Staten stanset kupping av luksuseiendom 3 mill. over takst: Nå er den solgt for 6 mill. mer

Kjøper reagerer på at Fylkesmannen stanset handel for 20 millioner tross budaksept.

FIKK IKKE KJØPE FOR 20 MILL.: Selger aksepterte først Arild Schelderups privatbud for Langoddveien 109 på Snarøya, men handelen ble avlyst da Fylkesmannen satte ned foten.
Publisert: Publisert:

Etter å ha gått inn i direkteforhandlinger med selger, la eiendomsinvestor Arild Schjelderup i våres 20 millioner kroner på bordet for luksuseiendommen på Snarøya – som har boligenhet på 287 kvadratmeter, strandlinje og 2,5 mål stor tomt.

Selger aksepterte budet, som var tre millioner kroner over verditaksten på 17 millioner.

Men tross en tilsynelatende god pris i forhold til takstmannens vurdering, ble handelen stanset av Fylkesmannen – på vegne av selger.

Den spesielle saken ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

Eiendommen ble deretter lagt ut på markedet på nytt, og er nå solgt for 26 millioner, får E24 opplyst.

Les også

Eiendommer til meglergründer vedtatt tvangssolgt

Reagerer på godkjenningskrav

Fylkesmannen administrerte boet fordi opprinnelig eier var innlagt på institusjon. Én av døtrene var utnevnt til verge.

Schjelderup reagerer og sier til DN at det ikke ble gitt noen forbehold om at Fylkesmannen skulle godkjenne «noe som helst» da han bød på eiendommen.

SELGERS ADVOKAT: Partner Erling Høyte ved Arntzen de Besche mener det var både korrekt og forsvarlig av Fylkesmannen å stanse kuppingen, og viser til at det ble oppnådd betydelig høyere pris da boligen ble solgt via åpen budrunde.

Han gikk derfor rettens vei for å stanse at eiendommen ble solgt på nytt, men tapte i tingretten.

Fylkesmannen hadde stilt flere kriterier for hvordan handelen skulle foregå. Advokat Erling Høyte, som representerer selgers familie og verge, sier disse kriteriene ikke var oppfylt.

– Selger ble tatt på senga

– Megleren lagde et fint salgsopplegg, som etter mitt skjønn var profesjonelt, men så skjedde det som var litt spesielt, sier Høyte til E24:

– Et raskt direktebud, som vergen og familien måtte forholde seg til før salgsprosessen var skikkelig i gang. Det var ikke i henhold til Fylkesmannens krav.

– Og det visste ikke familien når de aksepterte budet?

– De hadde ikke forstått hva reglene innebar i praksis, og ble tatt på senga. Men de tok altså kontakt med Fylkesmannen i etterkant, og fikk da beskjed om at prosessen ikke var godkjent.

– På grunn av kuppingen?

– Ja, det var ikke en skikkelig salgsprosess. Det var flere som aldri kom i posisjon til å gi bud, fremholder advokaten.

LUKSUS: Tomten er på vel 2,5 mål, inkludert strandlinje, mens selve boligen har bruksareal på 287 kvadratmeter. Den er nå solgt for 26 millioner etter at Fylkesmannen grep inn i selgers første budaksept på 20 millioner.

Fylkesmannen: Kupping er problematisk

Eldbjørg Sande er direktør for vergemålsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Av hensyn til taushetsplikten sier hun det er vanskelig gå inn i denne konkrete saken, og hun snakker derfor på generelt grunnlag.

– Når eier har fått plass på institusjon og det er dokumentert at vedkommende ikke har behov for boligen, samtykker vi normalt til salg. Men som hovedregel stiller vi krav om at boligen legges ut på de åpne markedet og selges til høystbydende, sier hun til E24.

– Hva med kupping?

– Kupping er problematisk. Vi kan forelegges det aktuelle budet og ta en vurdering, men i utgangspunktet krever vi at det holdes en åpen budrunde, sier Sande.

Hun vedgår at direktebud til selger kan være attraktive i dagens marked, men at det uansett kan skape usikkerhet ved om en budrunde ville gitt mer.

– I slike saker står det om store verdier tilhørende personer som ikke selv kan ivareta sine interesser. Da er det viktig at vi er sikre på at ting går skikkelig for seg, og at vedkommende ikke får mindre uttelling i en salgsprosess, forklarer Sande.

Les også

Her vil de ikke selge boligen før de har kjøpt seg ny

Solgt gjennom ny megler – fikk seks mill. mer

Etter det avlyste salget ble luksuseiendommen lagt ut på nytt i markedet, med ny verdivurdering og ny megler.

Prisantydning ble satt lik takst, som nå hadde fått en kraftig oppjustering til 26 millioner kroner.

– Jeg kan bekrefte at boligen er solgt, sier megler Christian L. Mathiesen i Norvik & Partners til E24 mandag formiddag.

E24 får opplyst at salgsprisen ble 26 millioner kroner av familiens advokat.

– Nå som vi har salgsprisen etter en åpen budrunde, ser vi også at Fylkesmannens krav er viktige for å sikre riktig pris, sier Høyte.

Publisert:

Her kan du lese mer om