Sjeføkonom: – Overraskende svakt

Sjeføkonomene tror den negative prisveksten i juli bærer bud om en utflating i prisene til høsten.

PRISENE FALT: Boligprisutviklingen i juli var svakere enn ekspertene ventet.
Publisert:

– Det er første nedgang siden slutten av 2013 fra måned fra måned nominell og sesongkorrigert. Det var kanskje litt overraskende svakt ettersom media har vært full av artikler om høy omsetning og at boliger går over takst, sier sjeføkonom Stein Bruun i SEB.

Boligprisene falt med 1,1 prosent fra juni til juli. Det sesongkorrigerte boligprisfallet var 0,3 prosent.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse.

– Dette var overraskende svake tall, ned 0,3 prosent sesongkorrigert. Jeg hadde ventet litt bedre tall, sier sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse må også innrømme at tallene er litt overraskende.

- Det har vært en sterk prisvekst, og dette er en sommermåned, og jeg tar det litt med en klype salt hvorvidt det sier noe om den underliggende utviklingen i boligmarkedet nå. Et fall på 0,3 prosent sesongjustert etter en periode med sterk vekst, er mer en korreksjon for de tidligere tallene, enn at det er et signal at boligmarkedet har snudd, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Les også

Friskmelder ikke nyboligmarkedet: Vil ha dugnad for å skaffe nok boliger

Sjeføkonom Stein Bruun i SEB.

Følger uvanlig sterk oppgang

Fellesferiemåneden juli pleier å gå rolig for seg i boligmarkedet. Det er ikke unormalt at prisene faller.
Også i juni ventet man at prisene skulle falle, men prisene steg 1 prosent fra mai.

– Nå skal vi huske på at det var en uvanlig sterk oppgang i juni, så man bør nok se de to månedene under ett, selv om det kan se ut som korttidstrenden i boligprisene kan ser ut til å ha flatet ut, sier Bruun.

Bruce mener også man bør se månedene under ett.

– Det ser ut som den sterke juni-veksten ser ut som et unntak, etter et svakt mai og nå et svakt juli. Jeg ser for meg en forsiktig prisvekst fremover. Det bildet vi hadde i juli om at markedet var i ferd med å ta av igjen, er helt klart dempet etter disse tallene, sier Bruce.

Les også

Dette er de billigste og dyreste luksuskvadratmeterne

Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

– Bør være edruelige

Boligprisene har steget solide 6,8 prosent de siste 12 månedene, etter flere måneder med heftig prisvekst det siste året. Det til tross for norsk økonomi har tatt steget inn i en periode med lav oljepris og økt usikkerhet.

Bruun mener det er for tidlig å si at markedet har snudd.

– Etter det som skjedde i 2013 bør man være edruelige. Da kom spådommer om at boligprisene skulle falle både 20 og 30 prosent, sier Bruun.

Les også

Knallsterkt nyboligsalg

Sjeføkonomene følger i spenning hvordan Siv Jensens boliginnstrammingstiltak vil ramme boligmarkedet.

– Vi er spente på hvordan bankkravene kan slå inn. Det vil ikke ha helt store effekten, fordi det er ganske mange unntak. Det er økende arbeidsledighet og tiltakene kan dempe prisveksten utover, mens utlånsmulighetene og lav rente vil dra i motsatt retning, sier Bruce.

– Jeg tror man skal være litt forsiktig med å si definitivt at trenden vil bli svakere fremover. Vi har i lang tid ventet en moderat utvikling i boligprisene, men det har ikke slått til foreløpig. Helt kortsiktig er det klart at den innstrammingen myndighetene har varslet kan ha en dempende effekt, sier Bruun.

Les også

Selvaag-sjefen: – Lavere oljepris og høyere arbeidsledighet har nok ikke slått inn ennå

Svakt i oljefylket

Alle storbyer i Norge hadde prisfall, utenom Oslo. I Stavanger og Sandnes er tolvmånedersveksten nå negativ på henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent.

Bruce tror prisene skal ytterligere ned i oljefylkene på Vestlandet.

– Det er vel rimelig å tenke seg at Oslo og deler av Østlandet kan gå bra, mens man må regne med svak prisutvikling på Vestlandet på grunn av oljeprisen. Vi venter strammere boligmarked i store deler av landet, hvor særlig Vestlandet vil oppleve svakere utvikling. Det var ganske svak prisutvikling jevnt over i de store byene. I forhold til normalen gikk Oslo bra i juli, sier Bruce.

Bjørnstad forteller det er tydelig hvilke fylker som lider av oljeprisnedgangen.

- Man ser tydelig hvor oljeskillet går. Men det har alltid vært store regionale forskjeller. Vi har sett hvordan Kristiansand lå på bunn, og Tromsø på topp, med stort sprik. Det er flere grunner til at det er slik. Den ene er den økonomiske aktiviteten i Stavanger og Rogaland. Det er også misforhold mellom boligbygging og befolkningsvekst. Det er tidligere prisvekst som skaper bølger i lang tid, sier han, og sikter til at fallet i Stavanger kommer etter flere år med sterk prisvekst.

Stavanger har landets sterkeste 10-årsvekst på 111,4 prosent oppgang i boligprisene.

Les også

Rekordmange ledige utleieboliger

Les også

Boligforsker: – Kostnadsnivået i byggenæringen er for høyt

Les også

Prisoppgang på borettslag i juli

Publisert:

Her kan du lese mer om