Ny regjering vil fjerne boplikt og konsesjonslov: Nå kan det være smart å kjøpe småbruk

Ny regjering vil oppheve boplikt, konsesjonslover og priskontroll. – Mange gårdstun i sentrale strøk
vil få en høy pris og kunne bli veldig attraktive, sier økonom.

NYE REGLER: Dersom regjeringen fjerner boplikten og konsesjonslov, vil det kunne gjøre det gjøre småbruk mer ettertraktet.
  • Maria Lekve
Publisert:

Vil fjerne boplikt. I den politiske plattformen går regjeringen inn for å «gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll»

Regjeringen vil også «utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving».

– Mange gårdstun i sentrale strøk vil få en høy pris og kunne bli veldig attraktive, sier Atle Guttormsen, som er landbruksøkonom ved Universitet i Ås.

LES OGSÅ: Slik blir din økonomiske hverdag med Erna og Siv

Kjøpe nå? Han påpeker at endringene vil gjøre at flere vil kunne kjøpe eiendom i distriktene.

Færre: Atle Guttormsen, landbruksøkonom ved Universitetet i Ås peker på at det blir færre bønder, og dermed ledige gårdsbruk.

– Mange kan tenke seg å kjøpe et småbruk som feriebolig. Før er mange blitt hindret av at man må bo der. Nå åpnes det større muligheter, sier Guttormsen.

Han er klar på at den økte etterspørselen vil slå ut i økte priser.

– Det kan være lurt å kjøpe nå. Dette kommer til og prises raskt inn, mener Guttormsen.

– På steder med pendleravstand til større byer, kan det bli svært betydningsfullt.

LES OGSÅ: Drømmer om småbruk, Bieber, snøfreser og iPhone

Håper på levende distrikter.Guttormsen håper endringen gir mer levende distrikter.

– Mange gårdsbruk har stått tomme og forfalt. Det som vil skje nå er at det vil bli flere folk i husene.

– Det blir færre bønder uansett. Når man får mulighet til å slå fem gårder sammen, er det ingenting som er bedre enn at noen som er glad i hest, katt og kaniner, får lov til bo der, mener Guttormsen.

LES OGSÅ: Boligkjøper vant mot utbygger i rettssak

Har ikke fungert. Ifølge han har bo og driveplikten ikke fungert.

– Bo og driveplikten er laget for at man skal ha aktive bønder, som har råd til og drive og overta gårdsbruk, men det har ikke fungert.

– Konsesjonslovene er en direkte årsak til at mange gårdsbruk forfaller. Det er lave eiendomspriser og ingen vil overta gårdene. Disse endringene vil gjøre at flere får mulighet til å selge. Det fjerner en binding på eiendommen. Alt annet likt vil det øke verdien på eiendommene, sier Guttormsen.

LES OGSÅ: Slik gjør du boligen klar til visning

Salgsdirektør Karsten Onsrud, Krogsveen. Foto: Krogsveen

Flere kjøpere. Salgssjef Karsten Onsrud i Krogsveen påpeker at fjerning av boplikten kan bety at småbruk, og større bruk, som i dag har hatt av boplikt kan få en økt interesse og flere potensielle kjøpere når boplikten forsvinner.

– Dette vil føre til økte priser på eiendommene som har hatt boplikt tidligere, spesielt de som også kan brukes til fritidsboliger, sier Onsrud.

– Økt interesse og økte priser vil igjen bety at flere som eier slike eiendommer i dag vil vurdere salg, da de ser at de kan få realisert til en høyere pris. Det har vært en utfordring for flere eiere av eiendommer med boplikt (og driveplikt/konsesjon) at de ikke har fått igjen nok ved eventuelt salg til å kunne kjøpe en «vanlig» bolig da markedsprisen har blitt for lav.

Christian V. Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) mener fjerning av boplikten vil gi «et mer forutsigbart marked», der boligselgere vil få en riktigere pris for boligen sin.

– Konsekvensene vil nok variere stort fra kommune til kommune, men utbudet av eiendommer som kan benyttes som fritidsboliger vil jo øke, sier Dreyer.

LES OGSÅ: Sjekk boligprisene der du bor

Stor interesse. At nordmenn er interessert i å kjøpe småbruk viser søkestatistikken til Finn.no. Henrik Faller i Finn.no forteller at det har vært stor interesse for småbruks-annonser etter at nyheten fra regjeringsplattformen ble kjent.

Henrik Faller i FINN.

– For første gang på et par uker har det ligget to småbruk på topplista blant de mest viste annonsene på Finn.no, sier Faller.

Så langt i oktober er ordene småbruk og gårdsbruk de to mest brukte søkeordene på Finn eiendom.

Det er søkt etter småbruk 51.657 ganger og gårdsbruk 12.405 ganger.

Hedmark er fylket med flest småbruk til salgs med 35, etterfulgt av Møre og Romsdal og Oppland, begge med 30 småbruk til salgs.

Storgården Nordstu Koppang er det dyreste småbruket som ligger til salgs på Finn, nå med en salgspris på 54 millioner kroner. Et eldre småbruk i Drevvatn med 129 dekar tomt ligger til salgs til 132 000 kroner, og er dermed det rimeligste.

Kjøpe med konsesjon nå?

I dag er det konsesjonsfritt å kjøpe småbruk under 100 mål, dersom eiendommen ikke har mer enn 25 mål innmark. Men det vil være boplikt for de fleste småbruk.

Større småbruk må man ha konsesjon for å få kjøpt. Et av kravene for å få konsesjon er at man er skikket til å drive eiendommen. (Konsesjonslovens § 9, 4. ledd).

For å oppfylle kravet kan man enten ha landbruksutdannelse eller annen tilknytting til landbruket. Hvordan kravet tolkes er litt opp til kommunene.

For de som kan få kjøpt småbruk med konsesjon, vil det nå kunne være mulig å kjøpe småbrukene til en billigere penge enn etter et eventuelt frislipp. Dette vil først og fremst være aktuelt for de som vil kjøpe for å bo - på grunn av boplikten.

Kilder: Lovdata, Rettsdata.no, Statens Landsbruksforvaltning

For ordens skyld: Finn og Dine Penger er i samme konsern.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Ny regjering vil fjerne boplikten, kjøp nå hvis du kan!: Spår prishopp på «perler ved sjøen»

  2. Nå starter vårrushet i boligmarkedet

  3. Nå fikk plutselig dennefjellperlen interessenter

  4. Kommunene vil ikke fjerne boplikten

  5. Solid boligprisoppgang i mars