Lotteritilsynet: Ulovlig pyramidesystem holder fortsatt på

Advokatfirmaet Brækhus håper å få med flere hundre nordmenn i søksmål mot Lyoness.

MILLIONER AV MEDLEMMER: Lyoness har hevdet å ha hatt 8,5 millioner medlemmer verden over.
Publisert:

Oslo tingrett har nylig avsagt en dom som åpner for at nordmenn som mener de er blitt svindlet av den internasjonale virksomheten Lyoness, kan gå til sak her i Norge.

Lyoness er også kjent som myWorld, Lyconet og Cashback.

Det er for øyeblikket 30 personer som har sluttet seg til søksmålet. De har investert fra i underkant av 100.000 kroner, opp til over to millioner.

Audun Kleppestø i advokatfirmaet Brækhus ønsker å få med seg langt flere, forhåpentligvis 400–500. Ifølge Lotteritilsynet har rundt 15.000 nordmenn puttet flere hundre millioner kroner inn i virksomheten.

– De aller fleste har tapt penger. Så nå prøver vi å spre ordet mest mulig, sier Brækhus-advokaten.

Oslo tingrett avviste imidlertid Brækhus’ ønske om å fremme ett gruppesøksmål, fordi det er en del individuelle forskjeller blant saksøkerne.

Finansavtalen omtalte kjennelsen først.

Advokat og partner Audun Kleppestø i advokatfirmaet Brækhus.

– Verving fortsatt det sentrale

I 2018 fattet Lotteritilsynet vedtak om stans av all virksomhet i Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback.

Tilsynet vurderte disse samlet som ulovlige pyramidelignende omsetningssystemer, der inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltagere.

I februar i år skrev en av Lyconets Elden-advokater et brev til Lotteritilsynet om at de ville starte opp på nytt i Norge.

«Virksomheten baserer seg på direkte markedsføring og man har derfor organisert virksomheten slik at man ikke skal komme i en situasjon med mistanke om brudd på Norsk lotterilovgivning», står det i brevet.

Dette overbeviste ikke Lotteritilsynet.

«Mesteparten av inntektene fra virksomheten i Norge stammer fortsatt fra verving av deltagere, og forutsetningene for å fortsette eller starte opp en lovlig virksomhet i Norge er ikke til stede», lød svaret.

Tilsynet ba også Lyoness om å slutte å omtale politiets henleggelse av saken som en vurdering fra politiets side om at virksomheten nå er lovlig.

Les på E24+

Slik lykkes du i digitale jobbintervjuer

Ser alvorlig på saken

Seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet forteller at de fortsatt mottar tips om Lyoness.

– Vi er usikre på omfanget, men vet at de fremdeles har virksomhet i Norge. Hvem som driver det har vi ikke helt oversikt over.

Dette er en sak de ser veldig alvorlig på, fordi det er så mange som har tapt store pengesummer, forteller Sægrov Amble.

Seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet

Lotteritilsynet har imidlertid ikke myndighet til å pålegge selskapet å betale tilbake penger. De som ønsker å fremme krav, blir henvist til advokatfirmaet Brækhus.

– Basert på tidligere erfaringer, pleier det å være noe å hente med slike krav?

– Vi vet at enkelte tidligere har fått igjen deler av pengene fra Lyoness. Men vi kjenner ikke omfanget.

Les på E24+

Bitcoins Norge-sjef Ole André Torjussen ble etterforsket av Økokrim – snakker ut for første gang

Påpeker pengerisiko for saksøkere

Lyoness Europe AG representeres av Elden advokatfirma.

Gjennom en mail fra advokat Bernt Heiberg svarer selskapet at de fortrinnsvis vil påpeke at de ikke er enig i Lotteritilsynets vurdering om at de opererer med en pyramidelignende forretningsmodell. De skriver også at produktene som søksmålet er basert på, ikke har blitt tilbudt av Lyoness Europe AG på en god stund.

– Lyoness stanset imidlertid aktiviteten i Norge i 2018, i tråd med vedtaket fra offentlige myndigheter.

De svarer imidlertid ikke på spørsmål om i hvilken grad Lyoness, Lyconet, MyWorld og/eller Cashback fortsatt har virksomhet i Norge.

Lyoness viser videre til Oslo tingretts konklusjon om ikke å tillate gruppesøksmål, noe som påfører hver og én saksøker en økonomisk risiko, skulle de gå til sak.

– I tillegg vil vi påpeke at Lyoness, myWorld og Lyconet er fullstendig uavhengige selskaper som opererer under ulike forretningsmodeller.

Publisert:
Gå til e24.no