Fire bankledere dømt i høyesterett på Island

Høyesterett på Island opprettholder dommene for markedsmanipulasjon for fire tidligere ledere i banken Kaupthing rett før den kollapset i 2008.

ETTERSPILL FRA BANKKRISEN: Fire tidligere banksjefer har fått rettskraftige dommer mot seg fra Islands høyesterett.
Publisert: Publisert:

De fire villedet investorer da de tre uker før Kaupthings kollaps i oktober 2008 kunngjorde at en sjeik fra Qatar hadde kjøpt en 5 prosents eierandel i banken, ifølge retten.

Handelen styrket aksjemarkedets tro på Kaupthing, men det banken ikke opplyste om var at handelen ble gjennomført med et lån fra Kaupthing selv.

Kollapsen av Kaupthing og to rivaliserende banker, Glitnir og Landsbanki, utløste en alvorlig økonomisk krise i landet.

Høyesterett dømte Kaupthings tidligere administrerende direktør Hreidar Mar Sigurdsson til fem og et halvt års fengsel, den samme dommen som han fikk i en distriktsdomstol i 2013.

Retten ga videre ett års tilleggsstraff til tidligere administrerende direktør i Kaupthing Luxembourg Magnus Gudmundsson og bankens nest største aksjonær på den tiden, Olafur Olafsson.

Begge ble dømt til fire og et halvt års fengsel.

For tidligere styreformann Sigurdur Einarsson ble dommen redusert med ett år til fire år.

Publisert:

Her kan du lese mer om