Slik fyrer du best og billigst i vinter

Varmepumpe eller vedovn? Du kan raskt spare flere tusen kroner på å  velge riktig oppvarmingskilde. Vi har vurdert seks lønnsomme tiltak som  kan bidra til å kutte strømregningen din når kulden og vinteren setter inn.

Best og billigst: Peis, varmepumpe eller koblingsur? Sjekk hvordan du fyrer billigst i vinter.
Publisert:

To tredjedeler av strømmen i en norsk gjennomsnittshusstand går med til å varme opp boligen, viser tall fra SINTEF Energi.

Dine Penger har vurdert seks lønnsomme tiltak som kan bidra til å kutte strømregningen din når kulden og vinteren setter inn.

Både varmepumpe og etterisolering av loft får terningkast seks, og er de beste tiltakene for å få mer varme til en grei sum.

Se hele listen lenger ned i artikkelen.

Miljøvennlig. Da gjelder det å gjøre ting riktig: 1. september i år ble det innført nye og strengere krav til installering av varmepumper. Nå må installeringen utføres av sertifisert montør, det vil si at det er ulovlig å gjøre jobben selv.

Hva som er best oppvarming avhenger av hvilken type bolig man har og hva slags planer man har for boligen. Det mest grunnleggende er å redusere behovet for varme, deretter å velge en varmekilde som er miljøvennlig og billig i drift

– Hvis du har enebolig, og uansett har tenkt å gjøre noe med kledning og vinduer er det viktig å velge gode vinduer og isolere og tette godt, sier markedssjef bolig Tor Brekke i Enova.

Les mer på DP+:Slik får du støtte til din fyringsinvestering

Varmepumpe. Hvilken varmekilde som lønner seg vil variere, ifølge Brekke:

– Det er mange som fyrer med ved, og det er et godt alternativ. Men hvis du er mye ute av huset og ønsker å ha det varmt så rusler og går jo varmepumpen eller pellets-kjelen av seg selv.

Hvis du skal bruke elektrisitet er det smart å bruke den til å drive en varmepumpe slik at du får minst tre ganger så mye varme igjen.

Klimavennlig: Torgeir Haugland fikk fjernet den gamle oljekjelen og erstattet den med en luft-til-vann-varmepumpe. Til dette fikk han 25.000 kroner i støtte fra Enova. Les mer her om hvordan du kan få støtte


Strømprisen øker. Utregninger gjort av Dine Penger viser at prisen varierer kraftig for de ulike energikildene. For eksempel er det cirka lik pris på kWh-prisen på strøm og ved.

På Østlandet er strømprisen nå om lag 77 øre per kWh. Dersom du kjøper ved, og har en ny energieffektiv ovn, kan ikke veden koste mer enn 58 kroner for 60 liter.

Da har vi forutsatt at ovnen klarer å bruke 75 prosent av veden til energi. Denne prisen er det mulig å oppnå, særlig hvis du kjøper større kvantum og henter veden selv. Hvis du kan få kjøpt en 1000 liters storsekk til 1000 kroner, blir prisen 80 øre per kWh.

OBS! Prisene på ved kan variere kraftig rundt i landet, også avhengig av hvor stort kvantum du kjøper. Det hender det kommer vintre der det er mangel på ved, da kan prisen bli atskillig høyere. Sjokk i strømprisen skjer stort sett når det er problemer med forsyningen.

Normalt er det dyrest å kjøpe småsekker på en bensinstasjon. Da kan vedprisen komme opp i det dobbelte. Har du tilgang til billig, for ikke å snakke om gratis ved, er det bare å fyre i vei.

– Strømprisen kommer til å øke noe utover høsten, men prisen på ved varierer lite gjennom året, hvis det da ikke blir sprengkulde og mangel på ved. Likevel ser det ut til at strøm er det billigste fyringsalternativet i år, sier redaksjonssjef Günther Bache i Dine Penger.

Brekke trekker frem at Enova har et bredt spekter av støtteordninger, blant annet støtte til energirådgivning og utskifting av oljekjeler til fornybar varme.

Dette er den beste og billigste oppvarmingen

Luft-til-luft: Vanlig luft-til-luftvarmepumpe er fortsatt blant de lureste investeringene du gjør på fyringsfronten.

Luft-til-luft-varmepumpe

Terningkast 6

En luft-til-luft-varmepumpe henter energi fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet og flytter varmen inn i huset. Lønnsomt dersom du har et stort energibehov, og veldig lønnsomt for store bygninger. Avhengig av type vil du kunne få en innsparing på 70–90 prosent av varmebehovet.

Pris: Cirka 15 000 til 20 000 kroner

Nedbetalingstid cirka 3 år

Etterisolering av eldre loft

Smart: Etterisolering av loftet er blant de lureste ENØK-tiltakene du gjør.

Terningkast 6
Om du legger 30 cm isolasjon på loftet, får du tilbake investeringen i form av lavere strømutgifter på få år.

 • Pris: 11 000 kroner for 100 kvm, når du gjør jobben selv.
 • Nedbetalingstid: Fire år.

Les mer:Sjekkliste for kjøp av varmepumpe

Koblingsur

BILLIG INVESTERING: Du kan få koblingsur helt ned i femtilappen. Dette blir dermed et svært billig strømsparetiltak. Foto: VG

Terningkast 5

Koblingsur mellom kontakt og panelovn senker temperaturen på natt – og dagtid og gir store besparelser.

 • Pris: 250 kroner for fem stykker.
 • Nedbetalingstid: To måneder

Panelovn

Terningkast 4

Strøm – og panelovner er fortsatt en gunstig fyringskilde for mange. Installasjonskostnaden er lav.

 • Pris: Cirka 4000 kroner for fem ovner.

Bergvarmepumpe

Terningkast 4

Mest lønnsomt for deg som bygger nytt, allerede har vannbåren varme eller som totalrenoverer hus.

 • Pris: Fra kroner 200 000, ferdig installert.
 • Nedbetalingstid: 12 år

Les mer:I varmepumpeskolen får du vite mer når det lønner seg å bore når du har gammelt hus

Vedovn

Terningkast 2

Selv om du bytter til en ny rentbrennende, er veden du kjøper normalt dyrere enn strømmen. Bare lønnsomt hvis du hugger selv.

 • Pris: Fra kroner 9000, for rentbrennende ovn, med montering.
 • Nedbetalingstid: Tapsprosjekt.

PS! Pelletskamin, olje og parafin er også tapsprosjekter fordi kostnadene er så høye.

Utregninger: Dine Penger

Fyre med ved? – Kjøp ved tidlig

Redaktør Rune Østgård i Norsk Ved mener det er lurt å være tidlig ute med innkjøp av årets ved.

– Vedproduksjonen i Norge er ganske stabil, og det skal være bra med norskprodusert ved utover høsten. Men hvis det blir en kald vinter kan det fort bli knapt. Dessuten viser tall fra SSB at importen av ved har sunket de siste to årene. Så det er ingen grunn til å vente med å kjøpe inn veden nå, det er verre å vente til man begynner å fryse, sier Østgård.

Tips til vedfyringen

 • Bruk tørr ved og brenn ikke søppel eller planker som er malt, lakkert eller impregnert.
 • Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i, ikke skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, med god trekk hele tiden.
 • Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette for deg neste gang.
 • Når veden har blitt til kull kreves det mindre tilført luft, og du kan dermed redusere tilførselen.

Kilde: SINTEF

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no