Dårlig lyd ga ny iPhone

Butikken mente at den dårlige lyden i iPhonen skyldtes kjøperen selv. Det ville ikke Forbrukertvistutvalget være med på. Helt ny iPhone ble resultatet. Vedtaket kan få følger for tusenvis av mobilklagere.

FIKK NY: Behandling i Forbrukertvistutvalget førte til at kjøperen fikk medhold, og dermed en ny iPhone. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Publisert:

Kjøperen fikk medhold i kravet om ny telefon, etter at han først hadde klaget til Forbrukerrådet.
En annen iPhone-kjøper fikk ny telefon etter problemer med skjerm og øreplugger.
I begge tilfeller mente butikkene at kjøperen selv hadde skylden. Men Forbrukertvistutvalget mente noe annet.

- Får følger for flere

Vedtak i Forbrukertvistutvalget vil være førende for hva Forbrukerrådet foreslår av løsninger i sin veiledning og klagesaksbehandling.
Det sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet til Dine Penger.
- Forbrukertvistutvalget er en rettskilde på lik linje med andre dommer, sier Halsos.

Står ekstra sterkt

Disse vedtakene gjelder begge mangler som oppsto kort tid etter kjøpet, og er dermed ekstra vanskelig for selgere og produsenter å komme unna.
- De første seks månedene står man som forbruker ekstra sterkt, sier Halsos.
Grunnen er at en mangel som viser seg innen seks måneder etter kjøpet formodes å ha eksistert ved kjøpstidspunktet, med få unntak, ifølge

paragraf 18 i forbrukerkjøpsloven

. I denne perioden har innklagde ekstra krav bevisbyrde.

Over 2.000 klager

Mobiltelefoner ligger på 4.plass på listen over hva Forbrukerrådet får flest klager på.
- Hittil i år har vi fått inn 2.265 klager på ulike mobiltelefoner, inkludert Iphoner, forteller Halsos.
Dette er temmelig stabilt i forhold til samme tidsrom i fjor. I løpet av hele 2009 var det 3.691 som klaget på mobiltelefoner.
Forbrukerrådet registrerer ikke hvor mange klager som gjelder smarttelefoner i forhold til vanlige mobiler.

LES OGSÅ:

Norske forbrukere vinner mot EU

Koblet ut samtaler

Klageren i den første saken merket problemer med lyden allerede kort tid etter at han kjøpte en Apple iPhone til 2.000 kroner i mai i fjor. iPhonen koplet stadig ut pågående samtaler og lyden ble forvrengt for samtaleparten.
En måned etter kjøpet tok klageren kontakt med butikken om problemet og leverte telefonen inn til reparasjon et par-tre måneder senere.
Telebutikken godtok reklamasjonen og gjorde først et mislykket forsøk på å reparere iPhonen. Men telefonen hadde fortsatt samme problem, og ifølge klageren døde den helt rett etterpå.

Fuktskadet

Etter andre gangs innlevering, påviste verkstedet at iPhonen var fukt- og væskeskadet. Selgeren ville derfor ikke gå med på kjøperens krav om omlevering eller heving av kjøpet.
Kjøperen innvendte at telefonen ikke hadde virket helt siden den var ny, og at en eventuell fuktskade i så fall må ha vært der allerede ved levering.

Kjøpsrettslig mangel

Forbrukertvisttvalget la til grunn at problemene med telefonen skyldtes samme feil. Flertallet mente at verkstedet, dersom det var en brukerfeil, burde ha avdekket det allerede ved den første reparasjonen.
Funksjonssvikt som viser seg innen seks måneder, formodes å ha vært til stede på kjøpstidspunktet. Dermed utgjør feilen en kjøpsrettslig mangel ifølge forbrukerkjøpsloven. Det gjelder likevel ikke der selgeren beviser at feilen er oppstått senere av andre årsaker.

Ikke oppfylt bevisbyrden

Verkstedet kunne bare påvise at telefonen var væskeskadet og ikke når eller hvordan det hadde skjedd. Forbrukertvistutvalget mente at butikken dermed ikke hadde oppfylt bevisbyrden, som den har etter

forbrukerkjøpsloven paragraf 18 andre ledd

.
Forbrukertvistutvalget viser også til tidligere praksis i lignende saker.

Grå strek på skjerm

Den andre Iphone-kjøperen som fikk medhold hos Forbrukertvistutvalget, skal få en ny Iphone 3G til totalt 4.700 kroner.
Han fikk raskt problemer med grå streker på skjermen på sin iPhone, og øretelefoner som ikke virket. Han klaget knappe tre måneder etter.
Skjermen var knust som følge av en klemskade, i feks en lomme, påsto den innklagde telebutikken. Utvalget kom til at kjøperen hadde klaget tidsnok, og at butikkens påstand ikke holder som bevis.

LES OGSÅ:

Superenkelt å klage

Hit klager du:

Forbrukertvistutvalget

gir gratis og like bindende avgjørelser i forbrukertvister som en domstol. Det behandler forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Det tar bare saker mellom forbruker og næringsdrivende eller mellom to privatpersoner.
Du må først ha forsøkt å løse saken gjennom

Forbrukerrådets regionkontor i ditt fylke

. Dersom minnelig ordning ikke oppnås etter megling der, kan hver av partene skriftlig begjære saken fremmet for FTU. Forbrukerrådet oversender saksdokumentene til FTUs sekretariat

Klagetips:

1. KLAG RASKT:

Kontakt forhandler så raskt som mulig ved mangel. Du må si fra raskt etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, ifølge § 27. Uansett har du to måneder på deg.

2. HALVT ÅR:

De første seks månedene står du ekstra sterkt, fordi en mangel som viser seg innen da, regnes for å ha eksistert på kjøpstidspunktet.

3. BRUKERFEIL:

Skylder forhandleren på brukerfeil, så ikke gi opp hvis du er uenig. Verkstedet/forhandler må bevise når og hvordan mangelen har oppstått for å kunne avvise en reklamasjonssak. Gjør de ikke det, har du fortsatt en god sak.

4. TOTALT 5 ÅR:

Du kan ha krav på prisavslag, ny vare, reparasjon, heving eller erstatning for utgifter alt etter hvor vesentlig mangelen er. Høyesterett har slått fast at du kan klage på en mobiltelefon i opptil 5 år, fordi den er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

5. KLAG:

Klag til Forbrukerrådet hvis du ikke kommer noen vei hos forhandleren. Bruk klageguiden på forbrukerportalen.no

Publisert:

Her kan du lese mer om