BOLIGPRISENE: - Prisrekord neste år, bråstopp i 2012

Boligprisene stiger mot nye rekordhøyder. Eksperter anslår inntil åtte prosent prisvekst neste år. Men fra 2012 ser bildet annerledes ut.

PÅ TOPP I 2007: Boligprisene var på sitt høyeste gjennom alle tider i august 2007. Så falt prisene under finanskrisen. I dag er prisene 2,8 prosent lavere enn den gang, når vi korrigerer for inflasjon. Ved utgangen av oktober hadde boligprisene i snitt steget med åtte prosent, sammenlignet med 2009.
Publisert:

Dersom ekspertenes spådom om åtte prosents prisøkning slår til, vil eneboligen som i dag er verdt tre millioner kroner, øke over 200 000 kroner i verdi i 2011. Aldri har boligformuen vår vært større.

Sterk norsk økonomi og lav rente er forklaringen.

– Folk kan vente klar reallønnsvekst. Og selv om rentene øker noe, holder de seg lave, i historisk perspektiv, sier forsker i Statistisk Sentralbyrå (SSB), Torbjørn Eika.

Les også: Boligprisoppgang i oktober

Lav boligproduksjon

Flere faktorer bidrar til økt etterspørsel og prispress:

– Vi har den høyeste befolkningsveksten og sterkeste sentraliseringen i Europa, samtidig som boligproduksjonen er lav, påpeker partner i Prognosesenteret, Bjørn-Erik Øye.

Han opplyser at boligbyggingen ligger under snittet i Europa og på cirka 50 prosent av behovet. Senteret har i sin prognose lagt inn at boligproduksjonen gradvis vil øke.

Les også: Nordmenn er på optimismetoppen

Sjeføkonom i Sparebank1-gruppen, Elisabeth Holvik, minner om at fødselsraten er de høyeste siden tidlig på 1970-tallet. Det øker behovet for familieboliger.

Direktør i rådgivningsselskapet Econ Pöryry, Lisa Kristine Reiakvam, sier at de sesongkorrigerte boligprisene angir trenden vi er inne i på eiendomsmarkedet.

– Disse så ut til å flate ut på vårparten i år, men har nå økt igjen. Den økonomiske situasjonen tilsier fortsatt prisvekst, i hvert fall det nærmeste året, sier Reiakvam.

Mer restriktive

Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, sier at stabil og høy sysselsetting og et tariffoppgjør med noe reallønnsvekst til våren, bidrar til å presse opp prisene.

– Men prisveksten dempes av at bankene er pålagt å være mer restriktive med utlån. Svakt stigende rente og noe høyere boligbygging trekker i samme retning, sier Batta.

Høy fremtidstro i befolkningen betyr prisoppgang. Men SSB-forsker Torbjørn Eika legger til at arbeidsledighet som kan øke noe, kan gi litt større usikkerhet om egen inntekt.

Sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel, venter en utflating av boligprisene i siste del av 2011. I motsetning til de fleste andre spår han en svak nedgang i 2012.

– Boligprisene er nå svært høye og drevet opp av de lave rentene. Prisene vil begynne å gå noe ned, når renten begynner å komme noe opp, trolig i 2012, sier Juel.

Sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreassen, tror effekten av en renteøkning vil slå raskt inn, fordi priser og gjeldsnivå er svært høyt, i forhold til inntektene.

– Vi er urolige for prisnivået på boliger. Prisene er høye i forhold til inntektene, i de fleste tilfeller i forhold til husleiene og normale byggekostnader, sier Andreassen.

Prognosesenterets Bjørn-Erik Øye mener også at prisene vil møte motstand, nettopp fordi de nærmer seg "all time high", også korrigert for inflasjon og reallønnsvekst.

Elisabeth Holvik trekker frem et annet moment som trekker i retning av mer moderat prisvekst.

– Risikoen øker for stadig stigende boligbeskatning, noe som legger en demper på bolig som investeringsobjekt, sier sjeføkonomen i Sparebank 1-gruppen.

Hun understreker også at så lenge tilflyttingen er sterk til byer og tettsteder, vil prisveksten være sterkere i sentrale strøk og svakere i utkantene.

Professor ved Norges Handelshøyskole, Ola Honningdal Grytten, understreker at prognosene vil være usikre, i og med at de baserer seg på markedsutsiktene i dag.

FØLG E24 PÅ FACEBOOK

Les også:

- Boligprisene skal opp de neste to årene

Sjekk boligprisene der du bor

Prisfall for borettslagsleiligheter

Oppsving i boligbyggingen

Forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om