilhelmsens beregninger av hvordan 40 prosent mindre oljeinvesteringer påvirker SSB-tallene, uten å justere for folks forventninger til egen økonomi.Den borterste kolonnen, «scenario 2» viser effekten på økonomien ved å justere for folks forventninger til egen økonomi.

Tabell: E24

I sitt «skrekkscenario» for norsk økonomi la Wilhelmsen til grunn en nedgang på 40 prosent i oljeinvesteringene over de neste to årene. Altså et nivå oljenæringen nå kan være på rask vei mot, skal vi tro de siste tallene fra SSB.

- Vi vet at investeringene skal ned, og at det har negative effekter. Men i denne analysen legger vi altså opp til en langt raskere nedgang enn det SSB opererer med. I sine analyser tar de utgangspunkt i en stor nedgang over mange år. Men realiteten er jo at denne nedgangen vil svinge og i perioder gå raskere, sier Wilhelmsen til E24.

Han sier han ble overrasket over de ferske investeringstallene som ble lagt frem rett før hans foredrag, og som umiddelbart «spiste opp» halvparten av den bufferen som skille norsk økonomi fra Wilhelmsens skrekkscenario.

To varianter

I seg selv gir ikke en nedgang i oljeinvesteringene en voldsom effekt på folkets lommebøker. Den økonomiske oppgangen blir litt mindre enn det analysene til SSB gir, men det vil fortsatt være en økonomisk vekst.

Likedan vil arbeidsledigheten være litt større enn i SSB analyser.

Men de virkelige store endringene kommer når Wilhelmsen tar høyde for at oljeinvesteringene slår negativt inn på folk flests forventninger til egen økonomi.

Altså når modellen forsøker å ta inn over seg hvordan en kraftig nedtur i oljenæringen virker inn på psykologien hos nordmenn.

Reduseres husholdningenes forventninger i de økonomiske modellene, slår det rett inn på de viktige økonomiske nøkkeltallene som også betyr mye for folk flest; boligpriser, lønnsvekst, arbeidsledighet, varekonsum og økonomisk vekst.

Størst effekt vil et slikt fremtidsscenario gi store effekter på boligprisene.

Ved å bruke SSBs økonomiske modeller, som Wilhelmsen har lånt til bruk i sine analyser, vil boligprisene falle med nesten 10 prosent de neste to årene.

SSBs egne beregninger, lagt frem for en uke siden, konkluderer i kontrast med en oppgang på 10 prosent.

Samtidig med at boligprisene raser, vil arbeidsledigheten i dette skrekkscenarioet og at den økonomiske veksten stopper helt opp. Landet vil balansere på randen av resesjon, eller økonomiske nedgangstider om man vil.

BEKYMRET: Øystein Noreng.

Terje Bringedal

Folk vil snurpe igjen lommebøkene, og forbruket av varer og tjenester vil falle med én prosent i 2015 og 2,5 prosent i 2016, ifølge modellen til Wilhelmsen.

Likevel, forskningsleder Torbjørn Eika mener sjeføkonomens analyser ikke gir noen grunn til panikk.

- Dette er ingen nedsmelting av norsk økonomi. Det resulterer i en høyere arbeidsledighet og en lavere økonomisk vekst enn vi liker, men det er ikke noe katastrofescenario, sier Eika.

- Kan bli mye verre

I etterkant av seminaret ble det åpnet for diskusjon med tilhørerne i salen. Derfra kom det mange spørsmål og ytringer som åpenbart indikerte at flere av tilhørerne ikke syntes Wilhelmsen gikk langt nok.

Blant de som ytret seg kritisk var BI-professor Øystein Noreng, mangeårig spesialist på nettopp oljenæringen.

- Jeg tror faktisk situasjonen kan bli mye verre enn det Wilhelmsen legger opp til, sier Noreng til E24.

Les også:

- Mange kommer til å miste jobben- Vil definitivt trekke rentebanen nedOljenæringen spår investeringer under 200 milliarder neste år- Vi vil aldri nå tidligere vekst

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. SSB: Så mye vil en svakere oljepris svekke norsk økonomi

  2. Derfor kan norsk økonomi gå på en større smell uten Johan Sverdrup

  3. Dette må skje for at Olsen ikke kutter renten i juni

  4. Annonsørinnhold

  5. Disse tre faktorene har hindret resesjon i Norge

  6. - Oljenedturen blir langvarig