400.000 får skatteoppgjøret i dag: 36 milliarder skattekroner er utbetalt

I dag får de siste 400.000 nordmenn tilgang til skatteoppgjøret sitt, to dager før fristen. Totalt i år har vi betalt 461 milliarder i skatt.

Penger tilgode: Skatteetaten med skattedirektør Svein Kristensen i spissen sender nå ut de siste 400.000 oppgjørene. - Vi er opptatt av at skattyterne skal betale riktig skatt, ikke mest mulig. På vårt initiativ retter vi hvert år mange ligninger til skattyters gunst, sier skattedirektør Svein Kristensen.
Publisert:

Før fristen. Skatteetaten har jobbet på høygir, og allerede i dag får de siste 400.000 skatteoppgjørene. Fristen for Skatteetaten var egentlig på onsdag.

Totalt i år har 2,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig skattytere har til sammen 36 milliarder skattekroner til gode, i gjennomsnitt 12.500 kroner hver. Omtrent likt som foregående år.

778 000 personer har fått restskatt, og må betale i gjennomsnitt 22.000 kroner tilbake, til sammen 17 milliarder kroner. Også de omtrent likt som foregående år.

Skattedirektøren er fornøyd med skatteoppgjørene i år:

– I Norge er vi heldige som har et unikt samarbeid om grunnlaget for selvangivelsen. Dette grunnlaget er basert på samhandling med befolkningen, arbeidsgivere, banker og andre. Jo bedre dette samarbeidet er jo riktigere blir skatten, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Du kan sjekke skatteoppgjøret ditt her

461 milliarder. Skatteoppgjørene viser at 3,9 millioner personlig skattytere til sammen har betalt 384 milliarder kroner i skatter og avgifter for inntektsåret 2011. Tallene omfatter alle lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. I tillegg har 247 000 selskaper betalt 77 milliarder kroner i skatt. De selskapene som blir lignet av Oljeskattekontoret får som vanlig skatteoppgjør senere i år.

Foran skjema. De første 2,9 millioner nordmenn fikk oppgjøret til St.Hans. Etter sommerferien har Skatteetaten sendt ut ukentlige oppgjør, noe som har ført at de har ligget omlag en halv million oppgjør "foran skjema". I sum har 560 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fått et tidligere oppgjør i år.

Skal du velge firmabil eller privatbil? Denne kalkulatoren gir deg svaret på hva som vil lønne seg av firmabil eller lønnspåslag. Passer både for de som får firmabil som rent frynsegode, eller de som bruker bilen mye i jobben og får tilbud om kjøregodtgjørelse til eventuell privatbil. Test kalkulatoren her

Blant annet har omlag 270.000 næringsdrivende fått oppgjør i løpet av høsten, de har tidligere måttet vente til oktober med å få oppgjørene sine.

- Vi går i retning av at det å betale skatt og være à jour skjer løpende gjennom året. Flere og flere opplysninger blir forhåndsutfylt av oss, og mer og mer blir elektronisk. Vi ser for oss at skatteoppgjøret blir mer og mer løpende for alle. Vi har ikke tallfestet noe mål om hvor mange som skal få skatteoppgjøret tidligere, det som er viktig for oss er at det blir flere og flere, sier Kristensen.

Likevel er det en del som for eksempel har brukt leveringsfritak som ikke har fått oppgjør noe som flere synes var rart. Les mer om det her: – Hvor er skatteoppgjøret mitt?

Skattelister på fredag. Nå som alle skatteoppgjør er ute, kommer også skattelistene. De blir offentlige på fredag. Som i fjor ligger skattelistene nå bare ute hos Skatteetaten. For å se listene må du logge deg inn via MinID/Altinn, og du kan gjøre 500 søk i måneden. 703.000 benyttet muligheten for 2010-skatteoppgjøret, i følge Skatteetaten.

Les også:Regn ut skatten for 2013

Husk klage og restskatt

De som får oppgjøret nå, må huske på klagefrister og frister for restskatt. Klage må du gjøre hvis du mener at skattekontoret har slettet et fradrag du mener å ha krav på.

Husk at klagefristene løper fra når du får oppgjøret. Klagefristen er på fem uker. Skattbetalere med over 1000 kr i restskatt skal betale denne i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt.

Restskatt under 1000 kroner skal betales innen 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt skattyter

Mer om hva du ser etter og fyller ut klage finner du her

Dette må du sjekke i oppgjøret ditt!

I vårt eksempel over er inntekten økt med 20.000 kroner, mens foreldrefradraget er redusert med 6312 kroner. Hva er årsaken til dette? Og er det riktig? Det må du sjekke!
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om