Kan være lurt å binde renten nå

Både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå tror lånerenten skal mer enn doble seg i løpet av snaue tre år. Slår spådommen til, bør du binde renten nå. Les hvorfor.

HOLDE FAST? Sjekk om det er lurt for deg å holde renten på et fast nivå. Foto: Scanpix.
Publisert:

På forrige rentemøte valgte Norges Bank nok en gang å holde renten på stedet hvil

, men nå ser det ut til at rentenivået er på vi opp.

Renten opp på et normalt nivå

Visesentralbanksjef i Norges Bank Jan F. Qvigstad uttalte at prognosene i «

Pengepolitisk rapport 1/11

» tilsa at renten gradvis skal økes mot et mer normalt nivå.
I dag er styringsrenten på 2 prosent. Nå tror Norges Bank at styringsrenten vil ligge på 4,8 prosent om snaut tre år, og at den første renteøkningen kommer i mai eller juni.

Det betyr en boliglånsrente for deg og meg på omlag 6 til 6,5 prosent

. I dag er beste flytende lånerente 3,2 prosent.

LES OGSÅ:

Snart slutt på «gratis» boliglån

Statistisk sentralbyrås siste prognoser fra februar spår også kraftig renteoppgang de neste årene.
SSB regner med at styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng hvert kvartal fra og med juni i år og frem til utgangen av 2014.

Tror ikke på rentehopp

At rentene kommer til å ligge på et høyere nivå, enn i dag er ikke uventet. Men er det lurt å binde renten av den grunn?
Fastrentetilbudene som Dine Penger henter inn hver måned, viser at rentemarkedet foreløpig ikke tror på like kraftig renteøkning som Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
Du kan fortsatt binde renten i fem år til 4,7 prosent effektiv rente. Dersom spådommene til Norges Bank og Statistisk sentralbyrå er riktige, er 4,7 prosent rente i fem år egentlig for lavt, og langt under normal fem års rente.
Du kan også binde renten i ti år til 5,3 prosent. Når normal rente skal ligge på 6 til 6,5 prosent, virker det som en god deal.

Hvem får rett?

Rentemarkedet kan ta feil! Det har skjedd mange ganger og vil skje igjen.
Fastrentene vil stige markert i tiden fremover, dersom det viser seg at analysene til Norges Bank og Statistisk sentralbyrå stemmer.

I så fall må du skynde deg å binde renten nå.

Hva om Norges Bank og Statistisk sentralbyrå tar feil?

Da må du beholde flytende rente.

Disse må binde nå

Høyere forventet rente, og dermed høyere lånekostnader, betyr følgende for deg som lånetaker:
Om du vet du ikke klarer et høyere rentenivå enn du kan binde til i dag - selv for en kort periode - har du ikke noe valg. Du må binde renten nå.

Se oversikt over bankenes fastrentetilbud nederst i saken.

Bind renten på hele eller deler av lånet. Binder du renten på deler av lånet - for eksempel halvparten - oppnår du økt fleksibilitet. Da er det enkelt å endre innbetalingene på lånet underveis.

Hovedrådet er flytende rente

Men Dine Pengers hovedråd består: De aller fleste vil over tid være tjent med flytende rente, det har statistikken bevist.

KALKULATOR:

Så mye kan du låne

Sjekk boliglånsrenten

De beste boliglånsrenten ligger normalt i overkant av ett prosentpoeng over Norges Banks rente.
I dag er styringsrenten 2 prosent, mens beste boliglånsrente ligger på 3,15 prosent nominelt (3,2 prosent effektiv rente).

LES OGSÅ:

Her er lånerenten best

OVERSIKT OVER FASTRENTER PÅ BOLIGLÅN

Tall innhentet 24. mars 2011

I vår fastrenteoversikt finner du tilbudene fra de største bankene i Norge, sortert etter 60 prosent sikkerhet, effektiv rente, lån 1 million, 12 terminer, 20 års løpetid.
Rentene innenfor 80 prosent sikkerhet gjelder et lån på 2 millioner kroner, ellers samme betingelser. Vær oppmerksom på at tilbudene endres ofte.

Kilde: Dine Penger. Med forbehold om feil og endringer i bankenes prislister.
Publisert:

Her kan du lese mer om