Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivåer

Det ble fullført 45.000 utdanninger ved norske universiteter og høyskoler i studieåret 2013/14. Det er 3.000 flere enn året før. Kvinneandelen var 61 prosent.

SKOLEVINNERE: Kvinner sto bak 63 prosent av fullførte utdanninger på lavere nivå og 58 prosent på høyere nivå i Norge i fjor. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:

I mange år har det vært flere kvinner enn menn som har fullført utdanning på lavere og høyere nivå, og nå er kvinnene også i ferd med å fullføre flest doktorgrader, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kvinner sto bak 63 prosent av fullførte utdanninger på lavere nivå og 58 prosent på høyere nivå.

På doktorgradsnivå ble over 49 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner. Nyere tall fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser imidlertid at kvinnene var i flertall blant dem som tok doktorgrad i kalenderåret 2014.

Blant ordinære heltidsstudenter var det 55 prosent som oppnådde normert studieprogresjon på 60 studiepoeng eller mer i studieåret 2013/2014. Det er en liten økning fra året før.

Les også

Lånekassens stipendendring rammer 40.000

Les også

– Kvinner er en underutnyttet ressurs i norsk næringsliv

Publisert: