Ekspertenes 10 viktige råd: Samboere: Slik kjøper dere bolig sammen

Å gå sammen om boligkjøpet kan være veien inn i et brennhett boligmarked. Men husk å ha utveien klar til dagen alt går opp i røyk.

FORELSKET OG NAIV?: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl mener mange er naive når man kjøper sammen. Ekspertene råder alle samboere ha eierandelen i boligen tydelig nedtegnet i en sambierkontrakt. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
  • Karl Wig
Publisert:

Inngangsbillett. – Det er mye enklere å få boliglån når man er to. Da har man to inntekter til rådighet, og forhåpentligvis egenkapital fra begge, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl til Dine Penger.

Men før dere leier hender til banken, er det viktig å ha avtalt tydelige rammer for boligkjøpet som føles rettferdig for begge.

– Det beste er å splitte alt i to: Man eier halvparten hver, og betaler like mye av lånet hver, sier Sandmæl.

Allerede her er det vanlig å klusse det til:

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Det flere gjør feil, er at de eier ulik andel av boligen men betaler likt ned på lånet. Det er en typisk naivitet hvor man gjør den andre en tjeneste, og det kan man komme til å angre på hvis det blir slutt, sier Sandmæl.

Få med deg alle samlivstips medDine Pengers samboerskole for DP+-abonnenter.

Den største feilen. Fagansvarlig advokat i HELP Forsikring, Birgitte Schjøtt Christensen, mener mange som kjøper sammen begår en enda større feil enn å avtale en urettferdig eierandel: De avtaler ikke noe i det hele tatt.

– Det er som å kjøre på motorveien i blinde, kommenterer hun.

Uten kontrakt ligger det an til full krig om forholdet ryker. Det kan koste begge dyrt.

– Pussig nok tenker man ikke på at man en dag kan gå fra hverandre. Har man ingen skriftlig avtale om medeierskap, risikeres en stor og kostbar tvist i retten, advarer den erfarne advokaten.

Må fordele selv. Loven sier nemlig ingenting om eierskap, gjeldsforhold eller deling mellom samboere. Og mens boliglånet deres har detaljer om hvem som betaler hva, sier det ingenting om eierfordelingen av boligen.

Dermed er dere nødt til å gjøre det. Ekspertene er enige: Å skrive samboerkontrakt er helt nødvendig.

– Uten lovverk er risikoen for en rettsprosess stor, og advokathonorarene kan overgå tvistesummen. Skriv avtale eller gift dere, er advokatens soleklare råd.

I samboerkontrakten nedtegner dere eierfordelingen av boligen som dere blir enige om, gjeldsansvar og gjerne fordeling av alt annet dere eier.

Du kan laste nedDine Pengers samboeravtale her.

Bør følge. Forbrukerøkonom Sandmæl påpeker at boliger har opplevd høy prisstigning de siste årene, og derfor regnes som en god investering. Men hvis det blir brudd og boligen selges, får du kun andelen av verdistigningen som tilsvarer din eierandel.

Eier du mindre enn 50 prosent, betyr det at at ekskjæresten din kan putte det meste av fortjenesten i sin lomme.

– Er det greit å eie ulik andel?

– Ja, det er ofte vanskelig å eie like mye fordi man har ulik egenkapital og inntekt, og ulike forutsetninger for å betale. Det viktigste er at eierandelen følger andelen man spytter inn, poengterer forbrukerøkonomen.

Advokat Birgitte Schjøtt Christensen i Help forsikring.

– Hvis begge bidrar med like mye i egenkapital og har én million i lån hver, skal man selvsagt eie like mye!

Ta alle kurs i Dine Pengers boligkjøperskole som abonnent på DP+

Flere måter. Familieadvokaten er enig i at det er en god tommelfingelregel for de fleste par.

– La forholdet mellom partenes egenkapital og boliglån definere eierandelene, er Schjøtt Christensens generelle råd.

Men det kan også være naturlig å eie like mye av boligen, selv om inntektene er forskjellige.

– Hvis den ene jobber mindre for å bidra mer i hjemmet, må dette kompenseres. Det er flere måter å tenke på her, men det viktigste er at partene drøfter disse tingene og inngår en tydelig avtale, sier Schjøtt Christensen.

Les kommentaren:Kvinner bør stå på egne økonomiske ben

Sikret mot død. I tillegg til samboerkontrakt anbefaler begge ekspertene at dere tegner livsforsikring i tilfelle en av dere dør, og den andre dermed holdes ansvarlig for hele lånet.

– Uten livsforsikring blir man da nødt til å selge boligen, sier Sandmæl.

– Men sjekk om dere har det allerede før dere kjøper. De fleste har livsforsikring igjennom arbeidsgiveren sin. Og sjekk hvor mye dere får utbetalt, råder Schjøtt Christensen.

Arve av hverandre? Dere bør også vurdere å skrive testamente. Når dere ikke er gift, tar det i utgangspunktet noen år før før man får arverettigheter. Unntaket er om man har felles barn.

– Det er ikke gitt at man ønsker at den andre skal arve. Har den ene barn, kan det være at man ønsker å sette disse som arvinger, sier Scjøtt Christiansen.

Tinglyse eller ikke? Sandmæl mener i tillegg man bør tinglyse sin eierandel. En tinglysning gjør deg vernet mot den andres kreditorer.

– Har du ikke tinglyst din andel i boligen, risikerer du i verste fall at alt går med i gjeldssluket om kreditorene krever tvangsalg, sier Sandmæl.

Haken er at det kan være dyrt:

Dersom den ene parten skal kjøpe seg inn i den andres bolig, må man betale dokumentavgiften på 2,5 prosent.

Kjøper man selveier sammen, må dokumentavtift betales uansett.

Schjøtt Christiansen mener tinglysning ikke er nødvendig om samboeravtalen er klar, og dessuten ikke avgjørende for de fleste.

– Tinglysing er viktig om en behøver beskyttelse mot den andre samboers disposisjoner, for eksempel om vedkommende er spillegal eller bipolar, sier hun.

Ekspertenes 10 tips: Slik kjøper dere bolig trygt sammen

1. Avklar hvor mye hver av dere bidrar med økonomisk til boligkjøpet – både i innskutt egenkapital og i andel av boliglånet.

2. Bli enige om eierfordelingen av boligen. Den mest rettferdige løsningen for de fleste par er å bruke innskutt egenkapital og andel av boliglånet som utgangspunkt. Spør gjerne banken om å finne eierandel, da banken har god oversikt over beløp begge har bidratt med.

3. Ha eierandel klar til kontraktsmøtet med megleren. Da skal megleren utstede skjøte for boligen. Oppgir dere ikke eierandel, vil megleren sette halvparten på hver av dere som eiere.

4. Skriv samboerkontrakt – og få eierfordelingen av både boligen og tingene i den nedtegnet i kontrakten. Du finner Dine Pengers samboeravtale med veiledning for utfylling her (kun DP+-abonnenter)

5. Tegn livsforsikring for begge i tilfelle en av dere dør og den gjenlevende holdes ansvarlig for hele boliglånet.

6. Skriv testamente hvis dere i tillegg vil sikre hverandre arv ved dødsfall. Det er i utgangspunktet ikke samboere uten felles barn. Samboere med felles barn ble lovmessig arveberettiget i 2009, men testamente er uansett nødvendig for større arvebeløp.

7. Tinglysning beskytter dere mot hverandres kreditorer, som i verste fall kan kreve tvangssalg av boligen. Er en av dere bipolare eller har slitt med spilleavhengighet, kan det gi nødvendig trygghet. Dersom den ene skal kjøpe seg inn i den andres selveierbolig, må man betale dokumentavgift ved tinglysning.

8. Meld flytting i folkeregisteret – begge to. At samlivet er registrert, er ofte et vilkår for forsikringsutbetaling ved dødsfall.

9: Revidér samboeravtalen hvis formuesforholdet endres – for eksempel om den enes arv går inn i boligen, ved opplåning på bolig for å kjøpe bil, eller om dere har ulik eierbrøk og så låner opp eller påkoster boligen i fellesskap.

10. Søk juridisk rådgivning til samboerkontrakten dersom dere er usikre på om den er skikkelig utført, er i tvil om hva som blir rettferdig eller ikke er enige om fordelingen. En dårlig avtale kan bli like kostbar som ingen avtale.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Fire av fem blåser i kontrakt: Slik kan ferske samboere sikre seg

  2. Slik bør samboere dele utgiftene

  3. Husk den viktige samboerkontrakten: Slik kjøper du bolig sammen med kjæresten

  4. Maren styrte unna fellene: Pengefellene du kan gå i som samboer

  5. Blir taperne ved samlivsbrudd: Kvinner har dårligst kontroll på økonomien