Arbeidstilsynet blir nedringt med feriespørsmål: Slik får du mer ferie!

Har du hatt dårlig vær eller blitt syk i ferien? Da kan du kanskje få mer ferie! Sjekk hvordan her.

KAN FÅ MER: Går ferien mot slutten? Om du veldig gjerne skulle hatt mer ferie, kan du i noen tilfeller få noen flere feriedager.
Publisert: Publisert:

Lyst på mer ferie? For mange går ferien mot slutten, nettopp nå når finværet har kommet til store deler av landet. Men ferieloven åpner for at du kan få mer ferie.

Ferieloven regulerer uttak av ferie, og den må både ansatte og arbeidsgivere forholde seg til. Arbeidstilsynet gir veiledning i reglene, men fører ikke tilsyn med om bedrifter praktiserer loven riktig.

– I sommerhalvåret får vi svært mange telefoner fra folk som lurer på reglene for ferieavvikling og feriepenger, sier leder for svartjenesten i Arbeidstilsynet, Birgit Espejord Jensen.

En av fem henvendelser Arbeidstilsynet mottok i mai, juni og juli, dreier seg om disse temaene, forteller hun.

LES OGSÅ: Ferierer på kreditt, men venter med betalingen

1700 spørsmål. Hittil i denne perioden har de mottatt i underkant av 1000 spørsmål om ferieavvikling i tillegg til 700 spørsmål om feriepenger, av totalt 9000 telefoner.

Hennes inntrykk er at norske arbeidstakere tror de har bedre rettigheter enn de faktisk har.

MANGE SPØR OM FERIE: – Vi mottar over tusen spørsmål om ferieavvikling og feriepenger i sommermånedene, sier Birgit Espejord Jensen, leder for svartjenesten hos Arbeidstilsynet.

– Dette gjelder i hvert fall de fleste av dem som ringer oss, presiserer hun.

Innringerne lurer mest på regler for ferieavvikling, utsatt ferie ved sykdom, feriepenger og ferieavvikling ved oppsigelser.

LES OGSÅ: Her er sommerens billigste syden-flukter

Arbeidsgiver styrer ferieuttak. Uttak av ferie er det spesielt mange spørsmål rundt.

– Av de som ringer oss får vi lett et inntrykk av at arbeidstaker tror de kan bestemme når på året de vil ta ut ferien. Men dette stemmer ikke. Arbeidsgiver kan fritt bestemme når du skal ta ferie, sier Jensen.

Bedriftens behov for arbeidskraft er avgjørende, så fremt arbeidsgiver overholder disse reglene.

LES OGSÅ: Tjen penger på boligen din

Krav på sommerferie. Arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september, og arbeidsgiver skal drøfte avviklingen med arbeidstaker i god tid før ferien avvikles.

Arbeidstaker kan også kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Hvis dere ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord.

LES OGSÅ: Norwegian tappet konto etter jentetur

Syk i ferien. Mange tar det også som en selvfølge at de kan kreve ny ferie hvis de ble syke i ferien. Men her er det mye du må passe på.

– Mange kommer lang tid etterpå og forlanger ny ferie av arbeidsgiver hvis de var syke noen dager av ferien. Men det går ikke, sier Jensen.

Du må for det første ha vært syk minst seks virkedager (inkludert lørdag) for å få ny ferie som erstatning for feriedagene med sykdom. Du må ha vært helt arbeidsufør.

Du må informere arbeidsgiver umiddelbart, og fremsette krav om utsatt ferie. I tillegg ha skaffet legeattest eller sykmelding, sier hun.

– Må man ha legeattest på stedet?

– Dette sier ikke loven noe om, men veldig mange arbeidsgivere krever at du må skaffe sykmelding på feriestedet, sier hun.

LES OGSÅ: – Båtsikkerhet er ofte en taustump i brygga

Ta av neste års ferie. Har du vært uheldig med været der du har tilbrakt ferien, eller har du bare lyst på mer ferie av andre grunner?

Da gir ferieloven mulighet for å ta av neste års ferie. Dette må du i såfall avtale med arbeidsgiveren din. Opptil to uker av neste års ferie kan du søke om å ta ut på forskudd.

– Det er noen få som spør om dette også, bekrefter Jensen.

Men forsikre deg om du har råd til å klare deg uten lønn disse ekstra feriedagene.

LES OGSÅ: I år får du en ekstra ferieuke

Sykmeldte. Mange som var sykmeldt før sommeren, lurer på om de kan spare ferien til etter sykmeldingsperioden.

– Du skal i utgangspunktet avvikle ferie i sykdomsperioden.

Men i noen tilfeller av sydom kan det være vanskelig å få gjennomført det du hadde tenkt å gjøre i ferien. Nav stiller også strenge krav mens du mottar sykepenger, og du kan i utgangspunktet ikke oppholde deg utenlands.

– Hvis du var satt opp med ferie før du ble syk, må du avtale med sjefen og be om utsatt ferie hvis du regner med å bli frisk, sier Jensen.

Ferie ved oppsigelse. Har du sagt opp eller blitt oppsagt, kan du velge å ta ferie etter oppsigelsestidens utløp. Er du blitt satt opp på ferie i denne perioden, kan du motsette deg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

Unntaket er hvis du har mer enn tre måneders oppsigelsestid.

Vil arbeidsgiver at du skal jobbe hele oppsigelsestiden, kan du ikke motsette deg det. Unntaket er hvis du ikke rekker å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni- 30. september).

Husk å søke om overføring. Får du ikke avviklet all ferien i ferieåret, må du huske å søke om overføring av innen utløpet av ferieåret. Ellers går denne ferien tapt!

Så mye ferie har du krav på:

  • Minst fire uker: Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år, ifølge ferieloven. Lørdag regnes med, slik at dette utgjør fire uker og en dag.
  • Femte uke: Mange arbeidstakere fikk rett til en femte ferieuke gjennom tariffoppjøret i 2000/2001. Denne ekstra ferieuken er en del av lønnsoppgjøret og ikke en del av ferieloven.
  • Mer over 60: Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie (ferieåret følger kalenderåret). Du bestemmer når du vil ta denne uken, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker før.
  • Forskudd: Du kan ta ut inntil to uker ferie på forskudd fra neste år. Dette forutsetter at du og arbeidsgiveren er enige, og må avtales skriftlig.
  • Syk i ferien: Har du vært syk i minst seks virkedager i ferien, kan du kreve tilsvarende antall feriedager senere på året. Du må varsle arbeidsgiver så raskt som mulig etter at du kom tilbake på jobb, og legge frem legeerklæring på at du har vært helt arbeidsufør.
  • Overføre: Du kan overføre deler av årets ferie som du ikke har fått tatt ut, til neste år. Du kan maks overføre to uker.
  • Overføre ved sykdom: Har sykdom forhindret deg i å avvikle ferien innen ferieårets utløp, kan du kreve å få overført inntil to uker ferie til neste år.
  • Ny jobb: Du har både rett og plikt til å avvile ferie selv om du begynner i ny jobb. Du kan kreve ferie hos din nye arbeidsgiver hvis du ikke har tatt ut full ferie hos din tidligere arbeidsgiver. Hvor mye ferie du kan ta ut, kommer an på når på året du starter i ny jobb.
    Følg oss på Facebook!
Publisert:

Her kan du lese mer om