Tom Staavi kommenterer: Stoltenberg og Johnsen feiger ut!

Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg ønsker høyere utlånsrenter. Men når rentene stiger, virker de begge forurettet.

Kritiserte bankene: Under Finansnæringens dag tidligere i uken kritiserte statsminister Jens Stoltenberg bankene for å heve renten. Det er å feige ut all den tid det er den ønskede effekt av de tiltak han foreslår for å redusere gjeldsveksten, mener sjefredaktør Tom Staavi om kritikken.
Publisert: Publisert:

Både Stoltenberg og Johnsen kjører en litt frekk variant når de på Finansnæringen dag tidligere i uken påpeker at det er underlig at bankene agerer på egenkapitalkrav som bankene ennå ikke faktisk vet hva blir.

Men begge to vet jo like godt som bankene at både Finansdepartementet og Finanstilsynet har varslet særnorske og strengere kapitalkrav enn det som ligger i Basel 3.

DNB har spilt høyt de siste ukene. De nye egenkapitalkravene som ble varslet i et brev fra Finanstilsynet, offentliggjort av Finansdepartementet, kunne i følge bankene ikke tolkes på noen annen måte enn at man i Norge ønsket særnorske og strengere krav til hvilken egenkapital bankene måtte ha bak hvert eneste boliglån.

Da tok det ikke lang tid før DNB sendte et varsel om at man måtte sette opp rentene umiddelbart. I første omgang med 0,3 prosentpoeng, men senere med mer om det skulle vise seg nødvendig.

Les også:DNB-kunde: Så mye dyrere blir lånet

Trolig var denne reaksjonen et bevisst og kalkulert grep fra DNB. De kunne ventet til regelverket ble klart. Men da kunne det også være for sent.

DNB og andre banker skjønner at kapitalkravet for dem vil stige, men det de aller minst ønsker er særnorske regler. Det vil nemlig gi dem svakere kort i konkurransen mot utenlandske banker, særlig mot andre nordiske finanshus.

Ved å overraske norske myndigheter og markedet med dette rentevarselet, har de løftet saken høyt på dagsorden.

DNB har ikke gjort dette uten risiko. Det tok ikke lang tid før fokuset på rekordoverskuddene, utbytte til eieren og banksjefenes millionlønninger kom.

Et betimelig fokus, for all del, men neppe særlig fruktbart i diskusjonen. DNB må styrke egenkapitalen med flere milliarder kroner, da monner det lite å kutte i millionene Rune Bjerke får for å gå på jobben. Som signal, helt supert. For å bygge egenkapital, et musepiss i havet.

Samtidig påpeker banken at de kutter kostnader og utbetaler mindre utbytte enn hva de ellers ville gjort. Selvfølgelig kunne banken satt utbytte i null, men det ville jo ikke hjulpet på hovedproblemet: Nemlig at vi nordmenn øker gjelden vår for fort. De særnorske egenkapitalkravene har som mål at gjeldsveksten til private husholdninger skal ned.

Det ønsker også Stoltenberg og Johnsen. Da må rentene opp. Det skjønner også Stoltenberg og Johnsen.

Sigbjørn Johnsen sa dette til Dine Penger i januar: I Norge har vi særlige utfordringer med høy gjeldsbelastning i husholdningene, høy kredittvekst og høye boligpriser. Ut fra systemrisikohensyn er det derfor gode grunner til å skjerpe kravene til de modellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån.

Les mer: Du kan få 7200 kroner dyrere boliglån

Stoltenberg slo fast at «kommende krav og reguleringer ikke gir grunnlag for å sette opp rentene nå». Med andre ord, rentene må ikke økes «nå», men senere.

Og det er her jeg mener Stoltenberg og Johnsen heller skal si det som det er:

«For å øke bankenes soliditet og bremse den særnorske gjeldsveksten i Norge, er vi nødt til å innføre strengere krav til vår finansnæring. Det kommer til å medføre en renteøkning, og det er bra for oss alle hvis det fører til en mer solid banknæring, en dempet gjeldsvekst, et noe mindre brennhett boligmarked og lavere sannsynlighet for at vi bygger opp bobler i boligmarkedet som kan skape mye vondt om de senere skulle sprekke.»

Man kan være enige eller uenig i analysen, men dette hadde i det minste vært ærlig fra regjeringens side.

I stedet, og fordi de vet at renteøkninger er ekstremt upopulært og det er valgår, toer de sine hender og forsøker å late som om stigende utlånsrenter og høyere marginer i bankene er en helt utilsiktet og uønsket effekt av nye egenkapitalkrav.

Alternativet til analysen over, er at Stoltenberg og Johnsen allerede planlegger å gå tilbake på ønsket om særnorske kapitalkrav for boliglån. Det vil i så fall antagelig ikke kreve renteøkninger i den størrelsesorden DNB trommer om i disse dager. Men da må de si det.

Du som forbruker skal mer eller mindre gi blaffen i denne diskusjonen. Din oppgave er å sørge for at bankene tjener minst mulig penger.

Det gjør du gjennom å være en aktiv forbruker. Den enkleste måten å sjekke om du har konkurransedyktige betinger finner du på penger.no. Dette er en tjeneste eid av Finn.no og Dine Penger i fellesskap.

Les også:Bytt bank og spar tusener

Publisert:

Her kan du lese mer om