Nasjonal transportplan: – Boligprispresset vil spre seg

Gjennomføringen av transportplanen vil lette på pristrøkket i sentrumsstrøkene og spre det utover, ifølge boligtopp Christian Dreyer. Men både han og økonomene mener det kan ta tid.

NY PLAN: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018–2029.
Publisert:

Onsdag formiddag ble Nasjonal transportplan lagt frem av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Blant de store nyhetene i planen som kom onsdag var blant annet satsing på InterCity-området (jernbane) på Østlandet, metrotunnel gjennom Oslo sentrum og bane til Fornebu.

– Det vil ha veldig stor effekt på boligprisene. Samferdsel og boligmarkedet henger veldig nært sammen, sier Dreyer, som er direktør i meglerforeningen Eiendom Norge, til E24.

Samme dag som transportplanen ble lagt frem, la for øvrig Dreyer frem boligpristall for mars som viser at veksten i boligprisene nå er ferd med å dempe seg.

Les også

Lillestrøm-megler: – Vi ser kupping av budrunder, heftige budrunder og god prisvekst

– Viktige virkemidler

Dreyer sier historien har vist oss at boligområder utenfor byene løftes betraktelig når kollektivtilbudet styrkes.

– For å spre prispresset er vi avhengig av at det er mulig å bo utenfor byen og jobbe i byen. Da må det gå tog, de må gå ofte og til riktig tid, sier Dreyer.

– Derfor er Fornebubanen og de andre tiltakene veldig viktige virkemidler. Det kan lette på trykket rundt Oslo sentrum og spre prispresset utover slik at forskjellene blir mindre, sier han.

Men ikke over natten.

– Store samferdselsprosjekter er langvarige, og det blir også endringen i boligprisutvikling. Det er ikke slik at planene i seg selv gir umiddelbar priseffekt. Vi snakker her om langsiktige konsekvenser for boligprisene, sier Dreyer.

STOR EFFEKT: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer mener transportplanene som ble lagt frem i dag vil påvirke boligmarkedet i stor grad.

– Kjøper ikke bolig ut fra transportplaner

Økonomene vi har snakket med mener at dersom dette skal få noen effekt på boligprisene i det hele tatt, vil det i så fall være på svært lang sikt.

– Jeg tror ikke folk kjøper bolig ut fra hvilken planer som foreligger for transport, og tror dermed ikke dette vil ha en stor påvirkning på boligprisene. Det vil i så fall ligge langt frem i tid når planene er realisert, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce.

Heller ikke makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære, tror på noen effekt med det første:

– Nå ser vi imidlertid et stort gap i boligprisene mellom Oslo og områdene rundt, og det er mulig at vi kan få en catch up-effekt i et mer langsiktig perspektiv.

«Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionene»

Les også

Sjeføkonom: – Alvorlig korreksjon får du først når folk er nødt til å selge huset

Regjeringen peker i transportplanen på at «areal- og transportplanleggingen bør støtte opp under potensialet for boligbygging». Videre står det å lese i planen at «utviklingen av infrastruktur og bedre kollektivtilbud utvider bo- og arbeidsmarkedsregionene».

Den store befolkningsveksten frem mot 2040 er ventet å komme i randkommunene til de store byene, ifølge planen. Videre er den høyeste fylkesvise veksten forventet i Oslo (30 prosent) og Akershus (29 prosent).

Som nevnt har regjeringen i planen lagt opp til en kraftig kollektivopprustning i de to nevnte fylkene – og Østlandet for øvrig – for å møte befolkningens fremtidige behov. Det er som nevnt satt av store summer både til InterCity på Østlandet, metrotunnel i Oslo sentrum og Fornebubane.

Follobanen vil føre til befolkningsvekst

Fra før er det allerede igangsatt en storstilt bygging av Follobanen, som det forventes vil medføre at befolkningen i Follo, og da spesielt Ski, vil vokse kraftig.

I november ga kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til at den nye bydelen Ski Øst kunne bygges, fordi han mente det var riktig å legge til rette for en bydel som kunne utnytte vekstpotensialet knyttet til utbygging av Follobanen og Ski stasjon.

– En reisetid på 11 minutter til Oslo sentrum vil gi Ski store fortrinn, uttalte Sanner i en pressemelding om vedtaket.

follo-banen, ski - lillestrøm uten romerriketunnellen.

Publisert:
Gå til e24.no