Meglere tror boligprisene vil stige

Norske eiendomsmeglere er sterkere i troen på at prisene vil stige i 2011.

MODERAT PRISVEKST Statistisk sentralbyrå regner med flere boliginvesteringer i tiden fremover.
Publisert: Publisert:

Norske eiendomsmeglere er nå sterkere i troen på at boligprisene vil stige enn de var for tre måneder siden. Åtte av ti Trondheims-meglere venter økende priser.

En spørreundersøkelse gjennomført blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund byr på godt lesestoff for boligselgere og dårlig nytt for dem som skal inn på boligmarkedet.

Moderat økning

Forventningen til at boligprisene skal stige de kommende tre månedene er større nå. Mer enn halvparten av meglerne (56 prosent) tror at prisene på enebolig "øker litt" fram til februar 2011. Men det er langt færre (1,8 prosent) som nå tror at prisene på eneboliger skal "øke mye". Sist meglerne ble spurt, var det 8,4 prosent som trodde prisene på eneboliger ville stige sterkt.

Tallene er litt forskjellige, men tendensen er den samme når meglerne vurderer prisutviklingen på leiligheter og delte boliger.

Meglerne i Kristiansand har lavest forventning til at boligprisene skal øke litt. Her er de 39 prosent som tror prisstigningen blir moderat. De største optimistene på egne og boligsøkernes vegne finner man i Trondheim, der 80 prosent tror prisene vil stige.

Bankene holder igjen

Det er rentenivået, arbeidsmarkedet og et optimistisk syn på egen økonomi som har størst påvirkning på markedene for eneboliger og delte boliger.

Leilighetsmarkedet preges i tillegg av at bankene er restriktive i sin utlånspolitikk. Dette er særlig et tydelig trekk i leilighetsmarkedet i Tromsø som fra meglerhold er blitt karakterisert som "landets mest råtne leilighetsmarked".

Vanskelig

– Kort oppsummert er det sterkt press på prisene i leilighetsmarkedet på grunn av manglende nybygging. Nye boliger blir dyrere på grunn av miljøkrav og krav om universell utforming. Det gjør det enda vanskeligere for nyetablerere å komme inn på boligmarkedet, sier direktør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Interesseorganisasjonen har over 1.850 medlemmer over hele landet og representerer meglere som står for 80 prosent av boligformidlingen i Norge.

Undersøkelsen blir også gjennomført blant meglere i Sverige og Danmark. De svenske og danske meglerne tror mer på uendrede boligpriser enn sine norske kolleger.

Flere saker på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om