IPhone-eiere vant klagesaker

I to ferske saker har to iPhone-kjøpere fått medhold i kravet om ny mobil av Forbrukertvistutvalget. I begge sakene hevdet butikkens verksted at kjøperne selv hadde skyld i skaden. De to vedtakene kan få følger for tusenvis av andre mobileiere.

HOLD UT: Du kan få ny mobil, bare du er tålmodig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no/Montasje: Dine Penger
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Sier butikken at det er din feil når din relativt nye mobiltelefon eller smarttelefon slutter å virke? Gi ikke opp hvis du er uenig. Det trenger ikke nødvendigvis å betale 4000-5000 kroner for en ny telefon. Flere nye forbrukerseire gir håp for andre i samme båt.
Tusenvis av nordmenn får problemer med mobiltelefonen hvert år. Ofte er fabrikasjonsfeil årsaken. Men telebutikkene avviser ofte kravet om gratis reparasjon, og skylder på brukerfeil.
I to ferske saker har to iPhone-kjøpere fått medhold i kravet om ny mobil av Forbrukertvistutvalget.

LES OGSÅ:

Slik kan du ringe gratis

Ekstra vern første seks måneder

iPhonen ble i begge tilfeller innlevert til reparasjon mindre enn seks måneder etter kjøpet. Dermed er manglene etter norsk lov ekstra vanskelige å komme unna for selgere og produsenter.
Grunnen er at en mangel som viser seg innen seks måneder etter kjøpet, med få unntak formodes å ha eksistert ved kjøpstidspunktet, ifølge forbrukerkjøpslovens § 18. I denne perioden har den innklagede part ekstra krav til bevisbyrde.
- De første seks månedene står man derfor som forbruker ekstra sterkt, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Halsos i Forbrukerrådet.

LES OGSÅ:

Betaler dyrt for uønskede sms-er

Selger har bevisbyrde

Ikke gi opp selv om verkstedet finner en feil som etter deres mening skyldes brukerfeil.
Verkstedet må også vise til når og hvordan skaden skjedde. Denne bevisbyrden har selgeren, ifølge forbrukerkjøpsloven § 18, andre ledd.

Lydproblemer på iPhone

I den ene av klagesakene fikk mobileieren problemer med lyden på sin iPhone. Kort tid etter kjøpet koplet den stadig ut pågående samtaler, og lyden ble forvrengt for samtalepartneren. Den ble forsøkt reparert av telebutikkens verksted, men mangelen dukket opp igjen kort tid etter.

LES OGSÅ:

Priskrig på mobiltjenester

Fuktskader

Telebutikkens verksted hevdet at feilen skyldtes fukt- og væskeskader som mobileieren selv var skyld i. Kjøperen var uenig, og klaget saken inn for Forbrukerrådet, som ikke fant noen løsning.
Derfra havnet saken i Forbrukertvistutvalget, som ga klageren medhold. Utvalget mente at verkstedet ikke hadde bevist at det var klageren som hadde påført mobilen fukt- og væskeskaden. Verkstedet måtte også sannsynliggjøre når og hvordan denne fuktskaden hadde blitt påført, mente utvalget. Dermed fikk kjøperen medhold.

Klemskade

Den andre klagesaken gjaldt grå streker på skjermen og øretelefon-problemer. Ifølge verkstedet skyldtes dette at skjermen var knust som følge av klemskader for eksempel i en lomme. Utvalget ga kjøperen medhold i at dette ikke var bevist.

Disse vedtakene og tidligere praksis i lignende saker kan nå få følger for tusenvis av andre mobileiere.

Dette fordi vedtak i Forbrukertvistutvalget er førende for hva Forbrukerrådet foreslår av løsninger i sin klagesaksbehandling. Og dit kommer 3000-4000 klager hvert år. Hittil i år har 2265 klaget på mobiltelefoner og iPhoner.

LES OGSÅ:

Enorm prisforskjell på iPhone 4

Forbrukertvistutvalget

- Forbrukertvistutvalget er en rettskilde på lik linje med andre dommer, sier Halsos.
Forbrukertvistutvalget gir gratis og like bindende avgjørelser som en domstol. Utvalget behandler kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett mellom forbruker og næringsdrivende, eller mellom to privatpersoner.
Du må først ha forsøkt å løse saken gjennom Forbrukerrådets regionkontor i ditt fylke. Dersom minnelig ordning ikke oppnås etter megling der, kan hver av partene skriftlig begjære saken inn for FTU. Forbrukerrådet oversender saksdokumentene til FTUs sekretariat. Vedtak kan ankes til ordinære domstoler innen fire uker.

KLAGETIPS:

1. KLAG RASKT:

Du må kontakte forhandler raskt etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, ifølge § 27. Uansett har du to måneder på deg.

2. HALVT ÅR:

De første seks månedene står du ekstra sterkt, fordi en mangel som viser seg innen første halvår, regnes for å ha eksistert på kjøpstidspunktet.

3. BRUKERFEIL:

Skylder forhandleren på brukerfeil? Verkstedet/forhandleren må bevise når og hvordan mangelen oppsto, for å kunne avvise en reklamasjonssak.

4. TOTALT 5 ÅR:

Du kan ha krav på prisavslag, ny vare, reparasjon, heving eller erstatning for utgifter alt etter hvor vesentlig mangelen er. Høyesterett har fastslått at du kan klage på en mobiltelefon i opptil 5 år, fordi den er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

5. KLAG:

Klag til Forbrukerrådet hvis du ikke kommer noen vei hos forhandleren.

Bruk klageguiden på forbrukerportalen.no

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Dårlig lyd ga ny iPhone

  2. Får ny iPhone tross «fuktskade»

  3. Blogget mot el-gigant og vant

  4. Mener Elkjøps kundeservice er elendig

  5. Du er slepphendt og butikken er streng!: Klagestorm om mobiltelefoner