Sjeføkonomen og bankdirektøren anbefalte å binde renten: Siden har fastrenten stupt

Lånekundene som fulgte anbefalingene sitter nå med dyre fastrentelån, og må betale rundt 20.000 kroner for mye for lån på 2 millioner kroner.

BOMMET MED RENTERÅD: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank anbefalte fastrente i 2014. Samtidig anbefalte også daværende direktør for personmarkedet i Sandnes Sparebank, Odd Egil Flokketveit, folk å binde renten.

Øyvind Nordahl Næss/VG og Anne Lise Norheim/Sandnes Sparebank
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank anbefalte fastrente i slutten av august 2014. Dette mente han kunne være et godt tidspunkt for rentebinding. Siden da har både fastrentene og de flytende rentene på boliglån stupt.

27. august 2014 sa Jullum:

– Flere burde i det minste vurdere å binde renten nå, fordi prisen på denne «forsikringen» nå er svært lav, sa Jullum til Dine Penger.

Nå, halvannet år senere, sitter de som eventuelt besluttet å følge rådet med dyre fastrenteavtaler, og kan se hvordan en rekke banker har kuttet fastrenten den siste tiden.

Les denne fra VG: Nå er det rentekrig mellom bankene

– Var dette et godt råd? De som fulgte rådet har tapt på det.

– Sett i ettertid var det ikke et godt råd. Du skal ha et kraftig rentefall de kommende tre årene på en femårs fastrenteavtale for at det skulle være et godt råd, sier Jullum til E24.

Samtidig viser sjeføkonomen til at utsiktene for norsk økonomi var annerledes den gang. Renten hadde falt mye, og oljeprisen hadde ikke begynt å falle.

Siden da har oljeprisen falt fra 102,45 dollar fatet med 62 prosent til rundt 40 dollar fatet, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en oljesmurt norsk økonomi.

De beste flytende boliglånsrentene har nå falt til rett i overkant av to prosent effektiv rente.

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, spår at innen sommeren 2017 vil de laveste boliglånsrentene ligge på mellom 1 og 1,5 prosent.

– Anbefaler du fastrente i dag?

– For de med høy gjeldsgrad, absolutt, sier Jullum.

Rentenestor Dag Jørgen Hveem på BI sier fallhøyden ved å binde renten nå er ekstrem lav. Men han tror like fullt du taper økonomisk på å binde den nå.

Fast rente koster mer på lang sikt enn flytende rente. Fastrente har i snitt kostet norske bankkunder mer enn 1.000 kroner ekstra i måneden de siste 20 årene.

E24-redaktør kommenterer: «Ikke bind renten!»

Taper rundt 20.000 i året på fastrenteråd

5-års fastrente i Danske Bank har falt fra daværende 3,611 prosent til 2,38 prosent effektiv rente, altså et fall på 1,231 prosentpoeng.

Det betyr at de som da fulgte anbefalingen om å binde renten, må betale 18.465 kroner mer i årlig rentekostnad etter skatt, enn de som velger å binde renten nå i banken. Forutsatt et lån på 2 millioner kroner.

10-års fastrente har falt med 1,181 prosentpoeng fra 4,231 prosent til 3,05 prosent effektiv rente nå i Danske Bank.

Det medfører at de som da fulgte anbefalingen om å binde renten, må betale 17.715 kroner mer i årlig rentekostnad etter skatt, enn den som velger å binde renten nå i banken. Dette også for et avdragsfritt lån på 2 millioner kroner.

Forutsetning for rentene i artikkelen er lån innenfor 75 prosent sikkerhet, der det ikke stilles krav om medlemskap. Effektive renter er innhentet fra Finansportalen.

På utkikk etter bedre rente: Sjekk Dine Pengers rentekalkulator

Bankdirektør anbefalte også fastrente

27. august 2014 anbefalte også daværende direktør for personmarkedet i Sandnes Sparebank, Odd Egil Flokketveit, folk å binde renten.

– Vi anbefaler, særlig det unge segmentet, å vurdere fastrente på hele eller deler av boliglånet sitt nå. Det er historisk lave nivåer både for fem og ti års binding, sa Flokketveit til Dine Penger.

Nå sier han at da så dette ut som et gunstig tidspunkt å binde renten.

– På det tidspunktet syntes vi i Sandnes Sparebank at det var et gunstig tidspunkt å binde renten. Og det med bakgrunn i at det var et historisk lavt fastrentenivå på det tidspunktet, sier Flokketveit til E24.

Han vil fremdeles anbefale de som ønsker en forutsigbarhet i økonomien å binde renten.

– Men på nåværende tidspunkt er fremtidsbildet betydelig mer negativt enn for to år siden, noe som tyder på at rentene vil holde seg både enda lavere og at de vil holde seg lave enda lenger enn for to år siden. Dette må en alltid ta hensyn til ved en beslutning i å binde renten, sier Flokketveit.

Han har selv fastrente.

– Jeg har bundet renten på forskjellige nivåer med opptil fem års mellomrom for deler av boliglånet. Dette for å ikke putte alle egg i samme kurv, sier Flokketveit.

Flokketveit arbeider ikke lenger i Sandnes Sparebank. Han understreker at dette er hans private syn, og at han ikke uttaler seg på vegne av Sandnes Sparebank i dag.

Les også

BN Bank-sjef: - Bankene selger fastrente-avtaler på feil premisser

Fastrentene er blitt mye lavere

Sune Svela Madland er nåværende direktør for personmarked i Sandnes Sparebank.

– På det tidspunktet fremsto det som gunstig for dem som ønsket forutsigbarhet. Det er klart at fastrentene er blitt mye lavere i dag enn de var den gang da, sier Svela Madland til E24.

Han mener at for dem som ønsker forutsigbarhet i sine månedlige betalinger av boliglånet, kan det være en god idé å ha fastrentelån.

SANDNES SPAREBANK BOMMET MED RENTERÅD: Forgjengeren til nåværende direktør for personmarked Sune Svela Madland i Sandnes Sparebank, anbefalte fastrente i 2014.

Anne Lise Norheim/Sandnes Sparebank

Han har selv fastrente på deler av boliglånet sitt.

– Jeg har valgt å binde renten på en del av boliglånet fordi da får jeg mindre svingninger i økonomien dersom rentene beveger seg opp og ned, sier Svela Madland.

5-års fastrente i Sandnes Sparebank har falt fra daværende 3,868 prosent til 2,61 prosent effektiv rente, altså et fall på 1,258 prosentpoeng.

Det betyr at den som fulgte anbefalingen om å binde renten i august 2014, må betale 18.870 kroner mer i årlig rentekostnad etter skatt, enn den som velger å binde renten nå i banken. Forutsatt et lån på 2 millioner kroner.

10-års fastrente har falt med hele 1,363 prosentpoeng fra 4,593 prosent til 3,23 prosent effektiv rente nå i Sandnes Sparebank.

Det medfører at de som fulgte anbefalingen om å binde renten da, må betale 20.445 kroner mer i årlig rentekostnad etter skatt, enn den som velger å binde renten nå i banken. Dette for et lån på 2 millioner kroner.

Les på Dine Penger: Slik kutter du renten på boliglånet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ANBEFALER FORTSATT FASTRENTE: Sandnes Sparebank anbefaler i dag fastrente for dem som ønsker forutsigbarhet. Bilde fra kontoret på Forus i Stavanger.

Sandnes Sparebank

Halvert styringsrente

I slutten av august 2014 var styringsrenten til Norges Bank 1,5 prosent. Siden da er den blitt halvert til dagens 0,75 prosent. Norges Bank har indikert at renten skal ned ytterligere 0,25 prosentpoeng i første halvår. De aller fleste tror at rentekutt blir annonsert på rentemøtet i neste uke.

Norges Bank ser samtidig en viss sannsynlighet for nok et rentekutt etter sommeren. Dersom sentralbanken kutter styringsrenten to ganger til, vil det bringe den norske styringsrenten helt ned til 0,25 prosent.

Det vil sende renten på boliglån ytterligere ned. Mange prognosemakere tror at styringsrenten i Norge kan bli null eller til og med negativ på sikt.

Les også

Flere storbanker kaster seg inn i rentekrigen

Les også

Nordea lokker med «historisk lav» fastrente

Les også

Nå kutter DNB sin beste fastrente til under 2 prosent

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Danske Bank
  3. Sandnes Sparebank

Flere artikler

  1. – Mye tyder på at rentebunnen er passert

  2. Ingen av disse har bundet renten

  3. – Nå er det gratis å binde renten

  4. – Vi vurderer konkurransesituasjonen

  5. – Bankene er tydelig interesserte i å konkurrere på fastrentelån